SKAPELSE OCH MILJÖ

Vi tror på skapelsens Gud och det motiverar oss att ta ansvar för vår jord. Förvaltarskapet är en självklar del av vad det innebär att vara lärjunge till Jesus Kristus. Den kristna kyrkan aldrig får blunda för frågor som rör skapelse och miljö. Överallt där människor eller skapelsen i stort far illa behöver kyrkan, som Jesu efterföljare, vara hans representant och en förebild för samhället.

På den här sidan hittar du material och inspiration för att ta steg mot ett mer skapelsevänligt liv, som enskild och som församling.

Vi vill vara en konstruktiv röst och ett positivt exempel för en hållbar livsstil och ansvarsfullt förvaltarskap av hela Guds skapelse.

- ur SAM:s målsättningsdokument

Image

Föredrag på film

Hösten 2022 arrangerade SAM en tillsammanskväll med temat "Värna Guds skapelse". De föredrag som då hölls spelades in och blev en filmserie med fyra avsnitt. Filmerna lyfter olika aspekter av skapelse- och miljöfrågor och ger en bra grund för samtal och bearbetning. Använd dem gärna i församlingen, i mindre grupper eller för att inspireras själv. Samtalsfrågor finns i slutet av varje film.

DEL 1: Guds ord - teologisk grund om förvaltarskap, frihet och ansvar. Ulf Häggqvist tar oss med i ett bibelstudium som utforskar vår relation till skapelsen.

DEL 2: Guds värld - situationen i världen idag. Jacob Ämterlind gör en "reality check" för att se hur det faktiskt står till med Guds skapelse.

DEL 3: Guds verk - lärjungaskap, samverkan med Gud för skapelsens bästa. Annelie Anderberg ger en inspirerande inblick i sitt eget liv, där lärjungaskapet får tydliga konsekvenser för relationen till skapelsen.

DEL 4: Guds verk - församlingen, samverkan med Gud för skapelsens bästa. Olle Östklint berättar om nätverket Grön kyrka och ger exempel på skapelsevänliga omställningar man gjort i Habo missionsförsamling.

Mer material och tips

Image

Studiematerial om skapelsen

SAM erbjuder ett reflekterande studiematerial som bearbetar skapelse- och miljöfrågor med utgångspunkt i bibeln. 

LADDA HEM MATERIAL (PDF) >

Image

Miljöarbete i församlingen

Via länkarna nedan hittar du SAM och SAU:s policy och riktlinjer gällande miljöfrågor. Du hittar också ett exempel på en enkel miljöplan, något vi rekommenderar att församlingar och SAU-föreningar tar fram och arbetar med.

POLICY OCH RIKTLINJER I MILJÖFRÅGOR (PDF) >

EXEMPEL PÅ MILJÖPLAN (PDF) >

Image

Värna den jord som Gud älskar

I skriften ”Värna den jord som Gud älskar – Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling”, utgiven av Sveriges kristna råd, diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa.

LÄS MER OCH LADDA HEM >

Image

SAM-församlingar tar steg för miljön

Solpaneler, en äng utanför kyrkan och rättvisemärkt kaffe. Här berättar några av SAM:s församlingar om steg de tagit för att deras klimatavtryck ska bli mindre.

LÄS ARTIKEL >

Image

Familjen som valt en hållbar livsstil

Möt familjen Röstedal i Vetlanda. De har valt en livsstil som visar omsorg om skapelsen och hoppas kunna inspirera andra att ta steg, stora som små, i samma riktning.

LÄS ARTIKEL >

Image

Klimatsmart odling i Somalia

Svenska Alliansmissionen finns med i ett arbete i Somalia, som fokuserar på klimatsmart odling och människors självförsörjning. Projektet, som också syftar också till att förbättra samhällets möjlighet att möta klimatrelaterade kriser och katastrofer, drivs av Diakonia.

LÄS ARTIKEL >

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Karin Flygare

Kommunikationsansvarig

073-381 49 15