VI GÖR DET TILLSAMMANS

Vårt uppdrag är större än vad vi klarar av som enskilda församlingar. Men när vi satsar tillsammans når vi långt. Tillsammans hittar vi vägar för det kristna budskapet att nå människor i onådda områden, för att Guds rike ska fortsätta växa. Vi utbildar barn och vuxna runt om i världen, för att bryta fattigdom och utanförskap. Vi tränar pastorer till våra församlingar och planterar nya församlingar där det saknas kristna gemenskaper. Tillsammans når vi längre.

Image

SJUKVÅRDSTEAMET ÖPPNAR DÖRRAR

I en sliten skolbyggnad har en mycket blandad skara samlats. Alla väntar tålmodigt på sin tur. Vi befinner oss i en by i ett bergigt land i Centralasien. Ett mobilt sjukvårdsteam har precis kommit till byn och många vill passa på att göra en hälsokontroll, kolla sitt blodtryck eller få barnen vaccinerade. Det är långt till närmaste vårdcentral och ännu längre till ett sjukhus.

LÄS ARTIKELN >

Image

PIONJÄRPASTORN I BÅSTAD VILL NÅ UT TILL SAMHÄLLET

Ungefär samtidigt som världen drabbades av coronapandemin började Anna Andersson arbeta som pionjärpastor i Båstad. Och när de flesta församlingar i Sverige har fått minska sin verksamhet har Fyren i Båstad gått i motsatt riktning och istället nått ut till fler.

LÄS ARTIKELN >

VI ARBETAR MED

Församlingsplantering

Vi tror att människor i Sverige behöver Jesus. Därför vill vi möta människor med Guds kärlek och hopp om ett evigt liv, där ingen annan gör det. Vi satsar på att plantera nya församlingar på platser och i sammanhang där det kristna vittnesbördet är svagt.
Läs mer

Skola och utbildning

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det är 774 miljoner människor i världen inte läs- och skrivkunniga. Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att skapa välstånd, hälsa och jämställdhet, och det bästa sättet att förändra samhällen i grunden.
Läs mer

Evangelisation och bibelöversättning

Så älskade Gud världen att Han gav den sin ende son, för att de som tror på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Alltför många människor vet inte om detta. Därför vill vi berätta.
Läs mer

Hälsa och omsorg

Möjligheten till god hälsa beror ofta på vilket land du bor i. Det är en orättvisa vi inte kan acceptera. Vi vill möta människors behov av hälsoinsatser, och har därför flera arbeten med hälsovård på olika platser.
Läs mer

Pastors- och ledarutbildning

Att vara pastor eller ledare i Guds församling är både utmanande och inspirerande. Vi vill utrusta människor för ett gott ledarskap, i Sverige och internationellt, teologiskt och praktiskt.
Läs mer

Samhällsutveckling

Många pusselbitar behövs för att få ett samhälle där människor kan skapa sig ett värdigt liv. Vi vill ge redskap och bättre förutsättningar, för att utsatta människor ska få möjlighet att påverka sin framtid.
Läs mer

Du är viktig! Att hitta din plats i ett engagemang gör att du kan blomma ut och komma till din rätt. Oavsett om du längtar efter att väcka opinion för en viss fråga, eller om du drömmer om att få arbeta med samhällsutveckling i Tchad, eller något helt annat, är din kallelse viktig. Och ditt engagemang kan göra stor skillnad!

LÄS MER

HÄR FINNS VI

Main Placeholder
Main