• VÄLJ
Kulturella uttryckssätt för ökad bibelanvändning

Kulturella uttryckssätt för ökad bibelanvändning

Sedan 2015 jobbar SAM:s utsända medarbetare Anna och Sven i ett bibelöversättningsprojekt i Sydostasien. Fokus ligger på bibelanvändning bland gonfolket, som är en folkgrupp med 800 000 människor utspridda i fyra sydostasiatiska länder. För att nå fram med evangeliet jobbar de utifrån en metod som kallas Ethno arts, vilket innebär att den lokala kulturen visar vägen för hur evangeliet ska delas.

Indien – ett nedstängt land

Indien – ett nedstängt land

Att situationen kring coronavirusets utbredning fått stora och svåra konsekvenser runt om i vår värld har nog inte undgått någon. Men som så många gånger förr är det de redan fattiga som drabbas värst. Här berättar Rajesh Valvi ansvarig för SAM:s systerkyrka i Indien om den svåra situationen men också om hur kyrkan delat ut matpaket till flera hundra familjer.

I tider av oro…

I tider av oro…

… är det viktigt att hålla fast vid det som består. Gud är densamme även när allt det vi tagit för givet inte längre är självklart. Men det kommer en tid när vi åter få ta varandra i hand, kramas och samlas till gudstjänst i stora skaror. Kanske kommer vi då att glädjas lite mer än vanligt och vara än mer tacksamma över alla små ljusglimtar i våra liv.