MOT ÖVERGREPP - FÖR EN TRYGG MILJÖ

När det som inte får hända ändå händer är det viktigt att ta tag i det som inträffat på bästa möjliga sätt. Svenska Alliansmissionen (SAM) och Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) arbetar kontinuerligt med att förebygga alla former av övergrepp i rörelsens centrala arrangemang och ger också stöd till lokala SAM-församlingar och SAU-föreningar.

Kursen I trygga händer är en utbildning som ger verktyg för att arbeta på ett etiskt sätt i våra olika barn- och ungdomsgrupper. Kursen vänder sig till ledare i alla former av barn- och ungdomsverksamhet, pastorer, anställda, ungdomsledare, församlingsstyrelser och övriga intresserade. Vi tar bland annat upp ämnen som fysiska, psykiska, sexuella och andliga övergrepp, trygga miljöer och ledarskap.

I dokumentet När det händer ges riktlinjer till församlingar och föreningar för hantering av ärenden som rör sexuella övergrepp.

NÄR DET HÄNDER (PDF) >

Sveriges Kristna Råd har tagit fram skriften Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer, som SAM och SAU ställer sig bakom.

Välkommen att kontakta oss i frågor som rör arbetet för en trygg miljö eller om du har varit med om en negativ upplevelse i någon av våra verksamheter.

Ulf Häggqvist

Missionsledare

073-381 49 00