Marita GoodÅterrapporter, Internationellt arbete

Getuppfödning med flera förtjänster

När Chirozras man dog för något år sedan förlorade familjen inte bara en pappa, utan också den som försörjde familjen. Sedan dess är de helt beroende av det de kan odla på sin mark.

– I VÅR BY är vi helt beroende av regnet. När det inte regnar växer inte våra grödor. Vi kan inte ge våra barn mat eller skicka dem till skolan. Det berättar Chirozra Schongile, som bor i byn Utete i södra Zimbabwe tillsammans med sina fem barn.

Zimbabwe var vid självständigheten 1980 ett relativt välmående land med ett produktivt jordbruk och en hel del industrier. Men en omstridd jordreform ledde till att jordbruket till stor del kollapsade. Tillsammans med korruption, interna stridigheter, hyperinflation och misskötsel av industrin har det bidragit till att landet idag hör till ett av världens fattigaste.*

Mitt i detta finns vår systerkyrka. En välfungerande kyrka som trots många svårigheter gör vad de kan för att stödja några av landets fattigaste. Bland annat driver de ett pilotprojekt i byn Utete, där getuppfödning är kärnan. Getternas spillning ger värdefull näring till familjernas odlingar, och när de får killingar kan dessa säljas och ge inkomst.

– Getprojektet är bra, det hjälper oss att överleva även när det inte regnar, säger Chirozra. När min man dog förlorade vi allt. Mina äldsta barn var tvungna att sluta skolan och vi får ofta gå hungriga. Det har tagit lite tid för oss att förstå hur vi bäst ska ta hand om getterna, men nu mår de bra och de kommer snart att få killingar som vi kan sälja. Vi använder spillningen till våra odlingar, det fungerar som gödningsmedel och grödorna växer bättre. Ibland använder vi också spillningen till bränsle, eftersom det kan vara svårt att får tag på ved. Jag vill att mina barn ska få en ordentlig utbildning så att de får ett bättre liv i framtiden.

text: Marita Good, insamlingsansvarig
foto: Carolina Olofsgård

* Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet