Längtar du efter att arbeta i församling? Tänker du i banor som att förnya gudstjänstliv och verksamhetsformer? Eller drömmer du om att få vara med när en ny församling växer fram, bland människor som ännu inte känner Jesus?

Guds församling behöver ledare, rustade för att möta de andliga behov som finns idag. Det är en utmaning att leda församling, men också oerhört glädjande och tillfredsställande att få spendera sin tid på att bygga Guds rike.

Akademi för Ledarskap och Teologi utbildar för församlingens uppdrag. Det är Sveriges största pastorsutbildning och här varvas de teologiska fördjupningarna med faktiskt församlingsarbete. Följd av en egen mentor får du en gedigen teoretisk utbildning, väl förankrad i det praktiska församlingslivet. Efteråt har du erfarenhet, verktyg och kunskap för att leda Guds församling.

ALT:S WEBB >

ALT drivs av:

  • Svenska Alliansmissionen
  • Evangeliska frikyrkan
  • Pingst FFS

I samarbete med:

  • Mullsjö folkhögskola
  • Dalkarlså folkhögskola
  • Hyllie Park Folkhögskola
  • June Folkhögskola
  • Kaggeholms folkhögskola
  • Liljeholmens folkhögskola
  • Mariannelunds folkhögskola