Du kan köpa annonser i medlemstidningen Aktuellt från Alliansmissionen samt i programbladet för vår årskonferens.

Annonser i Aktuellt

Modul 1 (51 x 27 mm): 1 900 kr/nr
Modul 2 (106 x 55 mm): 4 000 kr/nr
Modul 3 (162 x 55 mm): 5 500 kr/nr

Tidningen är momsbefriad, så inga ytterligare kostnader tillkommer. Hela tidningen trycks i 4-färg, men önskas svart/vit annons är det inget problem. Priset är dock detsamma.

Annons i konferensprogrammet

1 900 kr (60 x 20 mm)

Annonspaket

HELÅRSANNONSERING, MOD 1
4 st tidningsannonser, 51 x 27 mm
1 st konferensannons, 60 x 20 mm
Företagslogotyp på alliansmissionen.se

8 900 kr

HELÅRSANNONSERING, MOD 2
4 st tidningsannonser, 106 x 55 mm
1 st konferensannons, 60 x 20 mm
Företagslogotyp på alliansmissionen.se

15 000 kr

Inlämning av material

Tryckfärdigt original i pdf, eps eller tif skickas till info@alliansmissionen.se.

Utgivning

Aktuellt från Alliansmissionen 2018:
Nr. 1, utgivning 22 februari
Nr 2, Årsboken publiceras i mitten av april som nedladdningsbar pdf på hemsidan. Inga annonser.
Nr 3 utgivning 21 juni
Nr 4 utgivning 4 oktober
Nr 5 utgivning 20 december

Konferensprogram publiceras i april.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Karin Flygare

Kommunikationsansvarig

073-381 49 15

Carolina Olofsgård

Kommunikatör

073-500 86 65

Företag som stöder oss genom annonsering

Tack till er som annonserar, och på så sätt bidrar till att våra publikationer är kostnadsfria!