I vår medlemstidning Aktuellt från Alliansmissionen lyfter vi ämnen som är aktuella för våra församlingar och medlemmar. Vi ger återrapporter från vårt arbete och inblick i församlingslivet.

Aktuellt från Alliansmissionen ges ut fem gånger per år, varav ett nummer (nr. 2, Årsboken) enbart ges ut digitalt. Tidningen skickas till medlemmar och församlingar.

ANNONSERING >

Aktuellt nr. 5 2018

Aktuellt nr. 4 2018

Aktuellt nr. 3 2018

Aktuellt nr. 2 2018 (Årsboken)

Aktuellt nr. 1 2018