MATERIALBANK

Resurser att ladda hem för församlingen eller dig själv.

Vi ber och ger 2023

Under årets första månader fokuserar vi på vårt gemensamma uppdrag i bön och givande. Insamlingen går till Svenska Alliansmissionens internationella arbete, församlingsplanteringar i Sverige samt utbildningen Akademi för ledarskap och teologi. Du kan ge en gåva via Swish 123-138 89 82 eller BG 140-0753, märk inbetalningen "Vi ber och ger".

LADDA NER FILM >


Image

Smågrupper i församlingen

I det här materialet delar vi tankar och erfarenheter kring hur vi formar fungerande och livsnära smågrupper.

LADDA HEM HÄFTET OM SMÅGRUPPER (PDF) >

LÄS MER >


Image

Apollos - redskap för församlingens förnyelse och växt

Apollos är en process för församlingsutveckling, som innehåller fyra olika moduler och löper över en period av tre till fyra år. 

LADDA HEM INFORMATIONSHÄFTE >

LÄS MER >


Image

Samtalsfrågor - "För en tid som denna"

År 2021 kom boken "För en tid som denna - Svenska Alliansmisisonen självförståelse, teologi och ledarskap". Boken kan beställas via Nya Musik, och i nedanstående pdf finns samtalsfrågor som berör bokens olika kapitel och avsnitt.

SAMTALSFRÅGOR (PDF) >

LÄS MER >

BESTÄLL BOKEN  PÅ NYA MUSIK >


Kyrkoavgiften

Du kan på ett mycket enkelt sätt ge ett betydelsefullt stöd till SAM:s arbete, genom din kyrkoavgift. Dessutom kan din församling få del av stödet, och kunna satsa ännu mer på det som ligger er varmt om hjärtat. Använd gärna filmen när ni pratar om kyrkoavgiften i er församling, eller bilden till ert bildspel med information.

FILM >

BILD >

TALONG FÖR MEDGIVANDE >

LÄS MER >


BibelVinter 2023

BibelVinter är för dig – ung, gammal eller mitt i livet – som vill ta en paus för att växa som kristen. I denna fyra veckor långa kurs på Mullsjö folkhögskola, får du en översikt av hela Bibeln och en fördjupning i livet med Gud.

LÄS MER >

LADDA HEM FILMEN >


Nytt sätt att hålla Alphakurs

Nu finns möjlighet att hålla Alphakurs på ett helt nytt sätt, med filmer istället för de klassiska föredragen. Finns både för den traditionella Alphakursen och för Ungdomsalpha. Materialet är helt gratis!


Församlingsplantering

Församlingsplantering står högt på vår agenda. Därför har vi tagit fram ett strategidokument för hur vi vill arbeta.

SAM:S STRATEGI FÖR FÖRSAMLINGSPLANTERING >


Integration

SAM och SAU har tagit fram en handlingsplan för integration, som kan vara till hjälp för församlingar och föreningar. Ladda gärna ner och använd denna!

HANDLINGSPLAN FÖR INTEGRATION > 


Information om pornografi och människohandel

Detta är ämnen vi har lyft på olika sätt inom SAM och SAU. Här hittar du fördjupningsmaterial och tips för att lära dig mer.

GÅ TILL SIDA >