FÖRSAMLINGAR TILLSAMMANS
FÖR SVERIGE OCH VÄRLDEN

Svenska Alliansmissionen är ett kristet frikyrkosamfund,
med församlingar som tillsammans vill nå människor med Guds kärleksbudskap.

Hjälpsändningar på gång till drabbat område
På onsdag beräknas en hjälpsändning att gå till Beira, Moçambique och Svenska Alliansmissionen står för en del av förnödenheterna.

KATASTROFHJÄLP EFTER CYKLONEN IDAI

LÄS MER >

KOMMANDE EVENT

En lördag om församlingen

6 april

Pionjärdygn på Villa Shalom, Oskarshamn

11 - 12 maj

SAM och SAU:s gemensamma årskonferens

30 Maj - 2 Jun

för församlingsplantering och mission i Sverige

8 juni
Kärlek till de onådda
Vi tror att människor i vårt sekulariserade Sverige behöver Jesus. De sociala och andliga behoven är enorma, inte minst i många av våra miljonprogramsområden. Där vill vi möta människor med Guds kärlek och hopp om ett evigt liv.
GE EN GÅVA LÄS MER
Du kan också swisha din gåva till 123 138 89 82, märk "STEG". Din gåva går till SAM:s arbete.