Marita GoodInternationellt arbete, Skapelse och miljö

Mätta den hungrige

Hållbar odling är Daniel Johanssons specialområde. Han är sedan 2022 en av SAM:s internationella medarbetare och driver projekt kring att bygga upp stabil och klimateffektiv matförsörjning, framför allt i Afrika och Mellanöstern.

HUNGER ÄR ETT förödande problem. Just idag dör 24 000 människor på grund av hunger. Lika många igår och lika många imorgon. Över 800 miljoner människor har inte tillräckligt med mat.1
– Jag läser ofta om Josef i Bibeln, som Gud använde för att hjälpa människor genom en hungersnöd. Jag ser att vi har ett ansvar som kristna att bidra med den del vi kan.

Daniel Johansson sitter hemma i Schweiz och arbetar. Han tänker i stora termer, det går inte att isolera världshungern till ett begränsat problem. Människors brist på mat hänger ihop med svårigheten att försörja sig, som hänger ihop med utbildning och fungerande samhällssystem, med utbud och marknad, med miljöförstöring och klimatförändringar. I vårt samtal över Teams rör vi oss mellan hållbara odlingstekniker, smarta ingenjörslösningar, lokalt entreprenörskap, produktion och försäljning.

Daniel har ganska nyligen kommit hem från en resa till Moçambique.
– Nu har jag börjat resa en del igen, berättar han. Under pandemin gick det inte. Det är så Daniels tjänst ser ut. Ett pendlande mellan skrivbordet hemma och de länder han just nu är engagerad i.

DANIEL VÄXTE MER eller mindre upp i missionstjänst. Född i Sverige, med en svensk pappa, tillbringade han sina första år i livet ombord på OM:s missionsfartyg.2  Som vuxen kom han tillbaka till OMbåten Logos Hope och blev så småningom erbjuden en tjänst på OM:s kontor i Tyskland. Efter elva år flyttade Daniel med fru och fyra barn till Schweiz, där familjen nu bosatt sig nära barnens morföräldrar. Han är fortfarande anställd av OM, men har ett deltidsunderhåll från SAM och samarbetar också med andra organisationer. På min datorskärm dyker en illustration upp. Det är en skiss över ett kompetenscenter, en modell som Daniel vill bygga upp i länder där fattigdom och hunger är stora problem. Här finns produktion av grönsaker med olika system för vatten, gödsel och annat. Fokus för centret är utbildning och idén är att lära ut en kompetens som kan spridas vidare och nå många.
– Vi måste forma en struktur som på sikt inte är beroende av oss, menar Daniel. Vi behöver sammanföra flera teknologier och utbilda människor på ett holistiskt sätt.

I planen finns ingenjören som kan konstruera de tekniska lösningarna och mekanikern som kan underhålla dem, jordbrukaren som sår och skördar och entreprenören som sköter försäljningen. Och fler funktioner som tillsammans bygger en hållbar matproduktion och ett starkare samhälle.
– Kanske har vi tidigare hjälpt till i de här länderna på ett sätt som har gjort människor beroende, tror Daniel. Nu väntar många på att den ”vite mannen” ska komma med pengarna. I stället behöver de få lära sig vad de kan göra själva. Vår roll är att bidra med kunskap, skapa nätverk för support och eventuellt ge ekonomiskt stöd. Men målet är att de ska producera och bygga system runt produktionen själva. Då blir det hållbart.

EN GÅNG I månaden ges lektioner i den digitala distanskurs som Daniel håller i. Här ansluter 30-40 deltagare från tio länder.
– Vi lär ut hur man odlar grönsaker. Vi pratar om odlingstekniker och hur man bygger odlingsbäddar. Och vi visar hur man kan sälja det man odlar och hur man skalar upp och ger kunskap vidare. Odlingsbäddar är en lösning där vattnet rör sig i ett slutet cirkulerande system, vilket ger väldigt lite avdunstning.

En annan metod Daniel jobbar med är hydroponisk odling. Även här cirkulerar vattnet i slutna system, men istället för jord till plantorna används oorganiskt material, till exempel lecakulor.
– Den stora grejen är vattenbesparingen och att man inte är beroende av en viss marktyp, förklarar Daniel. I Afrika finns förutsättningar för odling, men regnperioder och torrperioder gör att matproduktionen blir instabil. Med de här teknikerna är odlingen inte väderberoende.

Förutom en ökad stabilitet i produktionen har de vattensnåla metoderna en miljömässig fördel, något som också är en viktig faktor för Daniel.
– Världen söker svar på klimatkrisen. Jag tänker att Gud har lösningen, så vi kristna skulle egentligen vara de som bidrar med svar. Vi behöver dela det ansvaret och samverka.

”ESTEFANO” ÄR ETT namn som gång på gång dyker upp i vårt samtal. Estefano Carlos bor i Moçambique och påbörjade ett samarbete med SAM under 2018. Han växte upp i en mycket fattig familj, men redan som barn lärde han sig att göra affärer med vinst. Från hemmet fick han med sig tanken att människor behöver evangeliet men också ett sätt att försörja sig. Estefano började med produktion av byggnadsblock. Det ledde vidare till ett snickeri, och till ett team som lärde sig bygga hus, och till en mekanisk verkstad som kunde tillverka maskiner de behövde. I varje steg utbildar han människor. Han tar reda på hur saker fungerar och ger kunskapen vidare.

SAM:s tidigare odlingsprojekt i Turkiet inspirerade Estefano i arbetet med hydroponisk odling. Där föddes också idén med odlingsbäddar, som han började implementera i sitt arbete under förra året. Estefano är ett typexempel på människor Daniel vill jobba med och hjälpa vidare. Entreprenörsrollen tror han är jätteviktig.
– Om arbetet mot hunger och fattigdom ska vara hållbart måste det finansiera sig självt. Här ser vi stor utvecklingspotential i samverkan med människor som har kunskap och förmågor som entreprenörer.

EMELLANÅT HÖRS ÅSIKTER kring om kristet missionsarbete verkligen ska satsa på företagande. Det är tankar som även Daniel har stött på under åren. Han påpekar att vi ofta pratar om att evangelisera bland onådda folk.
– För att komma in bland de här människorna med evangeliet behöver vi ha svar på deras problem. Vi behöver ha innovativa idéer som möter deras behov, till exempel försörjning och livsmedel. Intervjun går mot sitt slut och jag frågar Daniel hur hans egen vision ser ut.
– Ibland tänker jag att vi gärna skulle samarbeta med FN för att nå de globala målen för hållbar utveckling3. Hur kan vi ge mat till en miljard människor i Afrika? Hur kan vi fort skala upp och nå så många? Vi som Guds barn kan ta ett ansvar och vara en del av lösningen. Det är dags att vi går före och visar vägen.

TEXT: CAROLINA OLOFSGÅRD, KOMMUNIKATÖR
FOTO: CAROLINA OLOFSGÅRD (DANIEL), ULF HÄGGQVIST (ESTEFANO) SAMT PRIVAT BILD
ILLUSTRATION: DANIEL JOHANSSON

  1. Källa: World Food Programme, FN.
  2. OM (Operation Mobilisation) är en evangelisk kristen missionsorganisation som bland annat bedriver verksamhet i form av missionsfartyg.
  3. Från Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling, framtagen av FN:s medlemsländer.