Carolina OlofsgårdInternationellt arbete

Konkret hjälp för ett hårt drabbat folk

Undersökningar, näringsrik specialkost och livsviktig kunskap är effektiva medel för att förebygga och motverka den utbredda undernäring som nu råder i Afghanistan. Här finns SAM med i ett framgångsrikt arbete.

Farida plockar fram sitt måttband för att mäta överarmen på ännu ett barn. Omkretsen avslöjar graden av en eventuell undernäring.
– Som hela världen vet är situationen i Afghanistan inte bra. Fattigdomen är otroligt stor och det finns inga jobb. Vi ser särskilt barn och kvinnor som lider av undernäring. Man saknar helt enkelt förnödenheter för att klara livet, förklarar hon.
Även gravida och ammande kvinnor undersöks och behandlas på kliniken, där Farida arbetar som nutritionssköterska. Hjälpen består av näringsrik specialkost, kompletterat med livsviktig kunskap kring hur man ska få i sig tillräckligt med näring trots begränsade resurser. Patienterna följs noggrant upp och tillväxten övervakas. Och de särskilt allvarliga fallen remitteras vidare för sjukhusvård.

Grön färg är en framgång. Det är vad nutritionssköterskan Farida hoppas att måttbandet ska visa. På den lilla kliniken i en av landets större städer mäter hon överarmen på barn efter barn, omkretsen avgör vilken färgkategori de hamnar i. Gul färg visar undernäring. Den röda färgen talar om att situationen är akut. Alltför många av barnen som kommer till kliniken hamnar i den gula eller röda kategorin.

SAM:s samarbetsorganisation arbetar på tolv kliniker i två av Afghanistans större städer. Men det är inte bara på klinikerna man möter kvinnor och barn. Genom att samla och utbilda lokala kvinnor i näringslära, kännetecken på undernäring och kunskap kring hygien, stärks motståndskraften i lokalsamhället. Fereshta, 19 år, är en av de cirka 4 100 kvinnor som hittills har gått kursen.
– Medvetenheten ökar hos folket som bor här. Nu vet de bättre på vilket sätt de kan ta hand om sina barn. De lär sig till exempel vilken nytta grönsaker gör för kroppen. Även de med minst ekonomiska möjligheter kan använda sig av den här kunskapen, berättar Fereshta.

Sedan 1970-talet har Afghanistan aldrig haft fred och i landet råder nu en humanitär kris. När talibanstyret tog tillbaka makten 2021 förvärrades situationen ytterligare.1 23 miljoner afghaner uppskattas leva med akuta nivåer av livsmedelsosäkerhet.2 Mitt i denna svåra situation får vi vara med och verka för förbättring. Mer än 100 000 personer har hittills på något sätt berörts av nutritionsarbetet. 

Text: Carolina Olofsgård, kommunikatör
Foto: lokal samarbetsorganisation


Under kampanjen ”Julgåvan 2022” samlar vi in pengar till detta arbete.

LÄS MER OM JULGÅVAN 2022 >


1. Källa: Landguiden
2. Källa: ”Humanitarian Needs Overview”, OCHA, FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp. Uppgiften gällde första kvartalet av 2022.