Marita GoodFörsamlingar, Internationellt arbete

Bönen stärker förföljda kristna

Var med och be för den förföljda kyrkan under oktober månads bönekampanj, antingen som enskild eller tillsammans i församlingen. Bönekampanjen gör vi i samarbete med Open Doors. Läs gärna artikeln där Maria Magdy berättar om sin egen erfarenhet av att lämna sitt land på grund av förföljelse och hennes arbete på Open Doors.


LÄS MER OM BÖNEKAMPANJEN HÄR, där hittar du även en bönekalender som går att beställa.

Uppskattningsvis lever 360 miljoner människor eller var sjunde kristen under förföljelse på grund av sin tro. Förföljelsen tar sig olika uttryck beroende på var i världen vi lever, och om man är kvinna eller man, vuxen eller barn.
– Tyvärr blir situationen inte bättre och utsattheten ökar på många håll, berättar Maria Magdy, som kan relatera till många av de berättelser hon får del av. Maria kom till Sverige som treåring tillsammans med sin familj. De hade lämnat Egypten för att få leva ett liv som öppet kristna utan trakasserier. Själv minns hon inte tiden i sitt hemland, men hon har fått höra många berättelser av sina föräldrar. Familjen växte upp i ett frikyrkligt sammanhang och hennes pappa blev med tiden väl ansedd.
– När en kristen man fick en viss status i det egyptiska samhället kom också förtrycket. Kristna kvinnor behövde oavsett status ha ett extra beskydd för att minimera förtrycket och gå i kristna privata skolor för att kunna leva ett anständigt liv utan trakasserier. Därför valde mina föräldrar att flytta till Sverige.

Marias familj tillhör idag en av SAM:s migrantförsamlingar och sedan ett år tillbaka jobbar hon som opinionsbildare på Open Doors Sverigekontor. I tjänsten sköter hon kontakten med svenska makthavare. Påverkansarbetet innebär också att hon har kontakt med utländska ambassader stationerade i Sverige.
– Det är svårt att mäta resultatet av just påverkansarbetet, men vi ser att kristna som vi jobbat för under året i exempelvis Iran har blivit frisläppta. Jag tror att bönen spelar stor roll, för det är egentligen helt omöjliga ”case” som vi jobbar med. Orättvisa rättegångar där man ofta blivit anklagad för brott man inte begått. Man blir oskyldigt dömd för att man är kristen.

Årligen listar Open Doors, genom World Watch List, de 50 länder där förföljelsen är som störst.
– Trakasserierna ser olika ut beroende på var i världen man bor. Vi kan se att när teknologin går framåt, så gör tyvärr förföljelsen det också då det kommer nya verktyg för att förfölja människor.
Organisationen verkar i länder i Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Asien. De upplever att behovet av insatser är extra stort i Subsaharariska Afrika, länder söder om Saharaöknen. Nigeria är ett av de länder i världen där flest människor dödas på grund av sin kristna tro.
– Med en svag stat tar radikala islamistgrupper plats i samhället. Här jobbar vi på flera sätt. När en incident sker med en kristen familj är det viktigt för oss att vara på plats och be. Bön är det första stödet vi ger. Ekonomiskt stöd och mat kommer senare. Vi arbetar också med att ta emot människor till vårt traumacenter där vi ger både andligt och fysiskt stöd.

Maria berättar om det könsspecificerade våldet, som är både taktiskt och väl genomtänkt i de områden där det används. Männen utsätts ofta för dödligt våld. Om mannen dör, försvinner försörjningen för hela familjen. Bland kvinnor är det vanligare med dold förföljelse, vilket exempelvis kan innebära sexuella brott eller bortgifte.
– Om en kvinna konverterar exempelvis från islam till kristendomen tappar hon ofta rätten till sina barn och blir utesluten från gemenskapen. De psykiska skadorna varar livet ut, konstaterar Maria.

Förutom insatser genom traumacenter arbetar Open Doors med att stödja lokala ledare i församlingar för att hjälpa dem stå fast i sin tro trots utsattheten.
– På platser där förföljelsen ökar, ser vi att även antalet kristna ökar. Detta händer nu i exempelvis Iran. Där finns en tuff regim och samtidigt har antalet kristna vuxit oerhört det senaste året. Man kan tänka att vem vill ansluta till en grupp som blir förföljd och trakasserad? Men det är tydligt att den kristna tron är sanningen, vägen och livet.

Maria beskriver bönens kraft som stark och avgörande för många förföljda. Var gärna med och be för den förföljda kyrkan under oktober månads bönekampanj, antingen som enskild eller tillsammans i församlingen.

Text: Karin Flygare, kommunikationsansvarig
Foto: Roberto Nickson, Unsplash

Open Doors är en internationell missions- och människorättsorganisation
som hjälper förföljda kristna över hela världen.
360 000 000 kristna diskrimineras och förföljs för sin tro.
3 300 000 människor har deltagit på bibelundervisning och lärjungaträning genom Open Doors under 2022.
Open Doors är verksamma i 70 länder.