• VÄLJ
I tider av oro…

I tider av oro…

… är det viktigt att hålla fast vid det som består. Gud är densamme även när allt det vi tagit för givet inte längre är självklart. Men det kommer en tid när vi åter få ta varandra i hand, kramas och samlas till gudstjänst i stora skaror. Kanske kommer vi då att glädjas lite mer än vanligt och vara än mer tacksamma över alla små ljusglimtar i våra liv.