Carolina OlofsgårdInternationellt arbete

Kunskap som får människor att växa

Stödundervisning, hjälp med skolrelaterade kostnader, alfabetiseringskurser och stipendier för högre studier är några av de insatser vi står bakom i norra Moçambique. Möt Selma, som driver organisationen Lamukani och brinner för att utbilda människor.

FATTIGDOMEN I MOÇAMBIQUE är så extrem och påtaglig. By efter by med skjul och hyddor, där människor bor med mycket begränsad tillgång till el och vatten. Barn flockas överallt och vill sälja bananer och jordnötter, majs och sallad. Fast det är mitt under en skoldag. Men problematiken går djupare än vad som syns utmed vägarna.
– Den största fattigdomen är den mentala, menar Selma Gomes Dos Santos, föreståndare för organisationen Lamukani.
Hon pratar om fattigdom på kunskap och på förutsättningar att förstå och resonera – kring samhället, livet och framtiden. En fattigdom som står i vägen för förändring, för hela landet. Bara tre av tio barn i Moçambique tar sig genom de grundläggande sju åren i skolan. Ungefär ett av tio barn genomför motsvarande högstadiestudier.1 Ännu färre har möjlighet att gå vidare med en yrkesutbildning. Och i norra delarna av landet, där Lamukani finns, ser statistiken ännu värre ut. Mer än hälften av barnen här har aldrig gått i skolan alls.2

Selma Gomes dos Santos

På centret Nova Vida, som är en del av Lamukanis verksamhet, samlas barn varje dag för att få stödundervisning. De får också hjälp med skolrelaterade kostnader som familjerna inte har möjlighet att betala själva. Allt för att hålla barnen kvar i skolan.
– Vi vill se alla barnen förvandlade. Att de studerar vidare och hittar jobb, säger Avelino Guilherme som undervisar barnen i bland annat portugisiska och matematik.
På kvällarna samlas en grupp kvinnor på centret. De har själva bett om att få lära sig läsa och skriva, och det gör de nu med hjälp av en alfabetiseringskurs.
– Att kunna läsa har gjort stor skillnad för mig, förklarar Argentina Francisco och berättar om hur mycket det underlättar bara att kunna läsa och förstå skyltar.

Avelino Guilherme och Argentina Francisco

Lamukani ger också materiell hjälp till utsatta familjer, kurser som möter olika behov i samhället och stipendier för att kunna studera vidare och få yrkeskompetens.
– Min längtan är att hjälpa människor växa, berättar Selma. Barn som inte går i skolan kommer att bringa mer fattigdom till landet. Men genom Lamukani får människor utbildning. Många av dem som fått stöd arbetar nu, en del inom den offentliga sektorn. Vi måste investera i utbildning för utbildning är vägen till förändring.


Detta arbete lyfts i insamlingskampanjen ”Julgåvan 2023”. LÄS MER HÄR >

Text & foto: Carolina Olofsgård, kommunikatör

1. Källa Utrikespolitiska institutet
2. Källa: UNICEF