MISSIONSFÖRESTÅNDARE

Ulf Häggqvist

Missionsföreståndare

073-381 49 00
NATIONELLA AVDELNINGEN

Lars-Gunnar Jonsson

Nationell missionsledare

073-381 49 02

Malin Röstedal

Administrativ koordinator

076-340 97 06

Anna Ahlström

Församlingskonsulent

072-330 61 50

Jonas Melin

Pionjärkonsulent

076-190 53 88

Daniel Berner

Integrationskonsulent

070-209 16 19

Sara Vittgård

Musikkonsulent, SAM & SAU

070-957 31 86
INTERNATIONELLA AVDELNINGEN

Martin Ström

Internationell missionsledare

070-682 69 62

Mai Lung Lazing

Projekthandläggare
(vikarierande)

036-30 61 65

Joanna Palmquist

Projekthandläggare
(föräldraledig)

036-30 61 65

Karolina Sturesson

Internationell administratör

036-30 61 66

Isak Nilsson

HR-ansvarig internationella medarbetare

036-30 61 66
KOMMUNIKATION

Karin Flygare

Kommunikationsansvarig

073-381 49 15

Carolina Olofsgård

Kommunikatör inriktning grafisk formgivning

073-500 86 65

Marita Good

Kommunikatör inriktning insamling

072-304 67 27
ADMINISTRATION

Stefan Eriksson

Administrativ chef

073-500 98 04

Cecilia Athley

Ekonom

036-30 61 54

Inger Julsgård

Ekonom och auktoriserad lönekonsult

036-30 61 58

Annika Oskarsson

Ekonom

036-30 61 56

Hanna Willermark

Ekonom

0723-30 98 04

Anneli Mellin

Ekonomiassistent

036-30 61 59

Karin Zätterman

Ekonomiassistent

073-507 69 11
FASTIGHET

Samuel Skog

Fastighetsansvarig

073-381 49 13

Inge Gustafsson

Vaktmästare

076-188 25 04

Gunnar Lindahl

Kontorsvaktmästare

036-30 61 50
SAU (SVENSKA ALLIANSMISSIONENS UNGDOM)

Jacob Ämterlind

Generalsekreterare, SAU

0736-00 45 33

Laura Lundström

Kontorschef, SAU

0733-81 49 14

Emma Andersson

UV-scoutkonsulent, SAU

0763-40 68 33

André Dahlquist

Ungdoms- och utbildningskonsulent

072-321 29 29

Andreas Joakimson

Ungdomskonsulent, SAU, projektledare för Gullbrannafestivalen

0733-81 49 11

Sara Vittgård

Musikkonsulent, SAM & SAU

070-957 31 86

Marie-Louise Alsäter

Barnkonsulent, SAU

0763-49 84 23

Karolina Sturesson

Bidragshandläggare, SAU

036-30 61 66