• VÄLJ
Möten utanför kyrkans lokaler

Möten utanför kyrkans lokaler

Ta tunnelbanan 15 minuter söderut från Stockholms city och du hamnar i Kärrtorp. Här finns en av SAM:s församlingsplanteringar. Området är inte större än att man ganska lätt kan promenera från ena ändan till den andra. Här bor omkring 5000 människor och antalet växer. Trots detta finns det inte en enda kyrka, förutom SAM:s församlingsplantering.

Hur får vi unga att stanna?

Hur får vi unga att stanna?

Rapporten “Här för att stanna” släpptes i höstas och handlar om hur vi kan hjälpa barn och unga in i ett livslångt lärjungaskap. Med utgångspunkt i rapporten har frågor och samtal kring alla de som lämnar kyrkan pågått i olika forum, även nu under våren. Det är ett oerhört viktigt samtal som behöver belysas.

Med Gud på okänd mark

Med Gud på okänd mark

Kamwes intresse för missionsvärlden väcktes i tidig ålder. Uppväxten i ett flyktingläger kombinerat med en brinnande kristen tro ledde fram till en längtan om att en dag få tjäna genom ett internationellt uppdrag. Och så kom den dagen när Kamwe fick förfrågan om att jobba som au pair åt SAM:s internationella medarbetare i Tchad. Efter Guds ledning pausade hon sina studier och packade sin väska.

En tro som håller i alla livets skeden

En tro som håller i alla livets skeden

André Dahlquist är sedan ett år tillbaka anställd som utbildnings- och ungdomskonsulent på SAU. Han har bland annat ansvar för ungdomsledarna, sommarbibelskolan, konfirmationshelgen och tillsammans med Andreas Joakimsson tonårslägren på Gullbranna- och Bödagården. Här berättar han om året som ligger bakom och satsningen på Ung Tro:s sommarbibelskola.