Du kan köpa annonser i medlemstidningen Aktuellt från Alliansmissionen samt i programbladet för vår årskonferens.

Annonser i Aktuellt

Modul 1 (51 x 27 mm): 1 900 kr/nr
Modul 2 (106 x 55 mm): 4 000 kr/nr
Modul 3 (162 x 55 mm): 5 500 kr/nr

Annonser i tidningen är befriade från reklamskatt, så inga ytterligare kostnader tillkommer. Hela tidningen trycks i 4-färg, men önskas annons i gråskala är det inget problem. Priset är dock detsamma.

Annons i konferensprogrammet

60 x 20 mm

1 900 kr (inklusive reklamskatt)

Annonspaket

HELÅRSANNONSERING, MOD 1

  • 4 st tidningsannonser, 51 x 27 mm (publiceras i tryck och digitalt)
  • 1 st tidningsannons, 51 x 27 mm (publiceras digitalt)
  • 1 st konferensannons, 60 x 20 mm
  • Företagslogotyp på alliansmissionen.se

9 300 kr

HELÅRSANNONSERING, MOD 2

  • 4 st tidningsannonser, 106 x 55 mm (publiceras i tryck och digitalt)
  • 1 st tidningsannons, 106 x 55 mm (publiceras digitalt)
  • 1 st konferensannons, 60 x 20 mm
  • Företagslogotyp på alliansmissionen.se

16 000 kr

Inlämning av material

Tryckfärdigt original i pdf, eps eller tif skickas till info@alliansmissionen.se.

Utgivning

Aktuellt från Alliansmissionen samt Årsboken 2020

Nr. 1: utgivning 20 februari (manusstopp 15 januari)
Årsboken: publiceras v. 17 som nedladdningsbar pdf på alliansmissionen.se/aktuellt (manusstopp 30 mars)
Nr 2: utgivning 18 juni (manusstopp 6 maj)
Nr 3: utgivning 1 oktober (manusstopp 28 augusti)
Nr 4: utgivning 10 december (manusstopp 4 november)

Konferensprogram skickas till församlingarna v. 17.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Karin Flygare

Kommunikationsansvarig

073-381 49 15

Företag som stöder oss genom annonsering

Tack till er som annonserar, och på så sätt bidrar till att våra publikationer är kostnadsfria!


Image