Pastor och församlingsföreståndare 100 %
Gislaveds frikyrkoförsamling
Ungdomsledare 100 % / Ungdomspastor 75 %
Vetlanda Allianskyrka
Studentpastor 50%
Jönköpings Ekumeniska Studentpastorsråd
Pastor 100%
Huskvarna Alliansförsamling
Pastor 50%
Barnarps Frikyrkoförsamling – Furubackskyrkan
Förskolelärare 75%
Kärda Alliansförsamling
Pastor 75-100 %
Horda Frikyrka
Pastor/församlingsföreståndare
Holsby Frikyrkoförsamling
Ungdomsledare 30%
Allianskyrkan i Älta
Pastor/församlingsföreståndare
Gullbranna frikyrkoförsamling