• VÄLJ
Kulturella uttryckssätt för ökad bibelanvändning

Kulturella uttryckssätt för ökad bibelanvändning

Sedan 2015 jobbar SAM:s utsända medarbetare Anna och Sven i ett bibelöversättningsprojekt i Sydostasien. Fokus ligger på bibelanvändning bland gonfolket, som är en folkgrupp med 800 000 människor utspridda i fyra sydostasiatiska länder. För att nå fram med evangeliet jobbar de utifrån en metod som kallas Ethno arts, vilket innebär att den lokala kulturen visar vägen för hur evangeliet ska delas.

Indien – ett nedstängt land

Indien – ett nedstängt land

Att situationen kring coronavirusets utbredning fått stora och svåra konsekvenser runt om i vår värld har nog inte undgått någon. Men som så många gånger förr är det de redan fattiga som drabbas värst. Här berättar Rajesh Valvi ansvarig för SAM:s systerkyrka i Indien om den svåra situationen men också om hur kyrkan delat ut matpaket till flera hundra familjer.