Insamlingar genom Ge för livet har förbättrat tillvaron för tusentals människor över hela världen. Kunskap och verktyg öppnar möjligheter till en bättre framtid, för de som berörs av våra projekt. Genom att vi har personal på plats, eller samarbete med organisationer som bedriver projekten, vet vi att gåvorna kommer fram och används på rätt sätt.

Ge för livet är en utmärkt insamlingskanal att som församling använda även utanför kyrkväggarna. Här kan alla vara med, och alla behövs!

Läs mer om projekten genom att ladda hem hela projektkatalogen eller separata projektbeskrivningar för projekten nedan.

PROJEKTKATALOGEN (PDF) >

Image
Image

NYA METODER FÖR BYUTVECKLING

På landsbygden i en före detta sovjetrepublik i Centralasien arbetar vi med samhällsutveckling på flera olika plan. Det handlar bland annat om att förbättra folkhälsan och att hitta nya inkomstkällor.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Reach Beyond samt en lokal organisation

Image

SKOLA FÖR EN UTSATT MINORITET

En kristen skola i ett strängt muslimskt land i Centralasien, gör det möjligt för de diskriminerade kristna barnen att få en bra grundskoleutbildning.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: TEAM (The Evangelical Alliance Mission)

Image

SKOLA SOM FLYTTAR MED ELEVERNA

Bland herdar i Centralasien, som flyttar två gånger per år, utbildar vi lärare som flyttar med familjerna och bedriver skolundervisning för barnen.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Lokal organisation

Image

SKOLA FÖR DE GÖMDA BARNEN

I Egypten finns skolan Fairhaven för barn med olika funktionsnedsättningar. Här blir barnen sedda och behandlade med respekt.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Den lokala församlingen "El Saray"

Image

STÖDGRUPPER FÖR HIV-SMITTADE

I Eswatini, där hiv-smittan slagit hårt med alla problem det medför, arbetar vi utifrån en modell där man i mindre grupper både får kunskap om sjukdomen och stöd till egen försörjning.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: The Alliance Church in Eswatini

Image

UTBILDNING FÖR EGET FÖRETAGANDE

Att utbildas i ett yrke är en nyckel för att nå självständighet och oberoende. Våra yrkesutbildningar i Malawi öppnar dörren för självförsörjning, ett stabilare samhälle och ger fler barn möjlighet att gå i skolan.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: The Alliance Church in Malawi

Image

SKOLSTÖD FÖR DE MEST UTSATTA

I norra Moçambique arbetar vi för att ge utsatta barn bättre möjligheter till skolgång. Det handlar bland annat om att dela ut skolmaterial och skoluniformer och att ge stödundervisning.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Den lokala organisationen "Lamukani". Här arbetar dessutom en av Svenska Alliansmissionens internationella medarbetare.

Image

FAMILJESTÖD

I västra Moçambique arbetar vi med familjer där barn riskerar att fara illa av olika anledningar. Insatserna fokuserar på att stärka samhällets skydd och att stödja den enskilda familjen.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: den lokala organisationen Kubatsirana

Image

BEKÄMPA MÄNNISKOHANDEL

I den del av Rumänien där flest unga tjejer i Europa rekryteras för människohandel, skickar vi informationsteam till skolor. Teamen undervisar elever om vad människohandel är och hur de kan undvika att luras in i det.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Den lokala organisationen "Valoare Plus"

Image

SKOLSTÖD FÖR MARGINALISERADE

I Rumänien arbetar vi bland romska barn för att hjälpa dem ta sig genom hela grundskolan och ge dem självförtroende att våga kämpa för en bättre framtid.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Sam-Hjälp samt den lokala organisationen "Valoare Plus"

Image

KLIMATSMART ODLING

I delstaten Puntland i Somalia arbetar vi med ett odlingsprojekt som skapar förutsättningar för utsatta familjer att försörja sig och ta plats i samhället.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Diakonia samt den lokala organisationen Kaalo.

Image

Som församling kan ni önska vilket eller vilka av projekten ni vill att era insamlade pengar ska gå till, genom den blankett som skickades till er i november 2020. Vi kontaktar sedan er för att bekräfta ert val alternativt samtala kring andra möjligheter. I de fall då de totalt insamlade medlen täcker det årliga behovet för ett valt projekt kommer pengarna istället att användas i ett annat projekt inom Ge för livet, om möjligt med liknande inriktning.

Inbetalningar görs till SAM:s Insamlingsstiftelse, PG 90 00 84-5 eller BG 900-0845. Märk inbetalningen: Ge för livet, P04xx (projektnummer)

Insamlingskanalen Ge för livet drivs av Svenska Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan i samarbete med lokala församlingar runt om i landet. Ändamålet är att samla in pengar bland den svenska allmänheten till förmån för socialt arbete. Projekten som bedrivs berör i första hand hälso- och sjukvård, utbildning samt fattigdomsbekämpning.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Marita Good

Kommunikatör inriktning insamling

072-304 67 27