Våra arbeten

Det är vårt uppdrag att gestalta Jesus Kristus i världen. Vi vill möta människors behov, såväl andliga som fysiska och sociala. Genom långsiktigt arbete utrustar vi och skapar förutsättningar för människor att själva kunna bygga en bättre framtid. Nedan berättar vi om en del av de arbeten vi bedriver och/eller stöder, i Sverige och i andra länder.

  • VÄLJ
Bekämpa hunger genom hållbar odling

Bekämpa hunger genom hållbar odling

Var fjärde sekund, varje dag, året runt dör en människa av svält. Några av de allra värst drabbade länderna finns i Afrika.(1) Här arbetar vi för att skapa hållbara lösningar inom jordbruk som ska ge människor förutsättningar till självförsörjning och mat på bordet.
Smarta växthus ger mat på bordet

Smarta växthus ger mat på bordet

I Somalia försörjer sig en stor del av befolkningen av boskapsskötsel och småjordbruk, något som blivit allt svårare på grund av klimatförändringar. Här arbetar vi i ett odlingsprojekt med växthus byggda av nät som skapar förutsättningar för utsatta familjer att försörja sig och ta plats i samhället.
Upprättelse för utsatt folkgrupp

Upprättelse för utsatt folkgrupp

Genom skolverksamhet och socialt företagande arbetar vi i Rumänien för att lyfta romers rättigheter och se hur de blir en stolthet i det rumänska samhället, istället för ett undangömt folk.
Satellit-tv når miljontals

Satellit-tv når miljontals

SAM stödjer SAT-7:s arbete med att sända kristna tv-program via satellit och internet, över hela Mellanöstern och Nordafrika.
Urdutalande nås av evangeliet

Urdutalande nås av evangeliet

Genom olika mediekanaler når vi urdutalande människor över hela världen med evangeliet.
Församlingsplantering i Rosengård, Malmö

Församlingsplantering i Rosengård, Malmö

Med målet att nå de minst nådda med evangeliet arbetar våra medarbetare i ett bostadsområde, där det finns människor från hela världen.
Skolstöd för marginaliserade

Skolstöd för marginaliserade

I Rumänien arbetar vi bland romska barn för att hjälpa dem genom sin skolutbildning och ge dem självförtroende att våga kämpa för en bättre framtid.
Bekämpa människohandel

Bekämpa människohandel

Rumänien är det land i Europa där flest tjejer rekryteras för människohandel. Flera av dem hamnar i Sverige. Tillsammans med vår samarbetspartner Valoare Plus skickar vi informationsteam till skolor för att undervisa om människohandel och hur man undviker att luras in i det.
Skolstöd för de mest utsatta

Skolstöd för de mest utsatta

I norra Moçambique arbetar vi för att ge utsatta barn bättre möjligheter till skolgång. Det handlar bland annat om att ge stödundervisning och om att dela ut skolmaterial samt skoluniformer.
Stödgrupper för hiv-smittade

Stödgrupper för hiv-smittade

Eswatini i södra Afrika är ett av de länder i världen som drabbats värst av hiv-epidemin. Här har vi, tillsammans med vår systerkyrka, under flera år arbetat för att öka kunskapen om sjukdomen, minska smittspridningen och ge stöd till dem som drabbats.
Sveriges största pastorsutbildning

Sveriges största pastorsutbildning

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är Sveriges största pastorsutbildning, som vi driver tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Pingst FFS m.fl.
Kärrtorpskyrkan

Kärrtorpskyrkan

Det som började som en vision har genom hårt arbete och mycket bön idag blivit en församling i Stockholmsförorten Kärrtorp. Här hade det inte funnits någon kristen gemenskap på många år, men nu finns denna församling som sprider Guds ord till Kärrtorpsborna.
En tro på landet

En tro på landet

I Sveriges centrum för alternativ andlighet - Gnesta, Mölnbo och Järna, satsar vi på en omstart för en församling. Vi vill på ett relevant sätt förmedla en tro som bär, mitt i det enorma utbud av andliga möjligheter och variationer som finns här.
Mötet i Förslöv

Mötet i Förslöv

Vår församlingsplantering i Båstad har växt vidare till Förslöv, som ligger i samma kommun. Här arbetar vi relationsbaserat och vill leva ut en vardagstro, som förvandlar och bygger upp människor.
Fyrens församling i Båstad

Fyrens församling i Båstad

Med tydlighet, både i det kristna budskapet och i sin sociala inriktning, arbetar den lilla alliansförsamlingen i Båstad för att nå människor. Efter ett antal års arbete på platsen grundades en församling, som fortfarande får stöd från SAM som en av våra församlingsplanteringar.
Skola för de gömda barnen

Skola för de gömda barnen

I Egypten finns skolan Fairhaven för barn med olika funktionsnedsättningar. Här blir barnen sedda och behandlade med respekt.
Skola för en utsatt minoritet

Skola för en utsatt minoritet

En kristen skola i ett strängt muslimskt land i Centralasien, gör det möjligt för de diskriminerade kristna barnen att få en bra grundskoleutbildning.
Skola och utbildningsstöd

Skola och utbildningsstöd

Mitt på den afrikanska kontinenten ligger Tchad, ett av världens fattigaste länder.(1) I detta land, där en majoritet varken kan läsa eller skriva, erbjuder vi skolgång för särskilt utsatta barn.
Skola som flyttar med eleverna

Skola som flyttar med eleverna

Bland herdar i Centralasien utbildar vi lärare som flyttar med familjerna och bedriver skolundervisning för barnen.
Familjestöd

Familjestöd

I Moçambique har en till två miljoner barn förlorat en eller båda sina föräldrar, de flesta på grund av aids. Utan stöd riskerar barnen att missa sin skolgång, hamna på gatan, bli bortgifta eller utsättas för människohandel.(1) Många av de här barnen växer upp hos släktingar eller äldre syskon. Genom att erbjuda anpassade insatser för familjerna ökar möjligheten till en hoppfull framtid.
Guds ord till muslimska herdar

Guds ord till muslimska herdar

För ett herdefolk som lever i Centralasien, vill vi göra Jesus känd genom att översätta bibeln till deras eget språk. Sakta ser vi hur fler och fler kommer till tro på Jesus.