PIONJÄRPLATSER OCH UTSÄNDA MEDARBETARE

SAM och SAM:s församlingar ger stöd till pionjärarbete på flera olika platser i Sverige. Det kan se ut på olika sätt.

  • Förbön.
  • Utbildning och coachning från SAM centralt.
  • Ekonomiskt stöd från SAM:s församlingar, som går till lön för pionjärpastorer och för att täcka andra kostnader i pionjärarbetet.

De pionjärarbeten som får stöd kan delas in i tre kategorier.

  • Ett PIONJÄRT INITIATIV är ett arbete som har kommit igång, men där det ännu inte finns en församlingsgemenskap som samlas regelbundet.
  • En NY FÖRSAMLING har hållit på ett tag och fått fastare former. Den har en grupp som samlas regelbundet och ett uttalat ledarskap, men behöver fortfarande samfundets stöd.
  • En OMSTART är en omplantering och nystart i en gammal församling som riskerar nedläggning.

LÄS OM PIONJÄRARBETEN VI STÖDJER >

SAM:S STRATEGI FÖR FÖRSAMLINGSPLANTERING >

Pionjärarbetare

Nedan presenteras våra pionjärarbetare i Sverige. Du kan också ladda hem en karta där du ser vilka våra nationellt utsända är och var de arbetar.

MEDARBETARKARTAN PIONJÄRARBETARE (PDF) >

Vill du veta mer om hur vi tänker, ber och arbetar kring sändande eller går du själv i tankar kring att ta ett missionellt initiativ? Kontakta gärna någon av våra pionjärkonsulenter.

Jonas Melin

Pionjär- och utvecklingskonsulent

076-190 53 88

Esgrim Rommel

Pionjärkonsulent

070-824 90 66
Image

Anna Andersson
Båstad

Image

Sheraz & Shumila Fazal
Rosengård, Malmö

Image

Per-Olof Flodström
Gnesta

Image

Adel Guirguis
Sollentuna, Stockholm

Image

George Issa
Norrköping

Image

Krister Lilja
Båstad

Image

Douglas Lingver
Kärrtorp, Stockholm

Image

Sirisha & Joseph Makam
Rosengård, Malmö

Image

Morad Monier
Västerås

Image

Birgitta Petersson
Förslöv

Image

Martina Wallin
Förslöv