SAMP-dagarna 2021

21-23 september

LADDA HEM FOLDER >

OBS! Datumet på anmälningssidan stämmer inte, men det är ändå rätt sida att anmäla sig på.


SAMP är ett nätverk för de som är eller har varit anställda inom Svenska Alliansmissionen.

LOGGA IN (SAMP-dokument) >

Att arbeta i en församling är en fantastisk möjlighet. Men trots att du ofta har många runt omkring dig är de flesta pastorer, ungdomsledare och utlandsarbetare ensamma i sina roller i församlingen. Därför bildades SAMP – ett nätverk av anställda från såväl små som stora församlingar, som kan stötta varandra.

Målsättningar för Svenska Alliansmissionens personalförbund (SAMP):

  • erbjuda möjlighet till gemenskap med kollegor genom nätverksgrupper, bönedagar, personaldagar, föreläsningar m.m.
  • erbjuda gemenskap mellan kollegor från både stora och små sammanhang
  • vara ett bollplank till SAM i teologiska och missionella frågor
  • medverka till bra möjligheter till fortbildning
  • ge råd och förmedla information
  • ge hjälp och stöd i samband med svårigheter och sjukdom

Riktlinjerna för SAMP:s verksamhet fastställs av medlemmarna i årsmötet. På årsmötet väljs också styrelse och andra funktionärer.

Varmt välkommen i SAMP!

Kontakta ordförande för mer information: mysam@telia.com
Kassör och ansvarig för medlemsregistret: kassan@samp.se