Insamlingar via Ge för livet har förbättrat tillvaron för tusentals människor över hela världen. Kunskaper och verktyg öppnar möjligheter för en bättre framtid, för de som berörs av våra projekt. Genom att vi har personal på plats, eller kontakt med en samarbetsorganisation som bedriver projekten, vet vi säkert att bidragen kommer fram och att de används på rätt sätt.

Ge för livet är en insamling som församlingar gör varje år. De samlar då in pengar till något av nedanstående ändamål.

På Fairhaven i Alexandria får barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar en grundutbildning och nödvändig kunskap, för att skapa en meningsfull vardag.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

I ett muslimskt land i Centralasien är kristna svårt diskriminerade. På en kristen skola får barnen utbildning, som de behöver för att klara sig i samhället.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Hälsovårdsteam i Tchad utbildar bybefolkning i hur de upptäcker och hanterar vanliga men farliga sjukdomar. Man utbildar också bybarnmorskor, vars hjälp vid graviditeter och förlossningar gör att fler mammor och barn överlever.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

I Swaziland, Malawi och Moçambique bedrivs ett arbete för att förebygga och mildra effekterna av hiv och aids. En stor del av arbetet består i att utbilda människor, så att de i sin tur kan ta initiativ och förändra aidssituationen där de bor.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

I Tchad är det inte alls självklart att barnen får gå i skolan. Dels för att många föräldrar inte tycker det är viktigt, och dels för att det finns för få skolor. Här finns uppskattade kristna skolor, som ger barn en stadig grund i livet.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Ett av de viktigaste områdena i arbetet med att förändra romernas situation är utbildning. Här finns skolprojekt som riktar sig till barn mellan 10 och 14 år. Det är ett långsiktigt arbete med syfte att höja medvetenheten om hur värdefullt det är med utbildning.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Inbetalningar till Ge för livet görs till SAM:s Insamlingsstiftelse: PG 90 00 84-5, BG 900-0845 eller Swish 123 900 08 45. Märk inbetalningen med Ge för livet och projektnummer (se projektbeskrivning).

Insamlingskanalen Ge för livet drivs av Svenska Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan i samarbete med lokala församlingar runt om i landet. Ändamålet är att samla in pengar bland den svenska allmänheten till förmån för socialt arbete. Projekten som bedrivs berör i första hand hälso- och sjukvård, utbildning, barn samt fattigdomsbekämpning.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Karolina Sturesson

Internationell administratör

036-30 61 66