Vi tror och bekänner att Jesus Kristus är Guds son och vår Herre. Han är vägen, sanningen och livet.

Vi tror att församlingen finns för att tillbe Jesus Kristus i både ord och handling, i gudstjänst och vardagsliv, enskilt och i gemenskap med andra.

Vi tror också att livet med Kristus rymmer en kallelse till den omgivande världen, det vi kallar mission.

Vårt uppdrag som samfund

Svenska Alliansmissionen finns och verkar på församlingarnas uppdrag. Vi ser två tydliga inriktningar på vad det uppdraget innefattar:

Missionen

Vi samordnar församlingarnas missionsinsatser. Dels genom att anställa och sända ut missionsarbetare, både för arbete i Sverige och i andra länder. Dels genom att stödja missionsarbete genom samarbetsorganisationer, som stämmer överens med vårt missionsuppdrag.

Församlingsstödet

Vi är en serviceorganisation för våra församlingar. Både på ett teologiskt plan och på ett praktiskt sätt erbjuder vi stöd, coaching, information och annat som är relevant för församlingar och medlemmar. Det innefattar även att vi utbildar och fortbildar, för tjänst samt ideellt arbete i församling.