• VÄLJ
Guds tilltal på mitt språk

Guds tilltal på mitt språk

Batimat från ramoaainafolket var gift med pastorn i församlingen och hade funnits med i församlingen hela sitt liv. Hon visste vad det innebar att vara en kristen och brukade läsa Bibeln på pidgin-engelska. Men så äntligen fanns Bibeln att läsa på ramoaaini. På invigningsdagen stod hon långt fram i kön för att köpa sitt första Nya testamente på sitt eget modersmål.

Arbetet med översättningen blev en livsinvestering

Arbetet med översättningen blev en livsinvestering

Solomon på Papua Nya Guinea är en av de lokala medarbetarna som arbetat med att översätta Bibeln till fanamaket. Med över 850 olika språk är landet ett av världens språktätaste. Engelska är, tillsammans med tok pisin och hiri motu, officiellt språk, men väldigt få av landets invånare kan använda språket. Här berättar Solomon om vad det betyder att få läsa Guds ord på sitt modersmål.

Bibelöversättare – ett annorlunda liv

Bibelöversättare – ett annorlunda liv

Maria Gustafsson flyttade till Tchad i januari 2019, för att jobba med bibelöversättning. Arbetet är i en tidig fas och Maria deltar i skapandet av ett skriftspråk för mulgifolket. Sedan våren
2020 har hon befunnit sig i Sverige, på grund av coronapandemin. Men hon
håller tät kontakt med medarbetare i Tchad och har kunnat fortsätta sitt arbete.
Här berättar hon om hur det är att arbeta och leva och arbeta i Tchad.

Hjälpen blev svar på bön

Hjälpen blev svar på bön

Under sommaren har flera av våra systerkyrkor tack vare stöd från oss i Sverige och våra systerkyrkor i Hong Kong och Makau, kunnat dela ut mat, tvål och ansiktsmasker till några av de familjer som drabbats värst av de restriktioner som följt i spåren av coronapandemin. Tacksamheten hos dem som fått ta emot hjälp är stor, många ser det som svar på bön.

Kulturella uttryckssätt för ökad bibelanvändning

Kulturella uttryckssätt för ökad bibelanvändning

Sedan 2015 jobbar SAM:s utsända medarbetare Anna och Sven i ett bibelöversättningsprojekt i Sydostasien. Fokus ligger på bibelanvändning bland gonfolket, som är en folkgrupp med 800 000 människor utspridda i fyra sydostasiatiska länder. För att nå fram med evangeliet jobbar de utifrån en metod som kallas Ethno arts, vilket innebär att den lokala kulturen visar vägen för hur evangeliet ska delas.