Så här arbetar VI

Det är vårt uppdrag att gestalta Jesus Kristus i världen. Vi vill möta människors behov, såväl andliga som fysiska och sociala. Genom långsiktigt arbete utrustar vi och skapar förutsättningar för människor att själva kunna bygga en bättre framtid. Nedan berättar vi om en del av de arbeten vi bedriver och/eller stöder, i Sverige och i andra länder.

  • VÄLJ
Skolstöd för marginaliserade

Skolstöd för marginaliserade

I Rumänien arbetar vi bland romska barn för att hjälpa dem genom sin skolutbildning och ge dem självförtroende att våga kämpa för en bättre framtid.
Bekämpa människohandel

Bekämpa människohandel

I den del av Rumänien där flest unga tjejer i Europa rekryteras för människohandel, skickar vi informationsteam till skolor. Teamen undervisar elever om vad människohandel är och hur de kan undvika att luras in i det.
Skolstöd för de mest utsatta

Skolstöd för de mest utsatta

I norra Moçambique arbetar vi för att ge utsatta barn bättre möjligheter till skolgång. Det handlar bland annat om att dela ut skolmaterial och skoluniformer och att ge stödundervisning.
Stödgrupper för hiv-smittade

Stödgrupper för hiv-smittade

I Eswatini, där hiv-smittan slagit hårt med alla problem det medför, arbetar vi utifrån en modell där man i mindre grupper både får kunskap om sjukdomen och stöd till egen försörjning.
Nya metoder för byutveckling

Nya metoder för byutveckling

På landsbygden i en före detta sovjetrepublik i Centralasien arbetar vi med samhällsutveckling på flera olika plan. Det handlar bland annat om att förbättra folkhälsan och att hitta nya inkomstkällor.
Sveriges största pastorsutbildning

Sveriges största pastorsutbildning

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är Sveriges största pastorsutbildning, som vi driver tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Pingst FFS m.fl.
Kärrtorpskyrkan

Kärrtorpskyrkan

Det som började som en vision har genom hårt arbete och mycket bön idag blivit en församling i Stockholmsförorten Kärrtorp. Här hade det inte funnits någon kristen gemenskap på många år, men nu finns denna församling som sprider Guds ord till Kärrtorpsborna.
En tro på landet

En tro på landet

I Sveriges centrum för alternativ andlighet – Gnesta, Mölnbo och Järna, satsar vi på en omstart för en församling. Vi vill på ett relevant sätt förmedla en tro som bär, mitt i det enorma utbud av andliga möjligheter och variationer som finns här.
Mötet i Förslöv

Mötet i Förslöv

Vår församlingsplantering i Båstad har växt vidare till Förslöv, som ligger i samma kommun. Här arbetar vi relationsbaserat och vill leva ut en vardagstro, som förvandlar och bygger upp människor.
Fyrens församling i Båstad

Fyrens församling i Båstad

Med tydlighet, både i det kristna budskapet och i sin sociala inriktning, arbetar den lilla alliansförsamlingen i Båstad för att nå människor. Efter ett antal års arbete på platsen grundades en församling, som fortfarande får stöd från SAM som en av våra församlingsplanteringar.
Mötesplats Sickla

Mötesplats Sickla

Genom att skapa mötesplatser och använda kulturella uttryck, arbetar vi med att nå människor i Sickla med evangeliet om Jesus.
Utbildning för eget företagande

Utbildning för eget företagande

Att utbildas i ett yrke är en nyckel för att nå självständighet och oberoende. Våra yrkesutbildningar i Malwi öppnar dörren för självförsörjning, ett stabilare samhälle och fler barn i skolan.
Skolhem gör utbildningen möjlig

Skolhem gör utbildningen möjlig

I Indien arbetar vi med en av de lägst rankade folkgrupperna av ortodox hinduism, ursprungsfolket bhilerna, som är ett stamfolk. Vi stöder vår systerkyrka som driver skolhem, i anslutning till skolor, så att barn från landsbygden får en utbildning.
Skola för de gömda barnen

Skola för de gömda barnen

I Egypten finns skolan Fairhaven för barn med olika funktionsnedsättningar. Här blir barnen sedda och behandlade med respekt.
Skola för en utsatt minoritet

Skola för en utsatt minoritet

En kristen skola i ett strängt muslimskt land i Centralasien, gör det möjligt för de diskriminerade kristna barnen att få en bra grundskoleutbildning.
Förskola för samhällets minsta

Förskola för samhällets minsta

I några av de fattigaste provinserna i Sydafrika erbjuder vi förskoleplatser. Här får barn i en trygg miljö både social samvaro och en pedagogisk grund i livet.
Förskola för de mest utsatta

Förskola för de mest utsatta

I Malawi, där fattigdomen och dödligheten är stor, blir barnen extra hårt drabbade och utsatta. Att få gå i en förskola kan bli räddningen och lägga grunden för en bättre framtid.
Skola och utbildningsstöd

Skola och utbildningsstöd

Mitt på den afrikanska kontinenten ligger Tchad, ett av världens fattigaste länder (1). I detta land, där en majoritet varken kan läsa eller skriva, erbjuder vi skolgång för särskilt utsatta barn.
Skola som flyttar med eleverna

Skola som flyttar med eleverna

Bland herdar i Centralasien, som flyttar två gånger per år, utbildar vi lärare som flyttar med familjerna och bedriver skolundervisning för deras barn.
Växthus banar väg för församling

Växthus banar väg för församling

I ett muslimskt land där kristna har svårt att leva och försörja sig, satsar vi på företagande som ett sätt att finansiera missionsarbete. Projektet Växtkraft utgörs av grönsaksodling, och hjälper just nu en församlingsledare med försörjning.
Hälsoinsatser i byarna

Hälsoinsatser i byarna

I södra delarna av Tchad, i ett område runt staden Bebalem, stödjer Svenska Alliansmissionen sedan 1990 ett omfattande hälsovårdsprogram med stort fokus på mammor och barn.
Guds ord till muslimska herdar

Guds ord till muslimska herdar

För ett herdefolk som lever i Centralasien, vill vi göra Jesus känd genom att översätta bibeln till deras eget språk. Sakta ser vi hur fler och fler kommer till tro på Jesus.