OM NATIONELLA AVDELNINGEN

Svenska Alliansmissionen (SAM) består av ett antal församlingar som vill göra Jesus Kristus känd och efterföljd. SAM:s nationella avdelning fungerar dels som en samarbetspartner för de lokala församlingarna. Vi arbetar bland annat med stöd till pastorer, fortbildningar, församlingsutveckling samt temadagar och konferenser. Vårt andra stora fokus ligger på församlingsplantering och pionjärarbetare. Vi vill uppmuntra och inspirera till nya missionella initiativ och vi coachar de pionjärarbetare som våra församlingar ger stöd till.

Vi arbetar på nationella avdelningen

Lars-Gunnar Jonsson

Nationell missionsledare

073-381 49 02

Malin Röstedal

Administrativ koordinator

076-340 97 06

Anna Ahlström

Församlingskonsulent

072-330 61 50

Jonas Melin

Pionjär- och utvecklingskonsulent

076-190 53 88

Esgrim Rommel

Pionjärkonsulent

070-824 90 66

Daniel Berner

Diakonikonsulent

070-209 16 19

Sara Vittgård

Musikkonsulent, SAM & SAU

070-957 31 86

Event

Vi finns under året med på ett antal event och andra sammanhang, där vi kan mötas och prata om vårt missionsuppdrag i Sverige.

Fortbildning för pastorer och ungdomsledare

26 september

Heldagskonferens med fokus på orten

21 oktober

Fortbildning för pastorer och ungdomsledare

16 november

Fortbildning för pastorer och ungdomsledare

22 februari