Välkommen att annonsera i våra kanaler! Samtlig annonsering är befriad från reklamskatt. Priser och annan information för 2022 finns på denna sida samt i pdf via länken nedan.

PRISER, BOKNINGSDATUM M.M. (PDF) >

Aktuellt från Alliansmissionen

Aktuellt från Alliansmissionen är vår medlemstidning som ges ut fyra gånger per år i tryckt form och når ca 7 000 hushåll.

Annonspriser

modul 1 (51 x 27 mm): 1 930 kr/nr

modul 2 (106 x 55 mm): 4 060 kr/nr

modul 3 (162 x 55 mm): 5 580 kr/nr

helsida (190 x 270 mm, utfallande): 17 600 kr/nr

Utgivningsdatum

nr 1: 24 februari

nr 2: 22 juni

nr 3: 29 september

nr 4: 8 december

Årsboken

Årsboken publiceras i digital form på vår webb den 19 april. En begränsad upplaga printas och skickas till våra församlingar (ca 150 st). Boka annons senast 24 mars, material skickas senast 12 april.

Annonspriser

modul 1 (51 x 27 mm): 645 kr

modul 2 (106 x 55 mm): 1 355 kr

modul 3 (162 x 55 mm): 1 860 kr

helsida (210 x 297 mm, utfallande): 5 865 kr

Konferensprogram

Till vår Årskonferens trycks ett konferensprogram, ca 2 000 ex. Boka och skicka material för annons senast 18 mars.

60 x 20 mm

2 000 kr

Annonspaket

Rabatterade priser på annonsering ges i följande paketerbjudanden.

Annonspaket 1
  • annons i fyra nummer av Aktuellt från Alliansmissionen, modul 1 (51 x 27 mm)
  • annons i Årsboken, modul 1 (51 x 27 mm)
  • sponsring av årskonferensen
  • företagslogotyp på alliansmissionen.se

9 440 kr

Annonspaket 2
  • annons i fyra nummer av Aktuellt från Alliansmissionen, modul 2 (106 x 55 mm)
  • annons i Årsboken, modul 2 (106 x 55 mm)
  • sponsring av årskonferensen
  • företagslogotyp på alliansmissionen.se

16 485 kr

Kontakt

För bokning, materialinlämning eller mer information, kontakta Karin Flygare.

Karin Flygare

Kommunikationsansvarig

073-381 49 15

Tack till er som annonserar och på så sätt bidrar till att våra publikationer är kostnadsfria!

Image