Här hittar du gåvor som ger hopp till utsatta människor, som bidrar till att förändra livet på riktigt.

Välj den gåva du vill ge och betala enkelt med betalkort. Du kan skriva ut ett gåvobevis själv genom att använda den pdf som finns till respektive gåva.

Vill du hellre få ett gåvobevis hemskickat kryssar du i rutan och fyller i dina uppgifter. Men glöm då inte att betala. Gåvobeviset skickas tillsammans med kuvert inom en vecka.

 

BÖCKER
som ger barnen nya perspektiv

100 kr

köp

I ett av de länder i Nordafrika där vi arbetar, kan knappt hälften av befolkningen läsa. Bland landets kvinnor är det ännu färre. Böcker är sällsynta och barnen läser mest det läraren i skolan skriver på svarta tavlan.

I detta land har man under de senare åren gjort en del satsningar på skolan, ändå är det fortfarande många barn som uteblir från skolgången eller bara går några få år. Det gäller inte minst flickor. Kvinnor har traditionellt sett en mycket låg status och anses inte behöva någon utbildning.

Här stöder Svenska Alliansmissionen ett läs- och lekprojekt med målet att stimulera både barn och kvinnor, bland annat genom att läsa. Väldigt få familjer har böcker hemma, men genom projektet bjuds de in till ett center där mammor och barn får träffas och läsa böcker tillsammans.

Barnen får ett ökat ordförråd, bättre läsförståelse och deras fantasi och kreativa förmåga utvecklas. Och mammorna, som ofta är analfabeter, lär sig till viss del att läsa. De som deltar i projektet får även ta med sig böcker hem. Detta arbete går din gåva till.

SKOLGÅNG
för en utsatt minoritetsgrupp

200 kr

KÖP

En kristen skola i ett strängt muslimskt land, ger de diskriminerade kristna möjlighet till en bra utbildning. De än mer utsatta flickorna får ett extra fokus här, och en ny generation av välutbildade kristna flickor växer fram.

Att tillhöra den enda procent av kristna i ett annars muslimskt land i Centralasien, innebär många utmaningar. Man har extra svårt att få jobb. Man får utstå en allmän diskriminering i samhället. I skolan blir man illa behandlad av både elever och lärare.

På skolan som Svenska Alliansmissionen stöder, finns ungefär 200 elever. Det är en skola där kristna barn får en fristad, där de utan att bli diskriminerade och trakasserade får en god grundläggande utbildning. Det medför goda chanser att få ett bra jobb eller gå vidare till högre studier.

De flesta av eleverna bor i närområdet, men det finns också de som bor längre bort. Därför driver man även ett internat. Din gåva går till att betala skol- och internatavgift för ett av de barn som själva inte har råd att betala. Ingen ska behöva uteslutas av ekonomiska skäl.

FOTBOLLSTRÄNING
som leder unga till Gud

200 kr

KÖP

Med målet att forma lärjungar startade Allianskyrkan i Norrköping sitt fotbollslag, IK Derik. Församlingen är en av Svenska Alliansmissionens arabisktalande församlingar, och har ett tydlig fokus på att sprida evangeliet.

Det helt nystartade och okända laget avslutade sin första säsong med att vinna serien. Men det är ändå inte spelet som är det viktigaste. Med fotbollen som verktyg vill man vinna människor för Gud, och man arbetar strategiskt med att forma lärjungar.

I laget finns både kristna och muslimska spelare, nyanlända och svenskfödda. IK Derik har fått ett gott rykte inom fotbollsvärlden. De är kända för sin goda laganda, sin höga moral och respekten för såväl varandra som för motståndarlag.

Din gåva går till hyra av fotbollsplan, tränings- och matchkläder samt lön för tränare.

SKOLGÅNG
för barn med funktionsnedsättningar

250 kr

köp

Fairhaven i Alexandria är en skola där barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får utbildning. I Egypten är det förenat med mycket skam att ha någon med funktionsnedsättning i familjen. Men på Fairhaven är barnen älskade och värdefulla, och de får utbilda sig efter sina egna förutsättningar.

