• VÄLJ
Bönen stärker förföljda kristna

Bönen stärker förföljda kristna

Var med och be för den förföljda kyrkan under oktober månads bönekampanj, antingen som enskild eller tillsammans i församlingen. Bönekampanjen gör vi i samarbete med Open Doors. Läs gärna artikeln där Maria Magdy berättar om sin egen erfarenhet av att lämna sitt land på grund av förföljelse och hennes arbete på Open Doors.