AKTUELLT FRÅN ALLIANSMISSIONEN

OCH ÅRSBOKEN

I vår medlemstidning Aktuellt från Alliansmissionen lyfter vi ämnen som är aktuella för våra församlingar och medlemmar. Vi ger återrapporter från vårt arbete och inblick i församlingslivet. Tidningen skickas till medlemmar och församlingar.

Aktuellt från Alliansmissionen ges ut fyra gånger per år och når ca 7 000 hushåll.

Årsboken publiceras digitalt på denna sida samt printas och skickas till våra församlingar (ca 150 st).

ANNONSERING >

AKTUELLT NR 1 2024

För helskärmsläge, klicka på:

AKTUELLT NR 4 2023

För helskärmsläge, klicka på:

AKTUELLT NR 3 2023

För helskärmsläge, klicka på:

AKTUELLT NR 2 2023

För helskärmsläge, klicka på:

ÅRSBOK FÖR 2022

För helskärmsläge, klicka på:

LADDA NER ÅRSBOKEN (PDF) >
Årsboken är uppdaterad 2023-04-14

AKTUELLT NR 1 2023

För helskärmsläge, klicka på:

Företag som stöder oss genom annonsering

Tack till er som annonserar, och på så sätt bidrar till att våra publikationer är kostnadsfria!

Image