Vilket ansvar har vi som ledare för att barn och ungdomar som anförtros oss ska känna sig trygga? Hur trygga känner vi som ledare oss i den uppgift vi har?

I trygga händer är en utbildning som ger verktyg för att arbeta på ett etiskt sätt i våra olika barn- och ungdomsgrupper. Utbildningen lyfter frågor kring hur man arbetar för att minska risker för negativa upplevelser. Vi tar bland annat upp ämnen som fysiska, psykiska, sexuella och andliga övergrepp, trygga miljöer och ledarskap.

Hur skapar vi i vår ledargrupp rutiner som ger trygghet för oss alla? Vad innebär ett övergrepp och vad gör jag som ledare om jag misstänker eller får veta att någon utsatts för ett övergrepp? Vi funderar också på hur vi behöver tänka kring sociala medier.

Aktuella kursdatum

  • 22 februari 2020, Allianskyrkan Ölmstad, anmälan stängd
  • 29 februari 2020, Allianskyrkan i Ljungby, anmälan stängd

Kostnad: 300 kr/pers, i priset ingår mat och fika. Kursmaterial 100 kr tillkommer. Vi rekommenderar minst ett material per ledargrupp/församling.

En utbildning för ALLA ledare

I trygga händer vänder sig till ledare i alla former av barn- och ungdomsverksamhet, pastorer, anställda ungdomsledare, församlingsstyrelser och övriga intresserade.

SAM och SAU rekommenderar starkt att samtliga ledare inom församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet går utbildningen och sedan fortsätter att arbeta med materialet i sin verksamhet.

Vi uppmuntrar ledare att gå kursen vart tredje år. För att fortsätta arbeta med trygghetsfrågor i församlingen och/eller föreningen är vår rekommendation att ta fram en handlingsplan och ett trygghetsdokument. Se förslag i dokumenten nedan.

Ett steg i att arbeta vidare med I trygga händer är att utarbeta en handlingsplan gällande trygghetsfrågor. I detta dokument beskrivs hur man som församling eller förening arbetar förebyggande, men också hur man går tillväga vid skarpt läge. Observera att dokumentet nedan är ett förslag och att ni behöver utforma det så att det fungerar i er specifika verksamhet.

FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN >

Image

Vi erbjuder även kortare fördjupningskurser med tre valbara spår. Samtliga är tänkta för den som tidigare har deltagit i en I trygga händer-kurs.

LÄS MER I DETTA DOKUMENT (PDF) >

ELLER PÅ SAU.NU/FORDJUPNING >

Har du frågor kring I trygga händer, kontakta oss gärna!

Ulf Häggqvist

Församlingskonsulent

073-381 49 00

Marie-Louise Alsäter

Barnkonsulent, SAU

0763-49 84 23