SMÅGRUPPER I FÖRSAMLINGEN

I en liten grupp kan du växa som människa och formas som lärjunge till Jesus. Det är en plats att komma närmare både Gud och dina medvandrare. I SAM:s material delar vi tankar och erfarenheter kring hur vi kan forma fungerande och livsnära smågrupper.

Att kristna samlas i små grupper i hemmen började redan under Nya testamentets tid och har varit viktigt i många rörelser genom hela kyrkohistorien. Grupperna har haft olika namn, men det gemensamma har varit att bygga gemenskap, uppmuntra varandra att växa som lärjungar och dela evangeliet vidare.

Det finns många utmaningar med att få smågrupper att fungera på ett bra sätt. Förhoppningsvis kan det här häftet vara till hjälp för den som vill satsa på smågrupper. Du kanske funderar på att starta en grupp själv, eller du vill få igång smågruppsarbetet i din församling. I det här häftet får du praktiska råd och tips som kan hjälpa dig att få smågruppen att fungera på ett bra sätt. Du får också lite hjälp med hur du ska hantera några av de problem och svårigheter som kanske kommer att uppstå längs vägen.

Välkommen att ta en kontakt om ni har några frågor eller funderingar kring att arbeta med smågrupper!

Jonas Melin

Pionjär- och utvecklingskonsulent

076-190 53 88