FÄSTE FÖR EN TRO PÅ GLID

En fortbildning för Svenska Alliansmissionens pastorer och ungdomsledare under läsåret 23/24.

Välkommen med på en resa där du blir delaktig i att utforska hur vi blir bättre rustade för att leda församling i förändring i en tid som kräver allt mer. Under året bearbetar vi samhällstrender, normer och vad som kännetecknar de världsbilder som präglar människor idag. Det finns ett allt mer skriande behov att hitta platser för barnfamiljer och unga vuxna att känna sig hemma och göra församlingen till sin.

Med avstamp i rapporten Kristen tro på glid (Ulrik Josefsson, Magnus Wahlström & Fredrik Wenell, red.) bjuder SAM in till ett stimulerande år med syfte att hjälpa pastorer och ledare att förstå sin samtid för att stärka den kristna trons identitet och teologi. Vi sätter fokus på generationsväxling och hur vi kan bli ett genuint generationsöverskridande sammanhang.

Förutom de fyra fortbildningstillfällena bygger upplägget på att du som pastor möter fokusgrupper i din församling för att få en ökad förståelse för olika åldersgrupper i ditt lokala sammanhang. Syftet är att året ska öka förståelsen hos SAMs pastorer och anställda, därför varvar vi teorier, forskning och omvärldsanalys med samtal med församlingsmedlemmar i ditt lokala sammanhang. Vi vill dra in verkliga människors perspektiv såväl som nationella och lokala perspektiv på utmaningar i vår samtid.

TILLFÄLLE 1
26 september 2023
Gullbranna
Jakob Svensson

TILLFÄLLE 2
16 nov 2023

Mullsjö folkhögskola
Fredrik Wenell & Edvard Wiberg

TILLFÄLLE 3
22 feb 2024
Mullsjö folkhögskola
Ida-Maria Brengesjö & Ulrica Heidari

TILLFÄLLE 4
11 april 2024
Mullsjö folkhögskola
Fredrik Wenell & Edvard Wiberg

INFORMATIONSBLAD (PDF) >

Anmälan är nu stängd. Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Anna Ahlström

Församlingskonsulent

072-330 61 50