ANNONSERA OCH SPONSRA

Välkommen att annonsera i våra kanaler! Samtlig annonsering och sponsring är befriad från reklamskatt. Priser och annan information för 2023 finns på denna sida samt i pdf via länken nedan.

ANNONSERING 2023 (PDF) >

Aktuellt från Alliansmissionen

Aktuellt från Alliansmissionen är vår medlemstidning som ges ut fyra gånger per år i tryckt form och når ca 7 000 hushåll.

LÄS TIDNINGEN HÄR >

Annonspriser

modul 1 (51 x 27 mm): 2 050 kr/nr

modul 2 (106 x 55 mm): 4 300 kr/nr

modul 3 (162 x 55 mm): 5 915 kr/nr

modul 4 (106 x 227 mm): 13 995 kr/nr

helsida (162 x 227 mm): 18 650 kr/nr

Utgivningsdatum

nr 1: 23 februari - boka och skicka material senast 18 januari

nr 2: 14 juni - boka och skicka material senast 26 april

nr 3: 27 september - boka och skicka material senast 23 augusti

nr 4: 6 december - boka och skicka material senast 25 oktober

Årsboken

Årsboken publiceras i digital form på vår webb i april En begränsad upplaga printas och skickas till våra församlingar (ca 150 st). Boka annons och skicka material senast 6 mars.

LÄS ÅRSBOKEN HÄR >

Annonspriser

modul 1 (51 x 27 mm): 685 kr

modul 2 (106 x 55 mm): 1 440 kr

modul 3 (162 x 55 mm): 1 970 kr

modul 4 (162 x 227 mm): 4 665 kr

helsida (162 x 227 mm): 6 220 kr

Årskonferensen

Under Kristi Himmelsfärdshelgen, den 18-21 maj, arrangeras SAM och SAU:s gemensamma årskonferens på Gullbrannagården utanför Halmstad. Här finns både möjlighet att annonsera i det tryckta programbladet och att sponsra webbsändningar från konferensen.

KONFERENSWEBBEN >

Annons i konferensprogrammet

Konferensprogrammet trycks i ca 1 200 ex. Boka annons senast 1 mars och skicka material senast 8 mars.

60 x 20 mm

2 120 kr

SPONSRA WEBBSÄNDNINGAR

Företagslogotypen visas i samband med webbsända gudstjänster och andra samlingar, samt på konferensens webbplats. Boka och skicka er logotyp (helst vektorgrafik) senast 1 maj.

7 000 kr

Annonspaket

Rabatterade priser på annonsering ges i följande paketerbjudanden.

Annonspaket 1
  • annons i fyra nummer av Aktuellt från Alliansmissionen, modul 1 (51 x 27 mm)
  • annons i Årsboken, modul 1 (51 x 27 mm)
  • annons i konferensprogram
  • företagslogotyp på alliansmissionen.se

9 995 kr

Annonspaket 2
  • annons i fyra nummer av Aktuellt från Alliansmissionen, modul 2 (106 x 55 mm)
  • annons i Årsboken, modul 2 (106 x 55 mm)
  • annons i konferensprogram
  • företagslogotyp på alliansmissionen.se

17 475 kr

Kontakt

För bokning, materialinlämning eller mer information, kontakta Karin Flygare.

Karin Flygare

Kommunikationsansvarig

073-381 49 15

Tack till er som annonserar och på så sätt bidrar till att våra publikationer är kostnadsfria!

Image