Kyrkoavgiften

Du kan på ett mycket enkelt sätt ge ett betydelsefullt stöd till SAM:s arbete, genom din kyrkoavgift. Dessutom kan din församling få del av stödet, och kunna satsa ännu mer på det som ligger er varmt om hjärtat. Använd gärna filmen när ni pratar om kyrkoavgiften i er församling!

FILM >

TALONG FÖR MEDGIVANDE >

LÄS MER >


Samtalsfrågor - "För en tid som denna"

År 2021 kom boken "För en tid som denna - Svenska Alliansmisisonen självförståelse, teologi och ledarskap". Boken kan beställas via vår webb, och i nedanstående pdf finns samtalsfrågor som berör bokens olika kapitel och avsnitt.

BESTÄLL BOKEN >

SAMTALSFRÅGOR (PDF) >

Image

Vision och utvecklingsområden

SAM:s vision, övergripande målbild, utvecklingsområden och målsättningar fram till 2025, på en A3-affisch.

Image

Församlingsplantering

Församlingsplantering står högt på vår agenda. Därför har vi tagit fram ett strategidokument för hur vi vill arbeta.

SAM:S STRATEGI FÖR FÖRSAMLINGSPLANTERING >


Integration

SAM och SAU har tagit fram en handlingsplan för integration, som kan vara till hjälp för församlingar och föreningar. Ladda gärna ner och använd denna!

HANDLINGSPLAN FÖR INTEGRATION > 


Information om pornografi och människohandel

Detta är ämnen vi har lyft på olika sätt inom SAM och SAU. Här hittar du fördjupningsmaterial och tips för att lära dig mer.

GÅ TILL SIDA >


Nytt sätt att hålla Alphakurs

Nu finns möjlighet att hålla Alphakurs på ett helt nytt sätt, med filmer istället för de klassiska föredragen. Finns både för den traditionella Alphakursen och för Ungdomsalpha. Materialet är helt gratis!