Vilket ansvar har vi som ledare för att barn och ungdomar som anförtros oss ska känna sig trygga? Hur trygga känner vi som ledare oss i den uppgift vi har?

I trygga händer är en utbildning som ger verktyg för att arbeta på ett etiskt sätt i våra olika barn- och ungdomsgrupper. Utbildningen lyfter frågor kring hur man arbetar för att minska risker för negativa upplevelser. Vi tar bland annat upp ämnen som fysiska, psykiska, sexuella och andliga övergrepp, trygga miljöer och ledarskap.

Hur skapar vi i vår ledargrupp rutiner som ger trygghet för oss alla? Vad innebär ett övergrepp och vad gör jag som ledare om jag misstänker eller får veta att någon utsatts för ett övergrepp? Vi funderar också på hur vi behöver tänka kring sociala medier.

Aktuella kursdatum

14 september Bondstorps missionskyrka OBS INSTÄLLD!
16 november Skillingaryds missionskyrka

En utbildning för ALLA ledare

I trygga händer vänder sig till ledare i alla former av barn- och ungdomsverksamhet, till pastorer, anställda ungdomsledare, församlingsstyrelser och övriga intresserade. SAM och SAU rekommenderar starkt att samtliga ledare inom församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet går utbildningen.

Kostnad: 300 kr/pers, i priset ingår mat och fika.
Kursmaterial 100 kr tillkommer. Vi rekommenderar minst ett material per ledargrupp/församling.

Vi rekommenderar också att man i alla församlingar, efter genomförd utbildning, fortsätter att arbeta med materialet I trygga händer. Ta gärna hjälp av dokumenten nedan.

Ett steg i att arbeta vidare med I trygga händer är att utarbeta en handlingsplan gällande trygghetsfrågor. I detta dokument beskrivs hur man som församlingen arbetar förebyggande, men också hur man går tillväga vid skarpt läge.

FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN >

Vi rekommenderar att man tar fram ett trygghetsdokument, där man beskriver hur man vill att barn- och ungdomar ska uppleva verksamheten, och hur man ser på ledaren och dess uppgift. Trygghetsdokumentet bör läsas av alla ledare inom verksamheten.

FÖRSLAG TILL TRYGGHETSDOKUMENT >

Till ert förfogande finns också dokumentet När det händer, som innefattar SAM- och SAU:s riktlinjer för hur man agerar i ärenden som rör sexuella övergrepp.

NÄR DET HÄNDER >

Vi erbjuder kortare kurser med tre valbara spår. Samtliga är tänkta för den som tidigare har deltagit i en I trygga händer-kurs.

LÄS MER I DETTA DOKUMENT (PDF) >

Har du frågor kring I trygga händer, kontakta oss gärna!

Ulf Häggqvist

Församlingskonsulent

073-381 49 00

Marie-Louise Alsäter

Barnkonsulent, SAU

0763-49 84 23
  • Vi håller kontakten med dig via mail
  • Vi skickar fakturan till din församling, därför behöver vi denna uppgift
  • Gäller fika och lunch