APOLLOS

Redskap för församlingens förnyelse och växt

Apollos är ett redskap för församlingar som vill växa. Det är en process där ni som församling får hjälp att tydliggöra vad det är ni drömmer om, var ni befinner er nu, vilka ni är och vad ni kan göra tillsammans. Ett tillvägagångssätt för att se vad som är viktigast och göra upp med det som står i vägen, med målet att fler människor ska få lära känna Jesus Kristus.

Vi vill leda människor till en tro på Jesus Kristus och forma gemenskaper där troende växer som lärjungar.

- ur SAM:s målsättningsdokument

Apollos är en process som innehåller fyra olika moduler och löper över en period av tre till fyra år. Den första modulen handlar om att tydliggöra och/eller formulera församlingens vision. Den andra innebär att ta reda på vad som är församlingens verklighet, det vill säga hur nuläget ser ut i församlingen och i det omgivande samhället. Den tredje modulen har rubriken värden och här jobbar man med att bearbeta och formulera det som verkligen är viktigt i församlingens liv. I den fjärde modulen pratar vi om att det måste bli verkstad. Här bearbetar vi vad vi gör tillsammans utifrån vår vision, vår verklighet och våra värden.

En beskrivning av Apollosprocessen finns i nedanstående häfte (pdf). Här kan du inte bara läsa om de fyra Apollosmodulerna, utan också om arbetsgången och om vilka verktyg som finns att tillgå.

LADDA NED HÄFTET OM APOLLOS >

Välkommen att ta en kontakt om ni vill veta mer eller är intresserade av att inleda en Apollosprocess i er församling!

Jonas Melin

Pionjär- och utvecklingskonsulent

076-190 53 88