SVENSKA ALLIANSMISSIONEN
Självförståelse, teologi och ledarskap

Image

Vad har söndagsskolläraren Einar i ett litet missionshus på landsbygden, en berguv och psalmförfattaren Lina Sandell gemensamt?

De finns alla omnämnda när sexton skribenter tecknar det vi ser som uppdraget och utmaningarna för den kristna gemenskapen i en tid som denna. I den här antologin vill vi fundera kring hur vi tillsammans kan leva den vision som Svenska Alliansmissionen antagit: ”Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.” Antologin speglar en mångfald av röster och vår önskan är att inte att ge färdiga svar, snarare vill vi väcka nya frågor och öppna för samtal. Vår förhoppning är att du som läsare tillsammans med oss författare vill tänka, visionera och ta nya steg in i framtiden.

Till boken finns även samtalsfrågor som till exempel kan användas i en smågrupp eller studiecirkel.

LADDA HEM SAMTALSFRÅGOR (PDF) >

205 kr inklusive frakt

Beställ boken nedan och betala via swish eller bankgiro. Använd samma namn i beställningen som betalningen görs i. Märk inbetalningen "För en tid - SAM-bok". Boken skickas inom två veckor efter att vi fått betalningen. Vill du beställa fler än tre böcker, eller om du har andra frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Swish: 123 138 89 82
Bg: 140-0753

Jonas Melin

Pionjärkonsulent

076-190 53 88

Beställ "För en tid som denna"