Vilket ansvar har vi som ledare för att barn och ungdomar som anförtros oss ska känna sig trygga?

Hur trygga känner vi som ledare oss i den uppgift vi har?

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
En utbildning FÖR LEDARE I BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER, UNGDOMSRÅD, STYRELSER, PASTORER och fler
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Arbeta för trygga miljöer

I trygga händer är en utbildning som ger verktyg för att arbeta på ett etiskt sätt i våra olika barn- och ungdomsgrupper. Utbildningen lyfter frågor kring hur man arbetar för att minska risker för negativa upplevelser. Vi tar bland annat upp ämnen som fysiska, psykiska, sexuella och andliga övergrepp, trygga miljöer och ledarskap.

Hur skapar vi i vår ledargrupp rutiner som ger trygghet för oss alla? Vad innebär ett övergrepp och vad gör jag som ledare om jag misstänker eller får veta att någon utsatts för ett övergrepp? Vi funderar också på hur vi behöver tänka kring sociala medier.

En utbildning för ALLA ledare

I trygga händer vänder sig till ledare i alla former av barn- och ungdomsverksamhet, pastorer, anställda ungdomsledare, församlingsstyrelser och övriga intresserade.

SAM och SAU rekommenderar starkt att samtliga ledare inom församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet går utbildningen och sedan fortsätter att arbeta med materialet i sin verksamhet.

Vi uppmuntrar ledare att gå kursen vart tredje år. För att fortsätta arbeta med trygghetsfrågor i församlingen och/eller föreningen är vår rekommendation att ta fram en handlingsplan och ett trygghetsdokument. Se förslag i dokumenten nedan.

MER INFO SAMT ANMÄLAN >

Repetitionskväll

För de församlingar/föreningar som tidigare jobbat med ITH finns nu möjlighet att ordna en ledarkväll med kortare ITH-repetition samt samtal om vad man som församling/förening har gjort för att förändra sitt arbete/ fortsatta förändringar och förbättringar.

Detta är en repetition, kvällen kräver att man genomgått utbildningen tidigare.

Pris för en församling/förening att köpa denna utbildning är 1500 kr

MER INFORMATION >

Ett steg i att arbeta vidare med I trygga händer är att utarbeta en handlingsplan gällande trygghetsfrågor. I detta dokument beskrivs hur man som församling eller förening arbetar förebyggande, men också hur man går tillväga vid skarpt läge. Observera att dokumentet nedan är ett förslag och att ni behöver utforma det så att det fungerar i er specifika verksamhet.

FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN >

Image
Image
Image

Kontakta oss gärna om du har frågor kring I trygga händer!

Inga resultat funna