I vår medlemstidning Aktuellt från Alliansmissionen lyfter vi ämnen som är aktuella för våra församlingar och medlemmar. Vi ger återrapporter från vårt arbete och inblick i församlingslivet.

Aktuellt från Alliansmissionen ges ut fem gånger per år, varav ett nummer (nr. 2, Årsboken) enbart ges ut digitalt. Tidningen skickas till medlemmar och församlingar.

ANNONSERING >

AKTUELLT NR 3 2020

LÄS TIDNINGEN HÄR >

Image

AKTUELLT NR 2 2020

LÄS TIDNINGEN HÄR >

Image

AKTUELLT NR 5 2019

LÄS TIDNINGEN HÄR >

Image

AKTUELLT NR 4 2019

LÄS TIDNINGEN HÄR >

Image

Företag som stöder oss genom annonsering

Tack till er som annonserar, och på så sätt bidrar till att våra publikationer är kostnadsfria!


Image