Apollos är ett redskap för församlingar som vill växa och utvecklas. Var står vi just nu? Vart vill vi komma? Och hur gör vi för att nå dit? Det är grundläggande frågor för ett strategiskt tänk, något vi kan ha stor nytta av i församlingen.

I Apollos-processen formuleras församlingens vision. Här kartläggs behov i församlingen och i samhället. Här definierar vi församlingens värderingar och tillsammans gör vi en handlingsplan för ett engagemang. Församlingen får en handledare som följer genom hela Apollosprocessen, i den takt det passar församlingen.

Apollos är en process som löper över två till tre år och innehåller fyra olika moduler. Den fungerar som en cirkelprocess som förnyas och upprepas. Var man väljer att börja beror på var församlingen står just nu.

Apollos innehåller även olika verktyg som kan användas i församlingsbygget. För utvärdering av församlingens nuläge kan man bland annat göra en NFU-undersökning eller en SWOT-analys. Apollos erbjuder även hjälp inom olika områden av församlingens liv, exempelvis för att ta fram en vision, formulera församlingens värderingar, göra en omvärldsanalys, arbete med smågrupper, nå nya människor, utveckla musiklivet, arbeta med integration och mycket mer.

INFOBLAD OM APOLLOS (PDF – KORTARE INFORMATION) >

HÄFTE OM APOLLOS (PDF – MER UTFÖRLIG INFORMATION) >

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Melin

Pionjärkonsulent

076-190 53 88