En dialog för barns bästa

Miljoner barn växer upp på barnhem, trots att många av dem skulle kunna få trygga uppväxtvillkor i en familj. Antalet barnhem ökar kraftigt i flera länder, samtidigt som antalet föräldralösa barn faktiskt minskat under senare år och så många som fyra av fem barn på barnhem har minst en förälder kvar i livet.

Svenska Alliansmissionen (SAM) gör just nu en satsning tillsammans med Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Erikshjälpen med stöd från Svenska missionsrådet och Sida, för att öka kunskapen om dessa frågor i Sverige. Genom arbetet Barnhemsdialogen skapar vi samtal i församlingar och andra grupper där vi reflekterar över den problematik som kan uppstå kring barnhemsverksamhet, och hur det engagemang och de resurser vi satsar blir till det vi faktiskt tänkt – trygghet och en ljusare framtid för barn som lever i utsatthet.

Image

Lär dig mer

SAM, EFK och Erikshjälpen har tillsammans tagit fram ett studiematerial som innehåller både kunskap och praktiska råd för dig som önskar att barns bästa sätts i främsta rummet. Använd det gärna som samtalsunderlag i de sammanhang där du rör dig.

LADDA NER STUDIEMATERIAL (PDF) >

Boka ett besök

Din församling, styrelse, ungdomsgrupp, missionsråd eller annan grupp kan få besök av en av våra barnrättsambassadörer, för att samtala kring frågor runt barnhem och hur vi kan hjälpa barn i utsatta livssituationer. Genom att lyssna in erfarenheter och nya lärdomar kan vi ta steg i rätt riktning. Tillsammans kan vi också reflektera kring vad som kan vara viktigt att överväga inför en missionsresa eller ett volontäruppdrag i utlandet.  Boka ett seminarium, en samtalkväll eller en studiecirkel med oss. Välkommen in i samtalet!

Kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök!

Joanna Palmquist

Projekthandläggare

036-30 61 65

Barnhemskollen

På hemsidan Barnhemskollen.se kan du göra ett enkelt test för att se hur det står till med din egen barnhemskoll.

TILL TESTET >

Här kan du också lära dig mer om den problematik som kan uppstå kring barnhemsverksamhet, få hjälp i att skapa förutsättning för goda samtal i ditt sammanhang samt att bli en positiv input i själva förändringsprocessen. 

BARNHEMSKOLLEN.SE >