EN VIKTIG GEMENSKAP

Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Vi är en gemenskap av församlingar på olika platser i Sverige, som utöver våra lokala engagemang också bedriver arbete tillsammans runt om i världen. I samarbete med vårt ungdomsförbund SAU, vill vi skapa relevanta sammanhang för människor i alla åldrar, där tron på Gud föds och växer.

 

 

 

 

FOTBOLLSLAGET MED DUBBLA MÅL

76 procent av Sveriges befolkning mellan 7-70 år utövar någon form av idrott/motion varje vecka. Det är betydligt fler än vad som under motsvarande tid besöker en kyrka.

VI HÅLLER FÖRSAMLINGEN HÖGT

På landsbygden utanför Skillingaryd finns en av SAM:s snabbast växande församlingar. Helgen före mitt besök i Tofteryds Missionsförsamling invigdes nya lokaler.

Vårt gemensamma uppdrag

Vi är ungefär 160 församlingar med det gemensamma uppdraget att leda människor till ett liv med Jesus Kristus. Detta strävar vi efter både på lokal, på nationell och på internationell nivå. Vi är ett kristet trossamfund, ett nätverk av församlingar som stärker varandra och samarbetar mot större mål. Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Det är vårt hjärta och vår verksamhet.

VAD VI GÖR

Du är viktig! Att hitta din plats i ett engagemang gör att du kan blomma ut och komma till din rätt. Oavsett om du längtar efter att väcka opinion för en viss fråga, eller om du drömmer om att få arbeta med samhällsutveckling i Tchad, eller något helt annat, är din kallelse viktig. Och ditt engagemang kan göra stor skillnad!

LÄS MER
 

DU HAR EN PLATS

Som troende kristen finns många fördelar med att tillhöra en församling. I församlingen kan du, i gemenskap med andra kristna, få växa i din tro och göra det du är duktig på.

HITTA FÖRSAMLING