APG29 - INTER­NATIONELL LÄRJUNGA­SKOLA

Apg29 är en internationell lärjungaskola för unga vuxna som drivs tillsammans med Equmenia, Equmeniakyrkan och Karlskoga folkhögskola. Namnet anspelar på att vi som missionell kyrka är kallade till att leva ut vår tro som en fortsättning på de 28 kapitel som utgör Apostlagärningarna i Bibeln.

Skolan anordnas på en eller två platser runt om i världen varje termin. Klasserna är internationella, sammansatta av elever från minst två olika kulturer och det utbytet är en viktig del av skolans DNA. Tanken är att evangeliet är globalt och att det därför skall läsas globalt. När vi läser och praktiserar Guds ord tillsammans med andra kulturers sätt att förstå Bibeln får vi också en klarare bild av vem Jesus är. I mötet människor emellan, genom fokus på bön, bibelläsning och samtal så fördjupas tron och efterföljelsen.

Sedan ett par år tillbaka är SAU och SAM partners i arbetet med Apg29. Hösten 2024 genomför vi vår första Apg29-lärjungaskola i Zimbabwe, tillsammans med våra partners där. Skolan arrangeras även i Ecuador samma höst.

LÄS MER OCH ANSÖK HÄR >

Image