Marita GoodInternationellt arbete

En skola i bergen

I de centralasiatiska bergen arbetar vi tillsammans med en lokal organisation för att ge barn till en grupp halvnomader möjlighet till skolgång.

Långt upp i de centralasiatiska bergen lever en folkgrupp som sedan generationer tillbaka livnär sig som herdar. De lever tillsammans i storfamiljer eller klaner och har anpassat sin livsstil till djurens behov. Under sommaren bor de långt upp i bergen där djuren hittar bete. Vintertid när snön ligger djup över bergen, flyttar de längre ner i dalgångarna. Det är ett hårt liv och de senaste åren har det blivit allt svårare för familjerna att klara sig. Djuren blir ofta attackerade av vilddjur, klimatet i bergen har förändrats och det är svårt att hitta lämplig betesmark. Ofta anklagas de för att ockupera skogar där de bott i generationer och deras tillfälliga bostäder rivs. Till detta kommer att de får allt sämre betalt för sina djur.

I denna folkgrupp arbetar vi sedan många år tillbaka med bibelöversättning. Det var tack vare våra medarbetare i bibelöversättningen som bristen på skolgång för barnen uppmärksammades. Bland herdarna är utbildningsgraden extremt låg och många kan varken läsa eller skriva. Det ständiga flyttandet gör det svårt för barnen att få en ordentlig utbildning. Tillsammans med en lokal samarbetspartner i landet utbildar vi lärare från den egna folkgruppen och tar fram skolmaterial och skolböcker som fungerar, trots brist på traditionella klassrum och uppdelning i årskurser. Läraren följer med familjerna allt eftersom de förflyttar sig. Detta ger barnen en möjlighet till utbildning utan att familjerna behöver splittras och barnen får behålla sin etniska identitet. Undervisningen sker på barnens eget modersmål, vilket gör att barnen lättare tar till sig kunskaperna. De får också lära sig landets officiella språk så att de som vill kan gå vidare till högre studier.

TEXT: MARITA GOOD, KOMMUNIKATÖR
FOTO: VÅR SAMARBETSORGANISATION