Image

Bygg det globala engagemanget i församlingen.

En kurs i tre delar om att inspirera för Guds stora uppdrag bland de mest utsatta och minst nådda människorna i vår värld.

Denna kurs är för dig som har ett hjärta för världen. Kanske gav Gud dig detta hjärta för länge sedan på ett missionsmöte eller när du själv var utsänd. Kanske var det mer nyligen när du fick GÅ-STIPENDIET och gick en internationell lärjungaskola. En del av er funderar på hur tron kan få konkreta uttryck genom ett globalt engagemang. Några står i ledarfunktion och önskar djupare förståelse och verktyg för att utveckla församlingens globala uppdrag. Flera av er sitter säkert med i ett missionsråd och vill växa i det uppdraget.

Under tre vardagskvällar under hösten 2023 möts vi för att äta tillsammans, lyssna, dela och lära av varandra kring hur vi på bästa sätt kan bygga det globala engagemanget i våra församlingar. Medverkar gör våra medarbetare på SAM:s internationella avdelning, inbjudna gäster och du. Några av de frågor vi ska jobba med är:

  • Hur kan jag inspirera för, i stället för att bara informera om mission?
  • På vilka sätt tar vi bäst hand om församlingens utsända?
  • Hur kan vi som församling vara en sändande gemenskap?
  • Vilka är SAM:s globala samarbetspartners?
  • Hur kan vi som missionsråd vara effektiva och tydliga med det vi gör?

24 okt, 7 nov, 28 nov
18.00-20.30
Allianskyrkan, Jönköping

Kursen är baserad på församlingarnas missionsråds önskningar och åsikter om innehåll, och arrangeras i samarbete med Bilda. Vi ser gärna att ni kommer mer än en person från varje församling.

Anmälan gäller hela kursen, alltså alla tre tillfällen. Kostnad 200 kr per person, då ingår mat och en bok. Församlingen kan med fördel stå för kurskostnaden.

Anmäl dig senast den 10 oktober. Antalet platser är begränsat.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Karolina Sturesson

Internationell administratör

036-30 61 66

Anmälan till Missionsinspiratören

Ange enligt följande: ÅÅMMDD-XXXX
Ange både en postadress och en e-postadress.
Image
Image