SAMP - SVENSKA ALLIANS­MISSIONENS PERSONAL­FÖRBUND

Ett nätverk för de som är eller har varit anställda inom Svenska Alliansmissionen.

LOGGA IN (SAMP-dokument) >

Att arbeta i en församling är en fantastisk möjlighet. Men trots att du ofta har många runt omkring dig är de flesta pastorer, ungdomsledare och utlandsarbetare ensamma i sina roller i församlingen. Därför bildades SAMP – ett nätverk av anställda från såväl små som stora församlingar, som kan stötta varandra.

Målsättningar för Svenska Alliansmissionens personalförbund (SAMP):

  • erbjuda möjlighet till gemenskap med kollegor genom nätverksgrupper, bönedagar, personaldagar, föreläsningar m.m.
  • erbjuda gemenskap mellan kollegor från både stora och små sammanhang
  • vara ett bollplank till SAM i teologiska och missionella frågor
  • medverka till bra möjligheter till fortbildning
  • ge råd och förmedla information
  • ge hjälp och stöd i samband med svårigheter och sjukdom

Riktlinjerna för SAMP:s verksamhet fastställs av medlemmarna i årsmötet. På årsmötet väljs också styrelse och andra funktionärer.

Varmt välkommen i SAMP!

Kontakta ordförande för mer information: erik.wickstrand@opalkyrkan.se
Kassör: henrik.lundstrom@bottnarydallians.se
Ansvarig för medlemsregistret: nicklas@mkyrkan.com