Carolina OlofsgårdInternationellt arbete

Del av något större

För Winny Pak från Hongkong gav höstens konferens med SAM:s systerkyrkor henne möjlighet att för första gången möta andra representanter från den världsvida allianskyrkan. Möten som berörde och gav inspiration.

– De här dagarna har varit otroligt betydelsefulla! Tänk att alla vi som är här på olika sätt är formade av att svenska missionärer valde att lämna sina hem och resa ut över världen för att berätta om sin tro. Och nu, så här lång tid senare får vi möta varandra.
Orden kommer från Winny Pak, pastor i Hongkong. Winny är själv missionär och har hittills vigt tjugo år av sitt liv till att förmedla Ordet till människor i Kina.
– Det har inte varit lätt. De enda Biblar som funnits att tillgå har vi smugglat in. Men Gud har hela tiden haft en plan, och jag ser hans ledning i mitt liv som ett mirakel.
Just nu är Winny tillbaka i Hongkong, ”för att hjälpa till” som hon själv uttrycker det, då behovet av en pastor var stort i en av de fem kyrkor i Hongkong som är en del av Alliansmissionens världsvida familj. I Macau, bara några timmar bort, finns ytterligare en kyrka. Efter en större emigrationsvåg under senare år är kyrkorna idag hem åt sammanlagt 700 medlemmar.

Kyrkorna i Hongkong har genom åren inte haft någon relation med övriga systerkyrkor inom Alliansmissionen.
– Vi har bara haft kontakt med er i Sverige. Så vår förväntan på dessa dagar var att få se vad som händer i den världsvida familjen inom Alliansmissionen. Att se och lära, och berätta för dem därhemma. Men, fortsätter Winny, för mig blev den här veckan ett stort vittnesbörd om missionens betydelse.
Vidare beskriver hon hur lärorikt det har varit att höra om den svenska missionen, hur människor med små resurser bestämde sig för att åka till land efter land för att dela sin tro och bygga församlingar.
– Idag, på den här konferensen, ser vi vilken betydelse deras insats fick. Det är något jag bär med mig och ska dela där hemma, en insikt som jag tror kommer ha stor inverkan på framtiden. Gud är så tydlig i allt detta.
Winny hoppas hålla liv i flera av de nya relationer som skapats under veckan och att de kontakter som knutits, både privat och samfund emellan, ska fortsätta utvecklas.
– Vi är bara här i fem dagar, och vi bor långt från varandra i väldigt olika kontexter, men min önskan är att vi ska fortsätta dela våra liv och behov med varandra. Och kanske kan vi tillsammans i framtiden… tja… det där vet bara Gud än! säger Winny och brister ut i ett skratt som förmedlar en slags trygg förvissning
om att Gud faktiskt har en plan, precis som han alltid haft för hennes liv.
Så fortsätter hon entusiastiskt att berätta om visionen hon fick när konferensdeltagarna mötte studenterna i lärjungaskolan Apg291, som samtidigt med konferensen pågick på Phumelela Bible College inte långt från konferenscentret.
– Det är ett otroligt spännande upplägg som nu verkligen ligger på mitt hjärta. Så fantastiskt bra för unga människor. Jag ser fram emot att berätta om detta hemma i Hongkong och se vad det kan få betyda för våra ungdomar, kanske redan nästa år.

Några av deltagarna under konferensen ”United in mission” som hölls i Sydafrika hösten 2023. Allianskyrkor från åtta länder deltog.

Ett av de stora glädjeämnena hemma i Hongkong är alla de ungdomar och unga vuxna som ställer sig till förfogande för olika ledarroller i församlingarna, menar Winny.
– Just nu har vi många fantastiska ledare som närmar sig pensionsåldern. Det är de som en gång i tiden tränades i uppdraget av missionärerna. På samma sätt är dessa ledare nu stora förebilder för de unga som tar vid, och de tar uppdraget att lära vidare och uppmuntra de yngre på stort allvar. Det är en sann gåva och styrka i våra församlingar. Och vår pastorskår är ung. Jag är faktiskt den äldsta av oss, tillägger Winny med ett leende.
Det finns dock en skugga över tillvaron som skapar oro bland många kristna i Hongkong. Kina har på senare år försökt att utöva mer och mer politisk kontroll över området och Winny berättar att två av de sex kyrkorna med relation till Alliansmissionen inte äger marken deras kyrka står på. Kinesiska myndigheter skulle därmed kunna tvinga bort dem från sina lokaler när som helst. Och vid en total kinesisk kontroll över området skulle livet som kristen bli svårt.
– Den starka oron och rädslan många känner för framtiden är tärande. Församlingarna har krympt till följd av att många människor bestämt sig för att lämna landet, och vi är i stort behov av er förbön.
Själv känner hon sig bevarad från oro i det politiska läget efter att ”ändå bott i Kina under så lång tid” och alltid upplevt Guds ledning i den tillvaron. Nu ser hon med spänning fram emot att återvända hem och berätta för alla om CCT-konceptet2 som introducerats under dagarna i Sydafrika.
– Det finns en tendens i kyrkan i Hongkong att enbart fokusera på tillväxt i form av antal medlemmar. Jag tror dock att vi verkligen skulle ha mycket att vinna om vi på djupet fick upptäcka vilka gåvor och resurser vi har inom församlingen som den ser ut idag, samtidigt som vi funderar över vilka behov som finns i samhället i vårt närområde, och utifrån det bygga kyrka. Vi är bra på samarbete, och jag tror vi kommer stå starka tillsammans oavsett hur framtiden ser ut.

Mot slutet av intervjun vänder Winny blicken till konferenshäftet och pekar på loggan.
– Jag älskar konferensens logga, den är så enkel, men så uttrycksfull! Den visualiserar precis vad jag och alla övriga deltagare verkligen fått känna dessa dagar – hand i hand, med varandra och med Herren. Vi må vara väldigt olika, komma från olika folkgrupper, men i Kristus är vi en familj, bröder och systrar.

Text: Joanna Palmquist, projekthandläggare | Foto: Karolina Sturesson