FÖRSAMLINGAR TILLSAMMANS
FÖR SVERIGE OCH VÄRLDEN

Svenska Alliansmissionen är ett kristet frikyrkosamfund,
med församlingar som tillsammans vill nå människor med Guds kärleksbudskap.


Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för samarbete mellan generationer inom vår rörelse? Förutsättningar där yngre ges större inflytande samtidigt som den äldre generationens erfarenhet kommer till nytta. Den här kvällen handlar om att se varandras styrkor.

TILLSAMMANSKVÄLLAR 2019 >

KOMMANDE EVENT

SAU:s körhelg för dig som är 12 år och uppåt.

19 - 20 oktober

SAM & SAU: Om möten mellan generationer

5 november

Ledarscoutsutbildning för dig som är 15 år och uppåt

8 - 10 november

Kurs för ledare i barn-/ och ungdomsverksamhet

16 november
Tillsammans når vi längre
Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Tillsammans med dig och församlingar runt om i vårt samfund vill vi visa på den tro och det hopp vi har i Jesus.
GE EN GÅVA LÄS MER
Du kan också swisha din gåva till 123 579 28 25 märk "STEG". Din gåva går till SAU:s arbete.