Sjukhuspastor 70%
Arbetsgivare för tjänsten är Kronobergs läns frikyrkoråd
Ungdomsledare 100%
Allianskyrkan Ölmstad
Ungdomsledare 100%
Bankeryds Missionsförsamling
Förskollärare 80 -100%
Kärda Alliansförsamling
Ungdomsledare 100%
Åsarps Frikyrkoförsamling
Ungdomsledare 100 %
Fiskebäckskyrkan
Förskolechef 75 – 100%
Förskolan Framtiden, Skillingaryds Missionskyrka
Ungdomsledare 100 %
Värnamo Alliansförsamling
Pastor 50%
Åkerbygdens Alliansförsamling
Förskolechef/Förskollärare 80%
Värnamo Alliansförsamling
Pastor och församlingsföreståndare 100 %
Gislaveds frikyrkoförsamling
Ungdomsledare 100 % / Ungdomspastor 75 %
Vetlanda Allianskyrka
Pastor 100%
Huskvarna Alliansförsamling
Pastor 75-100 %
Horda Frikyrka
Pastor/församlingsföreståndare
Holsby Frikyrkoförsamling
Ungdomsledare 30%
Allianskyrkan i Älta
Pastor/församlingsföreståndare
Gullbranna frikyrkoförsamling