Julgåvan 2018

En långsiktig väg ut ur fattigdomen

För årets julgåva har vi valt att sätta fokus på Rumänien och den utsatthet många människor lever i här. Genom ett långsiktigt arbete med skolstöd skapar vi bättre förutsättningar för barn att vidareutbilda sig, att så småningom få ett arbete och lägga grunden för ett bra liv. Projektet är ett samarbete med Sam-Hjälp och Valoare Plus.

Använd gärna denna film då ni gör insamlingar till årets julgåva i er församling!

Gåvor sätts in på bg 140 – 0753 och märks Julgåvan 2018.


Församlingsplantering

Församlingsplantering står högt på vår agenda. Därför har vi tagit fram ett strategidokument för hur vi vill arbeta.

SAM:S STRATEGI FÖR FÖRSAMLINGSPLANTERING >


Information om pornografi och människohandel

Detta är ämnen vi har lyft på olika sätt inom SAM och SAU. Här hittar du fördjupningsmaterial och tips för att lära dig mer.

GÅ TILL SIDA >


Nytt sätt att hålla Alphakurs

Nu finns möjlighet att hålla Alphakurs på ett helt nytt sätt, med filmer istället för de klassiska föredragen. Finns både för den traditionella Alphakursen och för Ungdomsalpha. Materialet är helt gratis!


Kyrkoavgiften

Du kan på ett mycket enkelt sätt ge ett betydelsefullt stöd till SAM:s arbete, genom din kyrkoavgift. Dessutom kan din församling få del av stödet, och kunna satsa ännu mer på det som ligger er varmt om hjärtat. Använd gärna filmen när ni pratar om kyrkoavgiften i er församling!

LÄS MER >

TALONG FÖR MEDGIVANDE >