VÅRT MILJÖARBETE

Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och att skapelsen är hans händers verk. Gud ger oss ansvaret att sköta om, vårda och bevara skapelsen så att den kan leva vidare. Det handlar dock aldrig om överlåtelse av ägandeskap, utan om ett förvaltarskap – ett uppdrag att ta på största allvar. Vår utmaning och vårt ansvar inför skaparen, skapelsen, våra medmänniskor och kommande generationer är att som enskilda kristna, som församling och som central organisation målmedvetet och genuint arbeta med förvaltarskapets nyckelfrågor.

I församlingarna

Vi uppmuntrar våra församlingar att aktivt arbeta med miljöfrågor och erbjuder olika verktyg att använda.

LÄS MER OM DET HÄR >

Miljöpolicy

I SAM och SAU:s dokument med policy och riktlinjer gällande miljöfrågor, finns både en teologisk förankring och en rad riktlinjer som gäller såväl centralorganisationerna som de lokala församlingarna och föreningarna.

POLICY OCH RIKTLINJER GÄLLANDE MILJÖFRÅGOR (PDF) >

Miljödiplomering

Efter en tids arbete och en lyckad revision uppfyller Svenska Alliansmissionen nu kraven i den nationella miljöledningsstandarden, och räknas som en miljödiplomerad verksamhet. Det innebär inte att vi är färdiga, men vi är på väg och vi arbetar systematiskt med att förbättra oss gällande vår miljöpåverkan. Vi har gjort en grundlig genomgång av vår verksamhet på vårt centrala kontor och identifierat de områden där vi påverkar miljön mest. Baserat på det har vi genomfört konkreta miljöförbättringar. Vår personal är utbildad i grundläggande miljökunskap och vi har tagit fram en miljöpolicy samt en handlingsplan för att minska vår miljöpåverkan. I diplomeringen ingår också ett åtagande om ”ständig förbättring”, vilket innebär att vi vid en årlig revision redovisar vilka steg vi tagit under året för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Image