FÖRSAMLINGAR TILLSAMMANS
FÖR SVERIGE OCH VÄRLDEN

Svenska Alliansmissionen är ett kristet frikyrkosamfund, med församlingar som tillsammans vill nå människor med Guds kärleksbudskap.

Läs vår berättelse för 2020 i årsboken Vägen fram till pastorsutbildning En livslång kärlekshistoria

Pratstund: Kjell Larsson

I detta extraavsnitt av Pratstund får Kjell svara på frågor av Karin, som vanligtvis håller sig bakom kameran.

TIDIGARE AVSNITT >

Ännu en sommar med pandemi

Även om restriktionerna ser ut att lätta i sommar, kommer vi tvingas ställa om eller in flera av sommarens läger och arrangemang. Något vi tycker är oerhört tråkigt. Vi tror att barn och ungdomar behöver läger, få tillfällen att brottas med sin tro och få känna den där speciella gemenskapen som bara finns på läger. Vi gör därför allt vi kan för att  i stället stötta upp och underlätta för enskilda föreningar att genomföra lokala läger och sommarsatsningar.

I detta behöver vi dig i bön och ekonomiskt stöd.

GE EN GÅVA
LÄS MER

Swish: 123 579 28 25
Bankgiro: 5499-1542
märk: STEG
Din gåva går denna gång till SAU:s arbete bland barn och unga.

 
12
juli
-
25
juli
Ung Tro Sommarbibelskola 2021 kommer att bli en av somma ...
Läs mer
19
augusti
-
22
augusti
SAM:s internationella och nationella medarbetare träffas
Läs mer
4
september
-
5
september