VISION OCH UTVECKLINGS­OMRÅDEN

Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.

SAM:s vision


SAM:s övergripande målbild

Svenska Alliansmissionen skapar sammanhang för människor att ta emot Jesus Kristus och växa i lärjungaskap. Vi når ut med evangeliet lokalt, nationellt och internationellt. Nya kristna gemenskaper formas och en positiv utveckling är tydlig i våra församlingar. Vi möter den utsatta människans behov och bidrar till ett hållbart samhälle.


UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019-2025
Image

ANDLIG FÖRDJUPNING

Vi vill hjälpa varandra att leva nära Jesus Kristus och låta tron prägla hela livet.

  • Gemenskaper av troende söker Guds närhet och följer Jesus Kristus.
  • Kulturen i rörelsen uppmuntrar personer i ledarfunktion till andlig förnyelse och efterföljelse.
Image

EVANGELISATION & FÖRSAMLING

Vi vill leda människor till ett liv i tro på Jesus Kristus och forma gemenskaper där troende växer som lärjungar.

  • Evangeliet förkunnas frimodigt.
  • Nya kristna gemenskaper formas.
  • En positiv utveckling är tydlig i församlingarna.
Image

SOCIAL RÄTTVISA

Vi vill skapa förutsättningar för människor och samhällen att ta sig ur fattigdom, utanförskap och förtryck.

  • Bibliska värderingar har återfått en betydande plats i samhällsdebatten genom ett aktivt påverkansarbete.
  • Utsatta människors livsvillkor förbättras genom långsiktigt arbete för god hälsa, utbildning och jämlikhet.
Image

SKAPELSE & MILJÖ

Vi vill vara en konstruktiv röst och ett positivt exempel för en hållbar livsstil och ansvarsfullt förvaltarskap av hela Guds skapelse.

  • Medvetenheten om vårt ansvar för skapelsen ökar.
  • Vår miljöpåverkan minskar genom klokt förvaltarskap av jordens resurser.
  • Människor i utsatta delar av världen utrustas för att hantera klimatförändringar och bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.