Skolan drivs av en lokal församling och får stöd från Svenska Alliansmissionen. Eleverna är både kristna och muslimer, men alla lärare är kristna. Det är en mycket uppskattad skola och elever köar för att bli antagna. Många av barnen saknar förmågan att prata, och tränas
att i stället använda bilder för att kommunicera. Man har utvecklat en specialkompetens inom just bildkommunikation, och delar nu med sig av dessa kunskaper till andra skolor i området.

Att barnen blir sedda och älskade precis som de är betyder oerhört mycket för hela familjen. Man är inte längre rädd för att visa upp sitt barn, utan inkluderar barnet i vardagen på ett nytt sätt.

Fairhaven ligger i ett fattigt område, där alla inte har råd att betala en skolavgift. Din gåva räcker till en månads skolavgift för ett barn med funktionsnedsättningar.

SKOLMATERIAL
som ger möjlighet till skolgång

50 kr


KÖP

Moçambique är världens femte fattigaste land. Fattigdomen har starka negativa effekter, som bland annat gör att människor inte har råd med sjukvård och skolgång.

Svenska Alliansmissionen arbetar bland annat i norra delen av landet. I samarbete med lokala organisationer, distribuerar vi skolmaterial till utsatta barn. De flesta bor hos släktingar och förväntas jobba för sitt uppehälle, istället för att gå i skola. Och även om själva skolgången är kostnadsfri måste man i Moçambique själv stå för skolmaterialet, något som ytterligare bidrar till att barnen blir utan utbildning.

En plastmapp med skolmaterial skapar förutsättningar för skolgång. Med din gåva ger du barn en möjlighet som kan förändra hela deras framtid. Utrustade med pennor, anteckningsböcker, kritor och andra redskap har barnen en betydligt större chans att fortsätta sin skolgång.

SKOLGÅNG
för barn på den fattiga landsbygden

150 kr

KÖP

I Tchad får bara 60 % av barnen möjlighet att gå i grundskolan. Utbildningsnivån är generellt mycket låg. Bara en tredjedel av landets invånare kan läsa och skriva. Bland kvinnor är andelen ännu lägre – en femtedel. Skolväsendet har hämmats av krig samt brist på pengar och utbildade lärare.

Här arbetar Svenska Alliansmissionens samarbetspartner bland annat med att ge svårt utsatta barn grundläggande skolgång. Vi vill se en ny generation lyfta landet ur fattigdom och konflikter.

Flera av barnen är föräldralösa. Andra kommer från mycket fattiga familjer som inte har råd att betala för barnens skolgång. I folkgruppen Buduma, som vi länge har arbetat med, får även en del äldre barn hjälp till högre studier. Buduma är en av Tchads många minoritetsgrupper. I detta folk kan endast 10 % läsa och skriva.

Din gåva räcker för att betala skolavgift, skoluniform och skolmaterial för ett barn i Tchad, i en hel termin.

SKOLGÅNG
för barn på flykt

300 kr

köp

Efter den ”arabiska våren” 2011 har våld och krig härjat i stora delar av Nordafrika och Mellanöstern. Flera miljoner barn står utan regelbunden skolgång. Svenska Alliansmissionen stöder organisationen SAT 7, som via satellit-TV och internet ger barn i flyktingläger och bristfälliga skolor basal grundskoleutbildning.

Brist på utbildning, våld och instabilitet i området gör barnen mer utsatta för fattigdom, barnäktenskap och radikalisering. En viktig del i utbildningen är att ge barnen kunskap om sina rättigheter och att utmana dem att tänka kritiskt och fatta beslut utifrån rätt information. Utbildningen ger också lärare och föräldrar verktyg att hjälpa barn som traumatiserats av kriget.

Din gåva går till detta oerhört viktiga arbete, som ger en annars förlorad generation möjlighet till utbildning och kunskap om sina rättigheter.

RENT VATTEN
som ger hälsa och hygien

400 kr

KÖP

Mitt på den afrikanska kontinenten ligger Tchad – ett av världens absolut fattigaste länder. Mer än 55 % av befolkningen lever i fattigdom, lika många saknar tillgång till rent vatten.

