SAM:S GRAFISKA PROFIL

Nylansering februari 2024

Under en längre tid har det funnits tankar kring att uppdatera SAM:s logotyp och grafiska profil då dessa inte uppfyllt våra behov. Arbetet har genomförts av kommunikations­avdelningen och framtaget förslag beslutades av SAM:s styrelse i slutet av 2023.

Processen har haft sin utgångspunkt i SAM:s vision: Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.

 • Visionen andas lärjungaskap. En rörelse av lärjungar som finns för att göra lärjungar.
 • Vi vill formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Vi behöver utvecklas för att möta en omvärld som ständigt förändras.
 • SAM har en kultur där stabilitet och trovärdighet präglar oss i uttryckssätt och vägval.
Image
 • Korset och lärjungaskapet är centralt för SAM och är därför den centrala symboliken i logotypen.
 • Den mörkblå plattan visar vår stabila grund.
 • Vi utvecklas och formas med vår samtid, därav de gröna plattorna med mjuka hörn.
 • Helhetsformen på den nya logotypens märke visar på en framåtriktad rörelse, i linje med vårt missionsuppdrag.

Att använda logotypen

Vid användande av SAM:s logotyp finns följande riktlinjer:

 • Logotypen får inte modifieras i färg, form, proportioner, med skuggning, rotation eller på annat sätt.
 • Logotypen får inte beskäras utan måste användas i sin helhet. Ingenting får heller läggas till logotypen, varken text eller andra grafiska element.
 • Runt logotypen ska finnas en generös "frizon" utan andra element. Placera inte logotypen på en rörig bakgrund.
 • I huvudsak används logotypvarianten som är liggande och i färg. På färgplatta eller bakgrundsbild ska den vita eller svarta varianten av logotypen användas, välj den som syns tydligast. I de fall det behövs kan den stående varianten av logotyp användas.
 • För att behålla läsbarheten vid tryck/utskrift får den liggande logotypens bredd inte understiga 20 mm och den stående logotypens bredd inte understiga 15 mm.

Logotyp för skärm och utskrift (PNG) >

Logotyp för tryck (EPS) >

Image
Se till att logotypen har en ordentlig marginal runt, en "frizon" där ingenting annat placeras. Använd i första hand logotypen i färg och liggande format.
Image
På ljusare färgplattor och bakgrundsbilder används den svarta logotypen.
Image
På mörkare färgplattor och bakgrundsbilder används den vita logotypen. Undvik röriga bakgrunder.

För er som är intresserade av färg och form, här kommer lite mer info. SAM:s nya primära typsnitt heter Rubik. I tidningens (Aktuellt från Alliansmissionen) brödtexter använder vi Crimson Text och till vissa rubriker Playfair Display. Vid valda tillfällen kompletterar vi med andra typsnitt för att lyfta det grafiska uttrycket.

Vår färgpalett ser ut så här:

#39735b

Grön är vår primära färg och står för utveckling.

#073f56

Blå symboliserar stabilitet och är vår sekundära färg.

#8b464d

Komplementfärg

#e3bab2

Komplementfärg

#f0eeec

Komplementfärg

För församlingar som önskar finns möjlighet att använda en variant av den nya logotypen, där såväl församlingsnamn som ”Svenska Alliansmissionen” finns med. Välkommen att kontakta oss vid intresse!

Carolina Olofsgård

Kommunikatör inriktning grafisk formgivning

073-500 86 65