AKTUELLT FRÅN ALLIANSMISSIONEN

OCH ÅRSBOKEN

I vår medlemstidning Aktuellt från Alliansmissionen lyfter vi ämnen som är aktuella för våra församlingar och medlemmar. Vi ger återrapporter från vårt arbete och inblick i församlingslivet. Tidningen skickas till medlemmar och församlingar.

Aktuellt från Alliansmissionen ges ut fyra gånger per år och når ca 7 000 hushåll.

Årsboken publiceras digitalt på denna webbsida.

ANNONSERING >

AKTUELLT NR 2 2024

AKTUELLT NR 1 2024

AKTUELLT NR 4 2023

AKTUELLT NR 3 2023

Företag som stöder oss genom annonsering

Tack till er som annonserar, och på så sätt bidrar till att våra publikationer är kostnadsfria!

Image