OM INTER­NATIONELLA AVDELNINGEN

Vårt sätt att arbeta

Svenska Alliansmissionen föddes som en missionsrörelse. Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Vi tror att Gud är närvarande i den värld som han har skapat, att han älskar den passionerat och att han verkar för dess återupprättelse. Tillsammans vill vi vara en del av Guds mission genom vårt sätt att leva och engagera oss.

Internationella avdelningens mission är:

Vi lyssnar in & möjliggör för församlingar, medarbetare och partners att på ett hållbart och hängivet sätt leva ut uppdraget bland de mest utsatta och minst nådda.

SAM är en del av den globala kristenheten med tvåtusen års missionshistoria. Vi lever i en föränderlig värld med stora utmaningar och tror på betydelsen av att lyssna in, reflektera och tillsammans söka urskilja vad, hur och var vi ska fokusera vårt engagemang och våra resurser. Vårt uppdrag är att älska Gud och i kärlek förmedla ett helt evangelium som leder till återupprättade relationer med Gud, vårt eget jag, våra medmänniskor och skapelsen. Detta gör vi bland några av världens mest utsatta och minst nådda människor. 

För dig som vill läsa mer om varför vi engagerar oss internationellt och få en djupare inblick i vår teologi och strategi har du möjligheten att ladda ner två kapitel från boken "För en tid som denna”. 

LADDA NER BOKKAPITEL (PDF) >

När vi vill vara med och göra en skillnad i världen finns det olika saker som vi behöver tänka på för att det ska bli till en hjälp för människor och leda till en långsiktig utveckling. Här är sju viktiga riktlinjer när vi förmedlar våra resurser. 

LADDA NER RIKTLINJER (PDF) >

Vi arbetar på internationella avdelningen

Martin Ström

Internationell missionsledare

070-682 69 62

Joanna Palmquist

Projekthandläggare

036-30 61 65

Karolina Sturesson

Internationell koordinator

036-30 61 66

Isak Nilsson

HR- och verksamhetsutvecklare (föräldraledig)

036-30 61 66

Är du intresserad av att ge av din fritid och engagera dig i vårt arbete på något sätt? Kontakta Karolina Sturesson för ett första samtal.

MER OM ATT ENGAGERA SIG I ARBETET > 

Event

Vi finns med på ett antal olika event där vi bidrar med det internationella perspektivet och erbjuder folk att engagera sig för det globala uppdraget.

En lördag om församlingen

13 april
Varmt välkommen till SAM & SAU:s årskonferens 2024 H
9 - 12 maj

Kurs i tre delar om att inspirera för mission.

29 oktober

Kurs i tre delar om att inspirera för mission.

12 november