• VÄLJ
Med Gud på okänd mark

Med Gud på okänd mark

Kamwes intresse för missionsvärlden väcktes i tidig ålder. Uppväxten i ett flyktingläger kombinerat med en brinnande kristen tro ledde fram till en längtan om att en dag få tjäna genom ett internationellt uppdrag. Och så kom den dagen när Kamwe fick förfrågan om att jobba som au pair åt SAM:s internationella medarbetare i Tchad. Efter Guds ledning pausade hon sina studier och packade sin väska.

Sjukvårdsteamet öppnar dörrar

Sjukvårdsteamet öppnar dörrar

I en sliten skolbyggnad har en mycket blandad skara samlats. Alla väntar tålmodigt på sin tur. Vi befinner oss i en by i ett bergigt land i Centralasien. Ett mobilt sjukvårdsteam har precis kommit till byn och många vill passa på att göra en hälsokontroll, kolla sitt blodtryck eller få barnen vaccinerade. Det är långt till närmaste vårdcentral och ännu längre till ett sjukhus.

Guds tilltal på mitt språk

Guds tilltal på mitt språk

Batimat från ramoaainafolket var gift med pastorn i församlingen och hade funnits med i församlingen hela sitt liv. Hon visste vad det innebar att vara en kristen och brukade läsa Bibeln på pidgin-engelska. Men så äntligen fanns Bibeln att läsa på ramoaaini. På invigningsdagen stod hon långt fram i kön för att köpa sitt första Nya testamente på sitt eget modersmål.

Arbetet med översättningen blev en livsinvestering

Arbetet med översättningen blev en livsinvestering

Solomon på Papua Nya Guinea är en av de lokala medarbetarna som arbetat med att översätta Bibeln till fanamaket. Med över 850 olika språk är landet ett av världens språktätaste. Engelska är, tillsammans med tok pisin och hiri motu, officiellt språk, men väldigt få av landets invånare kan använda språket. Här berättar Solomon om vad det betyder att få läsa Guds ord på sitt modersmål.