VISION

Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.

Övergripande målbild

Svenska Alliansmissionen skapar sammanhang för människor att ta emot Jesus Kristus och växa i lärjungaskap. Vi når ut med evangeliet lokalt, nationellt och internationellt. Nya kristna gemenskaper formas och en positiv utveckling är tydlig i våra församlingar. Vi möter den utsatta människans behov och bidrar till ett hållbart samhälle.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019-2025

VISION OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN I EN PDF >

Image

ANDLIG FÖRDJUPNING

Vi vill hjälpa varandra att leva nära Jesus Kristus och låta tron prägla hela livet.

  • Gemenskaper av troende söker Guds närhet och följer Jesus Kristus.

  • Kulturen i rörelsen uppmuntrar personer i ledarfunktion till andlig förnyelse och efterföljelse.

Image

"När samhället slungar oss mot ytan behöver vi gå mot djupet, mot en fast förankring i vår tro."

- Martin Ström,
internationell missionsledare

Image

EVANGELISATION & FÖRSAMLING

Vi vill leda människor till ett liv i tro på Jesus Kristus och forma gemenskaper där troende växer som lärjungar.

  • Evangeliet förkunnas frimodigt.

  • Nya kristna gemenskaper formas.

  • En positiv utveckling är tydlig i församlingarna.

Image

"Budskapet om Jesus är våra medmänniskors räddning och levandegörs genom den lokala församlingen."

- Karin Hultberg,
f.d. ordförande SAM-styrelsen

Image

SOCIAL RÄTTVISA

Vi vill skapa förutsättningar för människor och samhällen att ta sig ur fattigdom, utanförskap och förtryck.

  • Bibliska värderingar har återfått en betydande plats i samhällsdebatten genom ett aktivt påverkansarbete.

  • Utsatta människors livsvillkor förbättras genom långsiktigt arbete för god hälsa, utbildning och jämlikhet.

Image

"Gud älskar världen och vi får gestalta honom i ord och handling."

- Lars-Gunnar Jonsson,
nationell missionsledare

Image

SKAPELSE & MILJÖ

Vi vill vara en konstruktiv röst och ett positivt exempel för en hållbar livsstil och ansvarsfullt förvaltarskap av hela Guds skapelse.

  • Medvetenheten om vårt ansvar för skapelsen ökar.

  • Vår miljöpåverkan minskar genom klokt förvaltarskap av jordens resurser.

  • Människor i utsatta delar av världen utrustas för att hantera klimatförändringar och bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.

Image

"Vi tror på skapelsens Gud och det motiverar oss att ta ansvar för vår jord."

- Kjell Larsson,
f.d. missionsföreståndare