Vi vill vara en konstruktiv röst och ett positivt exempel för en hållbar livsstil och ansvarsfullt förvaltarskap av hela Guds skapelse.

Image

Vi tror på skapelsens Gud och det motiverar oss att ta ansvar för vår jord. Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och att skapelsen är hans händers verk.

Ett förändrat klimat till följd av konsumtion, miljöförstöring och utsläpp, får konsekvenser som påverkar människor över hela jorden. Och ofta är det människor som lever i fattigdom och utsatthet som drabbas värst.

Miljöarbete i församlingen

Kyrkan får aldrig blunda för frågor som rör skapelse och miljö. Du och din församling kan göra stor skillnad. Via länkarna nedan hittar du SAM och SAU:s policy och riktlinjer gällande miljöfrågor. Du hittar också ett exempel på en enkel miljöplan, något vi rekommenderar att församlingar och SAU-föreningar tar fram och arbetar med.

POLICY OCH RIKTLINJER I MILJÖFRÅGOR (PDF) >

EXEMPEL PÅ MILJÖPLAN (PDF) >

Värna den jord som Gud älskar

I skriften ”Värna den jord som Gud älskar – Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling”, utgiven av Sveriges kristna råd, diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner ändå samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid.

LÄS MER OCH LADDA HEM >

Klimatsmart odling i Somalia

Svenska Alliansmissionen finns med i ett arbete i Somalia, som fokuserar på klimatsmart odling och människors självförsörjning. Projektet, som också syftar också till att förbättra samhällets möjlighet att möta klimatrelaterade kriser och katastrofer, drivs av Diakonia.

LÄS ARTIKEL >

Förvaltarskapet är en självklar del av vad det innebär att vara lärjunge till Jesus Kristus. Allting är skapat genom honom och tillhör honom. Det innebär att den kristna kyrkan aldrig får blunda för frågor som rör skapelse och miljö. Överallt där människor eller skapelsen i stort far illa ska kyrkan, som Jesu efterföljare, vara hans representant och en förebild för samhället.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Jacob Ämterlind

Generalsekreterare, SAU

0736-00 45 33