EN RÖRELSE FÖR GUDS RIKE

SVENSKA ALLIANSMISSIONEN (SAM) är ett kristet trossamfund sprunget ur den andliga väckelsen i Sverige i mitten på 1800-talet. Vi är en rörelse med anslutna församlingar som tillsammans vill leda människor till ett liv med Jesus Kristus. Detta strävar vi efter på lokal, nationell och internationell nivå. Vårt uppdrag är att stödja församlingarna och samordna resurser för Guds rikes tillväxt i Sverige och internationellt.

ca 13 500
medlemmar

145
församlingar

ett 30-tal
utsända
medarbetare

senast uppdaterat 2022-12-31

Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.

SAM:s vision

SAM:s övergripande målbild

Svenska Alliansmissionen skapar sammanhang för människor att ta emot Jesus Kristus och växa i lärjungaskap. Vi når ut med evangeliet lokalt, nationellt och internationellt. Nya kristna gemenskaper formas och en positiv utveckling är tydlig i våra församlingar. Vi möter den utsatta människans behov och bidrar till ett hållbart samhälle.

Fram till år 2025 arbetar vi särskilt med fyra utvecklingsområden, där vi sätter fokus på ett område i taget.

Image

ANDLIG FÖRDJUPNING

Image

EVANGELISATION OCH FÖRSAMLING

Image

SOCIAL RÄTTVISA

Image

SKAPELSE OCH MILJÖ

Image

Del av något större

Som troende kristen finns många fördelar med att tillhöra en församling. I församlingen kan du i gemenskap med andra kristna få växa i din tro, göra det du är duktig på och leda andra människor till tro. Se vilken av våra församlingar som finns nära dig.

HITTA FÖRSAMLING