• VÄLJ
Sänk kraven och bär varandra

Sänk kraven och bär varandra

Vilken betydelse spelar församlingslivet i vardagen, hur uttrycker man sin tro på jobbet och är Gud någon som ska hinnas med bland allt annat i våra uppbokade kalendrar? Vi lät Elsmarie Kopparsjö Alfredsson, pastor i Klockargårdskyrkan, resonera kring några vardagsnära frågeställningar.

Bönen stärker förföljda kristna

Bönen stärker förföljda kristna

Var med och be för den förföljda kyrkan under oktober månads bönekampanj, antingen som enskild eller tillsammans i församlingen. Bönekampanjen gör vi i samarbete med Open Doors. Läs gärna artikeln där Maria Magdy berättar om sin egen erfarenhet av att lämna sitt land på grund av förföljelse och hennes arbete på Open Doors.

Helhetssyn på livet

Helhetssyn på livet

Vad driver en pastor och en församlingspedagog att bygga upp en verksamhet med försäljning av kravodlade grönsaker, trädgårdscafé och kurser i ekologisk odling? I Björnhyltans
trädgård utanför Ambjörnarp möter jag Peder och Lotta Wendefors som brinner för människor, Skaparen och skapelsen, och som längtar efter att hitta en helhet i detta.