VI GÖR DET TILL­SAMMANS

Vårt uppdrag är större än vad vi klarar av som enskilda församlingar. Men när vi satsar tillsammans når vi långt. Tillsammans hittar vi vägar för det kristna budskapet att nå människor i onådda områden, för att Guds rike ska fortsätta växa. Vi utbildar barn och vuxna runt om i världen, för att bryta fattigdom och utanförskap. Vi tränar pastorer till våra församlingar och planterar nya församlingar där det saknas kristna gemenskaper. Tillsammans når vi längre.

Image

SJUKVÅRDSTEAMET ÖPPNAR DÖRRAR

I en sliten skolbyggnad har en mycket blandad skara samlats. Alla väntar tålmodigt på sin tur. Vi befinner oss i en by i ett bergigt land i Centralasien. Ett mobilt sjukvårdsteam har precis kommit till byn och många vill passa på att göra en hälsokontroll, kolla sitt blodtryck eller få barnen vaccinerade. Det är långt till närmaste vårdcentral och ännu längre till ett sjukhus.

LÄS ARTIKELN >

Image

PIONJÄRPASTORN I BÅSTAD VILL NÅ UT TILL SAMHÄLLET

Ungefär samtidigt som världen drabbades av coronapandemin började Anna Andersson arbeta som pionjärpastor i Båstad. Och när de flesta församlingar i Sverige har fått minska sin verksamhet har Fyren i Båstad gått i motsatt riktning och istället nått ut till fler.

LÄS ARTIKELN >

Vi arbetar med det som ligger på vårt hjärta

Evangelisation och bibel­översättning

SE ARBETEN >

Skola och utbildning

SE ARBETEN >

Församlings­plantering

SE ARBETEN >

Samhälls­utveckling

SE ARBETEN >

Pastors- och ledar­utbildning

SE ARBETEN >

Hälsa och omsorg

SE ARBETEN >

Engagera dig!

Att hitta din plats i ett engagemang gör att du kan blomma ut och komma till din rätt. Oavsett om du önskar att få gå en bibelskola, eller om du drömmer om att få arbeta med samhällsutveckling i Afrika, eller något helt annat, är din kallelse och längtan viktig. Och ditt engagemang kan göra stor skillnad! Läs om hur du kan engagera dig i vårt gemensamma uppdrag, nationellt eller internationellt.

HÄR FINNS VI

Main Placeholder
Main