FÖR BARNS BÄSTA - ÖVERALLT

Miljoner barn växer idag upp på barnhem, trots att många av dem skulle kunna få trygga uppväxtvillkor i en familj. Så många som fyra av fem barn på barnhem runt om i världen har minst en förälder i livet.

Hur kommer det sig att så många av dessa barn ändå tillbringar större delen av sin barndom på ett barnhem? Och vad är det som gör att vi i Sverige väljer att placera barn i familjehem i stället för på institution?

Inom SAM vill vi skapa trygga platser för barn. I vår nationella verksamhet speglas detta bland annat genom vår utbildningssatsning ”I trygga händer”. Internationellt har barns förbättrade uppväxtvillkor varit en central del genom åren i vårt missionsarbete. Hjärtat för den lilla människan i utsatthet är stort bland våra församlingar. Hur säkerställer vi att det engagemang och de resurser vi satsar blir till det vi faktiskt tänkt – trygghet och en ljusare framtid för barn i utsatta livssituationer? Det är något vi ständigt vill reflektera över.

Under ett par år har vi därför valt att rikta blicken mot vårt eget förhållningssätt. Har vi tagit till oss ny kunskap och forskning och låter det avspeglas i vårt arbetssätt? Med bakgrund i en ökad framväxt av barnhem pådriven av pengar från västvärlden har vi tillsammans med EFK och Erikshjälpen velat lära mer om den problematik som kan uppstå kring barnhemsverksamhet och om hur vårt agarenade kan bidra i positiv riktning, snarare än att driva på en utveckling som motverkar just trygga förhållanden för barn. Du är välkommen med att fortsätta lära med oss!

Tips och goda råd

Ska du ut på en missions- eller ungdomsresa, eller kanske som volontär? Har du eller din församling ett engagemang i en verksamhet och vill säkerställa barnets bästa verkligen sätts i främsta rummet? Här finns ett studiematerial som är perfekt för dig!

LADDA NER STUDIEMATERIAL (PDF) >

Materialet innehåller både kunskap, reflektionsfrågor och en rad konkreta tips och goda råd.

Använd gärna materialet som ett samtalsunderlag i de sammanhang där du rör dig. Önskar du en samtalsledare som är inläst på frågorna? Inom samfundet har vi ett flertal kunniga personer som gärna besöker er! Varmt välkommen att höra av dig för en bokning.

Image
Studiematerialet har tagits fram av EFK, Svenska Alliansmissionen och Erikshjälpen för att ge goda råd till församlingar och enskilda som funderar på hur de bäst engagerar sig för barns rättigheter i andra delar av världen.

Barnhemskollen

På hemsidan Barnhemskollen.se kan du göra ett enkelt test för att se hur det står till med din egen barnhemskoll.

TILL TESTET >

Här kan du också lära dig mer om den problematik som kan uppstå kring barnhemsverksamhet, få hjälp i att skapa förutsättning för goda samtal i ditt sammanhang samt att bli en positiv input i själva förändringsprocessen. 

BARNHEMSKOLLEN.SE >

Välkommen att ta en kontakt!

Joanna Palmquist

Projekthandläggare

036-30 61 65