Carolina OlofsgårdInternationellt arbete

60-årsjubileum för Phumelela

I år firar Phumelela Bible College i Sydafrika 60 år. För att blicka tillbaka på Phumelelas uppstart kontaktade vi den tidigare rektorn Olof Hjälmefjord och skolans grundare Evert Nilsson.

Knappt en vecka efter att denna artikel publicerades i tidningen Aktuellt från Alliansmissionen, kom beskedet att Evert Nilsson fått avsluta sina dagar på jorden. Han somnade in stilla och fridfullt i sitt hem i Hillerstorp. I slutet av oktober skulle Evert ha fyllt 100 år.


När skolan invigdes 1961 var den inte färdigbyggd, men Evert och hans fru Lisa beslutade att dra igång utbildningen när det mest nödvändiga fanns på plats. För alliansare i Sydafrika, såväl lokala som svenskar, var det här början på någonting nytt. Tidigare hade pastorselever knutna till Alliansmissionen behövt åka cirka 70 mil till Union Bible Institut i Pietermaritzburg nära Durban, för att utbilda sig. Det resulterade i att en del av pastorerna inte återvände till allians-
församlingarna.
– Everts vision var att vi behövde en skola i det område där vi verkade, en vision han hade burit på under en längre tid. Han hade många gåvor som passade in på uppdraget, som att han kunde leda, organisera och delta i byggnationen. Han hade också förberett sig genom att läsa teologi i Lund. Evert var som klippt och skuren för uppgiften. Sedan rekryterade han bra folk omkring sig, förklarar Olof.

Olof Hjälmefjord och Evert Nilsson tillsammans med Lovemore Manaka, som tog över rektorstjänsten efter Olof.

Skolan tar form

Evert berättar att det till en början fanns fler elever än vad de kunde ta emot på skolan. I lärarkåren fanns personer både från den lokala kyrkan och missionärer från Sverige.
– I min roll som rektor undervisade jag ett par timmar i veckan i bibelstudier, antingen på engelska eller zulu. Min fru Lisa undervisade i sömnad och hushåll på skolan, berättar Evert.
– Lisa var också den som skötte ekonomin, tillägger Olof.
Olof blev rektor på skolan under 1990-talet, efter att ha arbetat i södra Afrika tillsammans med sin fru Runa i 30 år. Han hade följt Everts arbete på nära håll under lång tid. Everts ledarskap var en viktig faktor för skolans framgång. Han var stabil och pålitlig, och fick teamet att göra det nödvändiga. En av de stora utmaningarna som Evert kämpade med var ekonomin. Budgeten från SAM centralt var inte heltäckande, fastän de ställde upp helhjärtat.
– Evert och hans fru hade förmågan att ändå få ihop det ekonomiskt för skolan. Paret hade ett starkt fäste i Hillerstorp, som Lisa kom ifrån. När de besökte kyrkor i trakten för att samla in gåvor och uppmuntra till bön var Evert mycket trovärdig och inspirerande i att presentera visionen och uppdraget med skolan. Lisa hade förmåga att få med sig känslorna, så att folket blev engagerade i bänkarna, berättar Olof.

Martin Ström och Evert Nilsson.

Phumelela idag

Sedan början av 1990-talet drivs skolan av Allianskyrkan i Sydafrika, men samverkan mellan Phumelela och SAM är fortfarande av stor vikt. Martin Ström, internationell missionsledare, besökte Phumelela 2018.
– Det var ett mycket inspirerande besök där vi fick möjlighet att sitta ner med skolans lärare och lyssna till deras arbete och stora engagemang för eleverna. Många av eleverna kommer från mycket enkla förhållanden och utbildningen gör stor skillnad i uppdraget att utrusta pastorer, både för Allianskyrkan och andra samfund i regionen. Jag har en nära dialog med rektor Sthe Nkosi, som helhjärtat leder det utmanande arbetet med att bedriva teologisk utbildning i tider av pandemi och svåra ekonomiska förutsättningar i ett land som Sydafrika. Be om vishet och mod för vår systerkyrka och skolans ledning så att de tillsammans kan avgöra hur de på bästa sätt ska ta sig igenom pandemin och utveckla sin teologiska utbildning framöver.


Text: Karin Flygare, kommunikationsansvarig
Foto: Carolina Olofsgård, Karin flygare samt Privat


Ge gärna en jubileumsgåva till Phumelela Bible College. Din gåva ger elever som har det svårt ekonomiskt möjligheten att studera på skolan och utbilda sig till pastorer.

BG Phumelelafonden: 5410-6208
Swish (SAM): 123 138 89 82, märk ”Phumelela 60 år”