NATIONELLA ARBETS­OMRÅDEN

Församlings­utveckling

SAM arbetar med församlingsutveckling på flera olika arenor. Dels genom kurser och konferenser för pastorer och ledare, och dels genom församlingsbesök och handledning av församlingsledningar. SAM har utvecklat en egen modell för församlingsutveckling som fått namnet APOLLOS. I Apollos får församlingen en handledare som följer församlingens utvecklingsprocess under några år, då man bland annat arbetar med nulägesanalys, vision, värderingar och verksamhet.

Tillsammans med flera andra samfund använder SAM även NFU (Naturlig församlingsutveckling), som är ett utmärkt verktyg för att ta reda på en församlings nuläge och skapa förutsättningar för utveckling. De flesta församlingar som använder Apollos gör även en NFU-undersökning.

Församlings­plantering

SAM har startat nya kristna gemenskaper sedan mitten av 1800-talet och varit en församlingsgrundande rörelse sedan 1950-talet. Vi planterar församlingar på platser och i sammanhang där det kristna vittnesbördet är svagt. Det viktigaste skälet till att plantera nya församlingar är att vi vill nå fler människor med evangeliet. Det börjar i regel med evangelisation och lärjungaträning och när detta bär frukt bildas en ny församling. Nya församlingar kan se ut på olika sätt och hittar ofta kreativa sätt att fungera och verka.

I det församlingsplanterande arbetet samarbetar SAM med andra samfund och organisationer i nätverket VIDARE och genom utbildningsprogrammet M4.

SAM:S STRATEGI FÖR FÖRSAMLINGSPLANTERING >

Stöd till pastorer

Vi arbetar för att stödja församlingar och enskilda pastorer så att alla pastorstjänster är tillsatta med en motiverad och välmående pastor. För att trivas och vara hållbar i en pastorstjänst behöver man olika former av stöd. Först och främst ligger ansvaret på den lokala församlingen där personen är anställd. Men SAM erbjuder också, som ett komplement, stöd från samfundet genom årliga medarbetarsamtal med församlingskonsulenten, fortbildningsdagar, retreater och nätverkande. Tillsammans med SAMP, vårt medarbetarförbund, organiseras även medarbetardagar och lokala pastorsnätverk. Vi uppmuntrar och stödjer våra pastorer till att ha en mentor och att själva vara mentorer, vilket vi tror är värdefullt för hållbarhet och utveckling.

Musik

Vi tror att musiken är en Guds gåva för oss att glädjas över och njuta av. Vi tror också att musiken på ett unikt sätt kan framföra budskapet om Jesus Kristus, vara en plats för gudsmöten och fungera som ett uttryck för vår lovsång till honom. Därför arbetar vi med att stödja musikverksamheten i våra församlingar, bland annat genom samtalskvällar, församlingsbesök, temadagar och undervisning. Genom SAM:s musikråd finns ett nätverk i våra kyrkor som fångar upp frågor relaterade till sång och musik. Utifrån SAM:s målsättningsdokument har musikrådet arbetat fram en handlingsplan.

Diakoni

Kyrkan har i alla tider varit ett skyddsnät för utsatta människor som inte fått samhällets hjälp. Bibeln har ett tydligt budskap om att kyrkan ska se och ta hand om änkan, den faderlösa och främlingen. Detta var människor i utsatta situationer, som stod helt utanför möjlighet till försörjning om ingen förbarmade sig över dem. I dagens samhälle ser vi människor, både flyktingar och svenska medborgare, som stundtals hamnar i kläm.

SAM vill stödja diakoni i de lokala församlingarna genom att erbjuda föreläsningar, temadagar och kursdagar. Dessutom ger vi stöd till pastorer som arbetar med andlig vård på häkte och fängelse samt pastorer som arbetar inom sjukhuskyrkan.

SAM har berikats med ett antal församlingar från andra kulturer. Vi arbetar därför med vänförsamlingar. Att vara vänförsamling innebär att man har en särskild relation med någon av våra församlingar som har en annan kultur och pratar ett annat språk. Församlingar kan erbjudas möjlighet till en vänförsamling med syfte att främja integration.