SAMFUNDSLEDNING

Ulf Häggqvist

Missionsledare

073-381 49 00
NATIONELLA AVDELNINGEN

Lars-Gunnar Jonsson

Nationell missionsledare

073-381 49 02

Malin Röstedal

Administrativ koordinator

076-340 97 06

Anna Ahlström

Församlingskonsulent

072-330 61 50

Jonas Melin

Pionjär- och utvecklingskonsulent

076-190 53 88

Esgrim Rommel

Pionjärkonsulent

070-824 90 66

Daniel Berner

Diakonikonsulent

070-209 16 19

Sara Vittgård

Musikkonsulent, SAM & SAU

070-957 31 86
INTERNATIONELLA AVDELNINGEN

Martin Ström

Internationell missionsledare

070-682 69 62

Joanna Palmquist

Projekthandläggare

036-30 61 65

Karolina Sturesson

Internationell koordinator

036-30 61 66

Isak Nilsson

HR- och verksamhetsutvecklare (föräldraledig)

036-30 61 66
KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

Karin Flygare

Kommunikationsansvarig

073-381 49 15

Carolina Olofsgård

Kommunikatör inriktning grafisk formgivning

073-500 86 65

Marita Good

Kommunikatör inriktning insamling

072-304 67 27
EKONOMIAVDELNINGEN

Marita Karlsson

Ekonomichef

073-507 69 11

Cecilia Athley

Ekonom

036-30 61 54

Inger Julsgård

Ekonom och auktoriserad lönekonsult

036-30 61 58

Annika Oskarsson

Ekonom

036-30 61 56

Hanna Willermark

Ekonom

0723-30 98 04

Anneli Mellin

Ekonomiassistent

076-338 13 10

Alexander Jansson

Kontorsvaktmästare

036-30 61 50
FASTIGHETSAVDELNINGEN

Marcus Palmblad

Fastighetschef

0733-814913

Inge Gustafsson

Vaktmästare

076-188 25 04
SAU (SVENSKA ALLIANSMISSIONENS UNGDOM)

Jakob Winberg

Generalsekreterare, SAU

0733- 911783

Elin Ölmeborn

Verksamhetschef med HR-ansvar

0733-81 49 14

Lina Boqvist

UV-scoutkonsulent, SAU

0763-40 68 33

André Dahlquist

Ungdoms- och utbildningskonsulent, SAU

072-321 29 29

Andreas Joakimson

Ungdomskonsulent, SAU, projektledare för Gullbrannafestivalen

0733-81 49 11

Malin Rosman

Barnkonsulent, SAU

076-349 84 23

Sara Vittgård

Musikkonsulent, SAM & SAU

070-957 31 86

Karolina Sturesson

Bidragshandläggare, SAU

036-30 61 66
SAM-STYRELSEN

Stefan Elg

Ordförande

0709-24 19 79