Så här arbetar VI

Det är vårt uppdrag att gestalta Jesus Kristus i världen. Vi vill möta människors behov, såväl andliga som fysiska och sociala. Genom långsiktigt arbete utrustar vi och skapar förutsättningar för människor att själva kunna bygga en bättre framtid. Nedan berättar vi om en del av de arbeten vi bedriver och/eller stöder, i Sverige och i andra länder.

  • VÄLJ
Sveriges största pastorsutbildning

Sveriges största pastorsutbildning

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är Sveriges största pastorsutbildning, som vi driver tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Pingst FFS m.fl.
Kärrtorpskyrkan

Kärrtorpskyrkan

Det som började som en vision har genom hårt arbete och mycket bön idag blivit en församling i Stockholmsförorten Kärrtorp. Här hade det inte funnits någon kristen gemenskap på många år, men nu finns denna församling som sprider Guds ord till Kärrtorpsborna.
En tro på landet

En tro på landet

I Sveriges centrum för alternativ andlighet – Gnesta, Mölnbo och Järna, satsar vi på en omstart för en församling. Vi vill på ett relevant sätt förmedla en tro som bär, mitt i det enorma utbud av andliga möjligheter och variationer som finns här.
Mötet i Förslöv

Mötet i Förslöv

Vår församlingsplantering i Båstad har växt vidare till Förslöv, som ligger i samma kommun. Här arbetar vi relationsbaserat och vill leva ut en vardagstro, som förvandlar och bygger upp människor.
Fyrens församling i Båstad

Fyrens församling i Båstad

Med tydlighet, både i det kristna budskapet och i sin sociala inriktning, arbetar den lilla alliansförsamlingen i Båstad för att nå människor. Efter ett antal års arbete på platsen grundades en församling, som fortfarande får stöd från SAM som en av våra församlingsplanteringar.
Mötesplats Sickla

Mötesplats Sickla

Genom att skapa mötesplatser och använda kulturella uttryck, arbetar vi med att nå människor i Sickla med evangeliet om Jesus.
Yrkesutbildningar banar vägen för jobb

Yrkesutbildningar banar vägen för jobb

I Malawi arbetar vår systerkyrka med yrkesutbildningar och företagande, för att hjälpa människor till självständighet och oberoende.
Skolhem gör utbildningen möjlig

Skolhem gör utbildningen möjlig

I Indien arbetar vi med en av de lägst rankade folkgrupperna av ortodox hinduism, ursprungsfolket bhilerna, som är ett stamfolk. Vi stöder vår systerkyrka som driver skolhem, i anslutning till skolor, så att barn från landsbygden får en utbildning.
Skola som ger värdighet för de gömda

Skola som ger värdighet för de gömda

I Egypten är det skam att ha en funktionshindrad i familjen. Skolan Fairhaven ger barn och unga med funktionsnedsättningar utbildning, människovärde och mening.
Grundskola för en förtryckt minoritet

Grundskola för en förtryckt minoritet

En kristen skola mitt i ett strängt muslimskt land, gör det möjligt för de diskriminerade kristna att få en bra utbildning. De än mer utsatta flickorna får ett extra fokus här, och en ny generation av välutbildade kristna flickor växer fram.
Förskolan värnar om de minsta

Förskolan värnar om de minsta

Istället för att lämnas ensam hemma, då mamma och pappa måste jobba, får barn i fattiga delar av Sydafrika spendera dagarna på en förskola. Här får de i trygg miljö både social samvaro och en pedagogisk grund i livet.
Förskola för de mest utsatta

Förskola för de mest utsatta

I Malawi, där fattigdomen och dödligheten är stor, blir barnen extra hårt drabbade och utsatta. Att få gå i en förskola kan bli räddningen och lägga grunden för en bättre framtid.
Evangelisk skola i muslimskt ökenland

Evangelisk skola i muslimskt ökenland

Drygt en tredjedel av befolkningen i Tchad kan läsa och skriva. I detta land, som tillhör de allra fattigaste i världen, arbetar vi med grundutbildning för barn. Vi vill se en ny generation lyfta landet ur fattigdom och konflikter.
En skola som flyttar med eleverna

En skola som flyttar med eleverna

Barn i nomadfolk behöver också skola. Vi finns med i ett skolarbete som når in i byar och flyttar med folket. En flexibilitet som krävs för att dessa barn inte ska gå miste om sin utbildning.
Bilder ger möjlighet att kommunicera

Bilder ger möjlighet att kommunicera

I ett framgångsrikt projekt i Egypten har barn utan talförmåga fått lära sig att använda bildspråk. Nu lyfter vi kompetensen vidare till universitetsnivå, med hjälp av lärare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Ny familj ger barnen hopp

Ny familj ger barnen hopp

Alltför många barn blir föräldralösa på grund av hiv och aids. I Moçambique arbetar vi med att utbilda fosterfamiljer, som har möjlighet att ge dessa barn en trygg framtid.
Växthus banar väg för församling

Växthus banar väg för församling

I ett muslimskt land där kristna har svårt att leva och försörja sig, satsar vi på företagande som ett sätt att finansiera missionsarbete. Projektet Växtkraft utgörs av grönsaksodling, och hjälper just nu en församlingsledare med försörjning.
Säkrare förlossningar för mammor och barn

Säkrare förlossningar för mammor och barn

Tchad är det tredje farligaste landet i världen att föda barn i, sett till överlevnadsstatistiken. Här arbetar vi med att utbilda barnmorskor och med att ge vård och hjälp, så att fler kvinnor och barn överlever en förlossning.
Kamp mot sjukdomar i byarna

Kamp mot sjukdomar i byarna

Tchad har 0,04 läkare per 1000 invånare (1). Dödliga sjukdomar som malaria och kolera härjar. Här arbetar vi genom hälsovårdsteam, för att lära människor att upptäcka och få behandling för vanliga sjukdomar.
Allt för att stoppa hiv och aids

Allt för att stoppa hiv och aids

Hiv och aids är en av världens största katastrofer. Massiva globala insatser har gett goda resultat, men fortfarande ökar antalet smittade. Våra systerkyrkor i södra Afrika fortsätter kampen för att rädda liv.
Guds ord till muslimska herdar

Guds ord till muslimska herdar

För ett herdefolk som lever i Centralasien, vill vi göra Jesus känd genom att översätta bibeln till deras eget språk. Sakta ser vi hur fler och fler kommer till tro på Jesus.