Pratar ni ofta ekonomi i församlingen?

Kyrkoavgiften kan bli ett bra tillskott i församlingskassan!

1% av din inkomst dras före skatt och går direkt till Svenska Alliansmissionen (och SAU). Hälften av pengarna skickar vi vidare till din församling, där de kan bli till nytta i er verksamhet. Allt sköts automatiskt, medan du ägnar dig åt något roligare.

GE DITT MEDGIVANDE HÄR >

Vad drömmer ni om i församlingen?
Utöka pastorstjänsten?
En ny ungdomsledare?
Renovera kyrkan?
Satsa på en verksamhet för utsatta i samhället?
Ny ljudanläggning?

Med fler kyrkoavgifter kan ni göra mer!

LADDA NER FILMEN >

DIGITAL AFFISCH JPEG >

DIGITAL AFFISCH PDF >

(Dessa får gärna visas under gudstjänster och andra samlingar i er kyrka.)

Den del av kyrkoavgiften som går till Svenska Alliansmissionen investerar vi i vårt gemensamma uppdrag. Vi utbildar nya pastorer. Vi satsar på socialt arbete och evangelisation i många länder, runt om i världen. Vi planterar församlingar i Sverige, där den kristna närvaron är låg. Och genom SAU (Svenska Alliansmissionens Ungdom) arrangeras läger och utbildningar för barn och ungdomar, där mötet med Jesus står i centrum.

Vad är kyrkoavgiften?

Som registrerat trossamfund har Svenska Alliansmissionen (SAM) regeringens medgivande till statlig hjälp att ta in kyrkoavgifter,
precis som Svenska kyrkan. Avgiften dras och betalas ut av Skatteverket, och behandlas precis som en skatt, även
om den är en frivillig gåva. Det behövs dock ett skriftligt medgivande från den som vill betala kyrkoavgift till SAM via skattesystemet.
Kyrkoavgiften inom SAM är för närvarande 1 % av din beskattningsbara inkomst. Du väljer själv om du vill att
hälften av din kyrkoavgift ska gå till en av dig vald församling, eller om du vill att hela avgiften ska gå till SAM centralt.

Hur gör jag för att min kyrkoavgift ska gå till SAM?

Du fyller i en medgivandetalong och skickar till oss, alternativt ger ditt medgivande via formulär på vår webbplats som
du signerar med hjälp av BankID, senast 31 oktober. Ditt medgivande börjar då gälla 1 januari året därpå. Det gäller
sedan fram till att du aktivt avsäger dig kyrkoavgiften.

Måste man gå ur Svenska kyrkan för att betala kyrkoavgift till SAM?

Nej! Du kan betala kyrkoavgift både till Svenska kyrkan och till SAM, och till ännu fler samfund om du vill. Då dras en del av din inkomst till Svenska kyrkan (andelen varierar i olika församlingar) och 1 % till SAM. Vill du inte längre betala kyrkoavgift till Svenska kyrkan måste du däremot begära utträde.

Hur blir det med bröllop och begravning om jag går ur Svenska kyrkan?

Alla som är folkbokförd i Sverige betalar en obligatorisk begravningsavgift. Svenska kyrkan har ansvar för att alla människor som dör i Sverige får tillgång till begravningsplats, även de som inte är medlemmar. När det gäller bröllop i Svenska kyrkan, för den som inte är medlem, är det kyrkoherden i respektive församling som beslutar. Ofta går det bra, men man kan få betala en hyra för lokalen.

Måste jag vara medlem i SAM eller SAU för att ge min kyrkoavgift dit?

Nej, vi har inget medlemskrav på våra kyrkoavgiftsgivare.

Vem kommer åt de uppgifter jag skickar in?

Svenska Alliansmissionen är juridiskt ansvarig för registret över dem som gett sitt medgivande till kyrkoavgift. Inkomstuppgifter som samfundet behöver för att skicka halva kyrkoavgiften till din församling (om du väljer detta alternativ) behandlas med sekretess. De medarbetare på SAM som har tillgång till uppgifterna har tystnadsplikt. Din egen församling får bara informationen om du själv väljer att meddela den.

Jag kan väl lika gärna skicka in min gåva själv till SAM eller SAU, utan att Skatteverket behöver blandas in?

Alla gåvor är givetvis lika välkomna! Det fiffiga med kyrkoavgiften är att den dras före skatt. Om du väntar tills pengarna finns på ditt konto har ”hundradelen” krympt. Det kan kännas onödigt tycker vi. Dessutom är det så smidigt att allting sköter sig självt!

Jag har ingen inkomst. Vad händer om jag skickar in talongen då?

Så länge du inte har någon inkomst händer ingenting. Men så fort du börjar tjäna pengar drar Skatteverket kyrkoavgift på lönen, och du är med och stöder SAU och SAM.

Får jag ge min kyrkoavgift till SAM fast jag inte är myndig?

Ja, det går jättebra. Men på talongen du skickar in måste du då också ha målsmans underskrift eller signering via BankID.

Hur slutar jag ge kyrkoavgift?

För att sluta ge kyrkoavgift måste du aktivt avsäga dig det genom att kontakta oss. Detta måste ske senast 31 oktober för att träda i kraft 1 januari året därpå.

OBS! Din kyrkoavgift sägs inte automatiskt upp om du går ur din församling. Du måste alltid meddela SAM när du inte längre vill att din kyrkoavgift går till oss. Lättast gör du det genom att skicka ett mail till info@alliansmissionen.se.

Hur gör jag om jag byter församling?

Om du exempelvis flyttar över ditt medlemsskap till en annan SAM-församling, och vill att halva din kyrkoavgift ska gå
dit istället, behöver du kontakta oss och meddela det. Skicka i så fall ett mail till info@alliansmissionen.se. Om du byter samfund, och inte längre vill ge din kyrkoavgift till SAM, måste du också avsäga dig denna genom att kontakta oss (se ovan).

Vad använder ni pengarna till?

De gåvor vi får via kyrkoavgiften används till den verksamhet vi bedriver, både i Sverige och internationellt. Exempel på verksamhet är sociala projekt i ett antal länder, utbildningar, bibelöversättning och hälsoarbete. I Sverige driver vi pionjärarbeten för att plantera nya församlingar. Vi har också en pastors- och missionärsutbildning. En del av kyrkoavgiften går till SAU, som varje år ordnar festivaler och läger för tonåringar, scouter, ensamstående föräldrar med barn, barnkörer och en hel del andra bra arrangemang.

Kontakta oss gärna om du har andra frågor!

Stefan Eriksson

Administrativ chef

073-500 98 04

Du kan ge ditt medgivande till att din kyrkoavgift går till SAM (och SAU), genom att fylla i formuläret nedan och signera med hjälp av BankID. Observera att du som inte fyllt 18 även behöver målsmans signering. Det går också bra att ladda hem en talong, fylla i och skicka in via post.

TALONG FÖR MEDGIVANDE (PDF) >