I vår medlemstidning Aktuellt från Alliansmissionen lyfter vi ämnen som är aktuella för våra församlingar och medlemmar. Vi ger återrapporter från vårt arbete och inblick i församlingslivet.

Aktuellt från Alliansmissionen ges ut fem gånger per år, varav ett nummer (nr. 2, Årsboken) enbart ges ut digitalt. Tidningen skickas till medlemmar och församlingar.

ANNONSERING >

Årsbok 2019

Aktuellt nr. 1 2019

Aktuellt nr. 5 2018

Aktuellt nr. 4 2018

Aktuellt nr. 3 2018

Företag som stöder oss genom annonsering

Tack till er som annonserar, och på så sätt bidrar till att våra publikationer är kostnadsfria!