ATT VARA MENTOR

– SAM:s fortbildning för pastorer och församlingsanställda läsåret 2021 – 2022

I fortbildningen kommer ämnet MENTORSKAP att behandlas från olika perspektiv. Fortbildningen består av fyra föreläsningsdagar. Däremellan möts deltagarna i processgrupper och bearbetar ämnet som behandlats på föreläsningsdagen.

Du anmäler dig till hela fortbildningspaketet som inleds den 22 september 2021 i samband med SAMP-dagarna på Gullbrannagården. Om du inte deltar i SAMP-dagarna betalar du för matkostnader direkt till Gullbrannagården. Övriga föreläsningsdagar är på Mullsjö folkhögskola den 11 november 2021, 9 februari och 7 april 2022.

TIDER PÅ MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA:

09.00 Start med fika i matsalen
09.30 Föreläsning i aulan
10.45 Fruktstund
11.00 Föreläsning
12.00 Lunch
13.00 Föreläsning
14.45 Fikapaus
15.00 Föreläsning
16.00 Avslutning

Tider den 22 september på Gullbrannagården meddelas senare.

Anmäl dig här!

Mentorskap, vad är det?

22 sept 2021, Gullbrannagården
Mikael Hallenius, pastor i församlingen Mötesplatsen i Örebro och lärare på ALT
Lina Skoghäll, pastor i Bottnarydskretsen och samordnare på ALT

Mentor för pastorer och mentor för ideella ledare

11 nov 2021
Anna Ahlström, församlingskonsulent SAM
Jonas Lund, pastor i Equmeniakyrkan Tibro

Andlig vägledning – kristet liv och efterföljelse

9 feb 2022
Daniel Wramhult, pastor i Immanuelskyrkan, Jönköping
Maria Ahlriksson, pastor i SAM, själavårdare och samtalsterapeut

Mentorskap för unga

7 april 2022
Stina Persson, ungdomspastor i Bankeryds Missionskyrka
Mikael Celinder, pastor i Bankeryds Missionskyrka

Vi behöver din anmälan senast 25 augusti 2021.
Anmälan gäller hela fortbildningen.
Priset 2 100 kr betalas via faktura som skickas till din församling, en faktura under våren och en under hösten. Kurslitteratur tillkommer.

Anmälan för fortbildning pastorer 2021-22

  • Vi skickar fakturan till din församling, därför behöver vi denna uppgift.