Livet är skört och förr eller senare gör vi alla insikten om hur sårbara vi är som människor. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför. Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården, vilket exempelvis innebär enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer samt gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, anhöriga och personal.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar olika kristna kyrkor och samfund, däribland Svenska Alliansmissionen. Det praktiska ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde, både Svenska kyrkan och frikyrkorna, tillsammans bär vi ansvaret för sjukhuspastor- eller sjukhusdiakontjänsten på det närliggande sjukhuset.

Läs gärna mer om verksamheten i artikeln nedan.

SJUKHUSKYRKANS WEBB >

SJUKHUSKYRKAN – NÄRA VERKLIGHETEN

När vi träffades i trapphuset, jag och den unga killen, fick jag frågan om vad jag håller på med nu för tiden. Jag svarade att jag arbetar som sjukhuspastor. Hans spontana kommentar var; ”då lever du nära verkligheten”.