GUDSTJÄNST

Olika erfarenheter. Olika uttryckssätt. Olika gåvor. Hur får vi ihop oss? Boka en samtalskväll med representanter från SAM:s musikråd!

Gudstjänsten är kanske vårt viktigaste forum för att som församling och gemenskap formas och göra gudsupplevelser tillsammans. Men det är inte alltid lätt att mötas med samma förväntan då vi alla är olika, uppskattar olika uttryckssätt och har olika gåvor att bidra med.

SAM:s musikråd vill inbjuda till en samtalskväll i er församling kring frågor om just gudstjänsten. Denna kväll riktar sig till dig som på olika sätt är delaktig i gudstjänstlivet i er församling – som musiker, mötesledare, tekniker eller förkunnare. Men också till dig som är gudstjänstbesökare och tycker att dessa frågor är intressanta och viktiga.

Vi vill genom vår erfarenhet och kunskap samtala, ge exempel och redskap för att starta en process som på sikt kan förnya ert gudstjänstliv. Vi rör oss bland annat kring ämnen som handlar om kommunikation och administration i planeringen av gudstjänsten, mentorskap, gudstjänstens uppbyggnad och progression, de medverkandes uppdrag och fokus, hur vi kan möblera för gudsmöten med mera. Kvällen hålls ihop av 2-3 personer ur SAM:s musikråd som leder er genom undervisning och samtal.

För frågor eller för att boka en samtalskväll, kontakta Sara Vittgård.

SAM:s musikråd:

Bengt Pettersson
Cissi Persson
Joakim Lindbäck
Josefin Gunnargård
Markus Ericsson
Sara Vittgård

Sara Vittgård

Musikkonsulent, SAM & SAU

070-957 31 86