SKAPELSE OCH MILJÖ

Vi vill vara en konstruktiv röst och ett positivt exempel för en hållbar livsstil och ansvarsfullt förvaltarskap av hela Guds skapelse.

Vi tror på skapelsens Gud och det motiverar oss att ta ansvar för vår jord. Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och att skapelsen är hans händers verk.

Ett förändrat klimat till följd av konsumtion, miljöförstöring och utsläpp, får konsekvenser som påverkar människor över hela jorden. Och ofta är det människor som lever i fattigdom och utsatthet som drabbas värst.

Image

Hösten 2022 arrangerade SAM en tillsammanskväll med temat "Värna Guds skapelse. De föredrag som då hölls spelades in och blev en filmserie med fyra avsnitt. Filmerna lyfter olika aspekter av skapelse- och miljöfrågor och ger en bra grund för samtal och bearbetning. Använd dem gärna i församlingen, i mindre grupper eller för att inspireras själv. Samtalsfrågor finns i slutet av varje film.

DEL 1: Guds ord - teologisk grund om förvaltarskap, frihet och ansvar. Ulf Häggqvist tar oss med i ett bibelstudium som utforskar vår relation till skapelsen.

DEL 2: Guds värld - situationen i världen idag. Jacob Ämterlind gör en "reality check" för att se hur det faktiskt står till med Guds skapelse.

DEL 3: Guds verk - lärjungaskap, samverkan med Gud för skapelsens bästa. Annelie Anderberg ger en inspirerande inblick i sitt eget liv, där lärjungaskapet får tydliga konsekvenser för relationen till skapelsen.

DEL 4: Guds verk - församlingen, samverkan med Gud för skapelsens bästa. Olle Östklint berättar om nätverket Grön kyrka och ger exempel på skapelsevänliga omställningar man gjort i Habo missionsförsamling.

Image

Studiematerial om skapelsen

SAM erbjuder ett reflekterande studiematerial som bearbetar skapelse- och miljöfrågor med utgångspunkt i bibeln. Ulf Häggqvist resonerar bland annat kring vilken betydelse vår syn på Gud som skaparen har för vår syn på skapelsen, hur vår frihet också innebär ett ansvar, om var vi gick snett och om nåd och förlåtelse för våra misslyckanden.

LADDA HEM MATERIAL (PDF) >

Image

Miljöarbete i församlingen

Kyrkan får aldrig blunda för frågor som rör skapelse och miljö. Du och din församling kan göra stor skillnad. Via länkarna nedan hittar du SAM och SAU:s policy och riktlinjer gällande miljöfrågor. Du hittar också ett exempel på en enkel miljöplan, något vi rekommenderar att församlingar och SAU-föreningar tar fram och arbetar med.

POLICY OCH RIKTLINJER I MILJÖFRÅGOR (PDF) >

EXEMPEL PÅ MILJÖPLAN (PDF) >

Image

Klimatsmart odling i Somalia

Svenska Alliansmissionen finns med i ett arbete i Somalia, som fokuserar på klimatsmart odling och människors självförsörjning. Projektet, som också syftar också till att förbättra samhällets möjlighet att möta klimatrelaterade kriser och katastrofer, drivs av Diakonia.

LÄS ARTIKEL >

Image

Värna den jord som Gud älskar

I skriften ”Värna den jord som Gud älskar – Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling”, utgiven av Sveriges kristna råd, diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner ändå samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid.

LÄS MER OCH LADDA HEM >

Förvaltarskapet är en självklar del av vad det innebär att vara lärjunge till Jesus Kristus. Allting är skapat genom honom och tillhör honom. Det innebär att den kristna kyrkan aldrig får blunda för frågor som rör skapelse och miljö. Överallt där människor eller skapelsen i stort far illa ska kyrkan, som Jesu efterföljare, vara hans representant och en förebild för samhället.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Karin Flygare

Kommunikationsansvarig

073-381 49 15