Få och bli en vänförsamling

Av SAM:s 162 församlingar finns det inte två som är helt lika. Under de sista åren har vi berikats med ett antal församlingar från andra kulturer. Vänförsamlingar bygger broar och delar erfarenheter, kunskap och glädje. Att vara vänförsamling innebär att man har en särskild relation med någon av våra församlingar, som har en annan kultur och pratar ett annat språk (de pratar även svenska). Tanken är att mötas, dela erfarenheter från såväl livet i stort som livet i församlingen. Det kan bli till stor välsignelse för båda församlingarna, och lägga grunden för en lång vänskap.

Är ni intresserade av att få en vänförsamling? Kontakta då SAM:s Nationella Missionsledare. Vi samtalar tillsammans kring förväntningar och möjligheter i att vara en vänförsamling.

TIPS FÖR VÄNFÖRSAMLINGAR >

Lars-Gunnar Jonsson

Nationell missionsledare

073-381 49 02

GLÄDJE

Upplev glädjen att lära känna en församling vars medlemmar kommer från andra länder och kulturer. Gläds med varandra i önskan att nå människor med budskapet om Jesus Kristus.

ERFARENHET

Dela erfarenheter med en församling som har en annan bakgrund och berikas av det utbytet. Var en hjälp till integration och förståelse
av det svenska samhället.

KUNSKAP

Få kunskap om vad det innebär att vara ny i Sverige. Lär er av
varandras historia, kultur och behov. Dela med er av kunskap
och resurser genom att vara ett stöd för er vänförsamling.

VÄLSIGNELSE

Ta emot välsignelsen i att få ge och ta emot erfarenhet och kunskap om en annan församling. Dela varandras liv i bön och förbön. Upplev välsignelsen av att vara en vänförsamling!