Vi tror och bekänner att Jesus Kristus är Guds son och vår Herre. Han är vägen, sanningen och livet.

Vi tror att församlingen finns för att tillbe Jesus Kristus i både ord och handling, i gudstjänst och vardagsliv, enskilt och i gemenskap med andra.

Vi tror också att livet med Kristus rymmer en kallelse till den omgivande världen, det vi kallar mission.

Vi tror och bekänner att Jesus Kristus är Guds son och vår Herre. Han är vägen, sanningen och livet. Vi tror att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud. Vi tror att varje enskild människas liv, har sitt ursprung, sitt mål och sin mening i Gud.

Vi tror att Gud är alltigenom god – i sin kärlek, helighet, allmakt och rättfärdighet. Han är full av nåd och sanning. Ingen annanstans blir Guds kärlek mer konkret och uppenbarad än i Jesu liv, död och uppståndelse.

Vi tror att Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande, är en Gud uppenbarad i tre personer. Denna treenighet avspeglar sig i Kristi världsvida kyrka.

Vi tror att Bibeln är Guds ord. Vi bekänner Bibeln som sann i allt den berättar och lär, och söker därför ständigt att förankra våra liv och vår teologi i Bibeln. Vi vill utforska och följa Guds ord genom den Helige Andes ledning i de troendes gemenskap, församlingen.

Vi tror att varje människa är unik, skapad till Guds avbild. Bibeln beskriver att människan missat målet med sitt liv på grund av synden. Vi tror att synd, det som drar oss bort från Gud, begränsar oss från att vara det vi är skapade till. Vi tror att människan skapats till relation med Gud, andra människor och hela skapelsen. Genom Jesu liv, död och uppståndelse har Gud återställt förutsättningen för detta. Jesus Kristus har möjliggjort försoning med Gud och förlåtelse från synd för var och en som tror och tar emot honom. Den som tror på Kristus tillräknas hans rättfärdighet, är Guds barn med Andens närvaro inom sig.

Vi tror att församlingen, Kristi kropp, är förenad med sin Herre, Jesus Kristus. Vi tror att församlingen finns för att tillbe sin Herre i både ord och handling, i gudstjänst och vardagsliv, enskilt och i gemenskap med andra. I församlingen manifesteras Andens närvaro genom sina gåvor, frukt och ledning.

Vi tror att människans första kallelse är att bejaka att Jesus Kristus har dött och uppstått för henne, följt av kallelsen till lärjungaskap. Vi tror att det kristna livet är en livslång resa i Jesu efterföljd, under den Helige Andes ledning och den troende församlingens gemenskap.

Vi tror att livet med Kristus också rymmer en kallelse till den omgivande världen, det vi kallar mission. Denna kallelse är en inbjudan till delaktighet i det Gud gjort sedan tidernas början, och fortsatt gör – ger sig själv till världen. Vi tror att Guds rike är en verklighet redan nu, samtidigt som vi längtar efter att få se det helt och fullt uppenbarat vid Jesu Kristi återkomst.

Vi tror på ett evigt liv, att livet på jorden inte är allt. Eftersom Jesus Kristus har uppstått från de döda har de som tror på Honom evigt liv. Vi lever med hoppet att han ska komma tillbaka och återupprätta sin skapelse. Eftersom Jesus Kristus är Herre och Frälsare, blir det en rättvis dom över all ondska och en återställd och befriad skapelse. Alla som tror på honom är frälsta och får leva i evighet tillsammans med Gud – det är ett hopp som bär genom livets alla skiften.

Vårt uppdrag som samfund

Svenska Alliansmissionen finns och verkar på församlingarnas uppdrag. Vi ser två tydliga inriktningar på vad det uppdraget innefattar:

Missionen

Vi samordnar församlingarnas missionsinsatser. Dels genom att anställa och sända ut missionsarbetare, både för arbete i Sverige och i andra länder. Dels genom att stödja missionsarbete genom samarbetsorganisationer, som stämmer överens med vårt missionsuppdrag.

Församlingsstödet

Vi är en serviceorganisation för våra församlingar. Både på ett teologiskt plan och på ett praktiskt sätt erbjuder vi stöd, coaching, information och annat som är relevant för församlingar och medlemmar. Det innefattar även att vi utbildar och fortbildar, för tjänst samt ideellt arbete i församling.