I södra delarna av landet finns Svenska Alliansmissionens samarbetspartner i ett omfattande hälsovårdsarbete, med stort fokus på mammor och barn. I området bor cirka 280 000 invånare. Jordförstörelse och brist på regn gör skördarna ständigt för små, och det har fört med sig en utbredd undernäring bland folket. Det råder också stor brist på rent vatten, som i kombination med dålig kunskap om allmän hygien, gör att sjukdomar sprids och epidemier lätt bryter ut.

Utöver hälsovårdsarbetet görs nu omfattande insatser för att ge befolkningen tillgång till rent vatten. De flesta brunnar i området är bara grävda hål i marken. Här utför man ett arbete med att förstärka och förbättra befintliga brunnar, och att rena vattnet med klor.

Din gåva ger en säck cement, ett armeringsjärn och en del andra tillbehör som behövs för att göra brunnar säkra och rena.

TRYGG FÖRLOSSNING
för spädbarn och mammor

300 kr

köp

Tchad är ett av världens farligaste länder att föda barn i, och att födas i. På 1000 födslar dör 75 barn och 8-9 kvinnor. Det råder stor brist på utbildade barnmorskor och ofta väljer man helt enkelt den kvinna som anses vara klokast i byn, för att ta hand om förlossningen.

Här arbetar Svenska Alliansmissionens samarbetspartner med att utbilda bybarnmorskor. Under kursen lär sig deltagarna exempelvis att upptäcka riskgraviditeter, så att mammorna får hjälp att föda på sjukhus istället för i hemmet. Arbetet har medfört att betydligt färre barn och mammor i området dör i samband med förlossningen.

Även små barn i Tchad löper stor riska att inte överleva sina första år, på grund av sjukdomar och undernäring. Därför arbetar man även med hälsovård och hälsokontroller för barn upp till fem år, liknande våra barnavårdscentraler.

Din gåva ger en bybarnmorska i Tchad utbildning, så att hon kan hjälpa många mammor och barn till säkrare förlossningar.

EVANGELISATION VIA MEDIA
för onådda folkgrupper

350 kr

KÖP

Hur når vi in med evangelisation i länder där gränserna är stängda? Eller förmedlar hopp och framtidstro när bomber slagit sönder och splittrat ett helt folk? När brist på infrastruktur gör det näst intill omöjligt att ta sig fram?

Internet och satelliter har öppnat helt unika möjligheter att nå fram med evangelium till platser och folk som tidigare varit helt onådda. Via dessa medier kan vi idag nå rätt in i människors hem. Under 2000-talet, har fler muslimer blivit kristna än under samtliga 14 århundraden som islam funnits*. En stor del av dem har mött Jesus just via media.

SAM samarbetar och stöder bland annat ett par från Somalia, ett land där det är förenat med livsfara att bekänna sig som kristen. Genom sin internetkanal når de tiotusentals somalier runt om i världen med undervisning och vittnesbörd på somaliska. I Tjuvasien, ett område i Ryssland görs kristna radioprogram, som når ut till närmare en miljon människor. Vi samarbetar också med SAT-7 som 24 timmar om dygnet sänder kristna TV-program i Nordafrika och Mellanöstern.

EN GÅVA
för vårt gemensamma uppdrag

100 kr

köp

Det är vårt uppdrag att gestalta Jesus Kristus i världen. Vi vill möta människors behov, såväl andliga som fysiska och sociala. Genom långsiktigt arbete utrustar vi och skapar förutsättningar för människor att själva kunna bygga en bättre framtid.

Inom SAM:s ramar finns idag ett omfattande arbete i Sverige och i världen. Din gåva har stor betydelse för den enskilda människa som på något sätt innefattas av detta arbete. Kanske har du gett en vaccination till ett barn i Tchad. Kanske har du evangeliserat för någon genom ett kristet TV-program i Mellanöstern. Kanske har du fortbildat en pastor. Kanske har du sett till att ett barn med funktionsnedsättningar kan gå i skolan. Kanske har du varit med och översatt Bibeln för ett onått folk. Oavsett vad så har du gjort skillnad.