ADMINISTRATION

Kjell Larsson

Missionsföreståndare

070-950 85 45

Stefan Eriksson

Administrativ chef

073-500 98 04

Samuel Skog

Fastighetsansvarig

073-381 49 13

Cecilia Athley

Ekonom

036-30 61 54

Inger Julsgård

Ekonom

036-30 61 58

Annika Oskarsson

Ekonom

036-30 61 56

Hanna Willermark

Ekonom

0723-30 98 04

Anneli Mellin

Ekonomiassistent

036-30 61 59

Karin Zätterman

Ekonomiassistent

073-507 69 11

Bernth Antonsson

Ekonomi- och löneassistent

0739-86 40 00

Inge Gustafsson

Vaktmästare

076-188 25 04

Gunnar Lindahl

Kontorsvaktmästare

036-30 61 50
KOMMUNIKATION

Carolina Olofsgård

Kommunikatör

073-500 86 65

Marita Good

Kommunikatör och
insamlingsansvarig

072-304 67 27

Rebecca Davidsson

Kommunikatör/grafisk formgivare

SVERIGEAVDELNINGEN

Lars-Gunnar Jonsson

Nationell Missionsledare

073-381 49 02

Gunvor Staiger

Expeditionssekreterare

036-30 61 62

Ulf Häggqvist

Församlingskonsulent

073-381 49 00

Jonas Melin

Pionjärkonsulent

076-190 53 88

Roland Oscarsson

Integrationssamordnare

073-541 04 90

Sara Vittgård

Musikkonsulent, SAM & SAU

070-957 31 86
INTERNATIONELLA AVDELNINGEN

Martin Ström

Internationell Missionsledare

070-682 69 62

Joanna Palmquist

Internationell samordnare (föräldraledig)

036-30 61 66

Karolina Sturesson

Internationell samordnare (vikarierande)

036-30 61 66

Marcus Bernström

Projekthandläggare

0735-08 46 68
SAU

Jacob Carlzon

Generalsekreterare, SAU

0736-00 45 33

Ellen Larsson

Kontorschef, SAU
(vikarierande)

0733-81 49 14

Laura Lundström

Kontorschef, SAU
(föräldraledig)

0733-81 49 14

Sara Vittgård

Musikkonsulent, SAM & SAU

070-957 31 86

Marie-Louise Alsäter

Barnkonsulent, SAU

0763-49 84 23

Emma Andersson

UV-scoutkonsulent, SAU

0763-40 68 33

Andreas Joakimson

Ungdomskonsulent, SAU, projektledare för Gullbrannafestivalen

0733-81 49 11

Stina Persson

Ungdoms- och utbildningskonsulent, ungdomsledaransvarig, SAU

0768-16 34 50