FÅ OCH BLI EN VÄNFÖRSAMLING

Av SAM:s cirka 150 församlingar finns inte två som är helt lika. Under de sista åren har vi berikats med ett antal församlingar från andra kulturer. Vänförsamlingar bygger broar och delar erfarenheter, kunskap och glädje. Att vara vänförsamling innebär att man har en särskild relation med någon av våra församlingar, som har en annan kultur och pratar ett annat språk (de pratar även svenska). Tanken är att mötas, dela erfarenheter från såväl livet i stort som livet i församlingen. Det kan bli till stor välsignelse för båda församlingarna, och lägga grunden för en lång vänskap.

Upplev GLÄDJEN att lära känna en församling vars medlemmar kommer från andra länder och kulturer. Gläds med varandra i önskan att nå människor med budskapet om Jesus Kristus.

Dela ERFARENHETER med en församling som har en annan bakgrund och berikas av det utbytet. Var en hjälp till integration och förståelse av det svenska samhället.

Få KUNSKAP om vad det innebär att vara ny i Sverige. Lär er av varandras historia, kultur och behov. Dela med er av kunskap och resurser genom att vara ett stöd för er vänförsamling.

Ta emot VÄLSIGNELSEN i att få ge och ta emot erfarenhet och kunskap om en annan församling. Dela varandras liv i bön och förbön. Upplev välsignelsen av att vara en vänförsamling!

Är ni intresserade av att få en vänförsamling? Kontakta oss så samtalar vi tillsammans kring förväntningar och möjligheter i att vara en vänförsamling.

Lars-Gunnar Jonsson

Nationell missionsledare

073-381 49 02