Marita GoodFörsamlingar, Församlingsplantering

En församling för en tid som denna

Esgrim Rommel arbetar sedan snart ett år tillbaka som pionjärkonsulent på SAM. Han har tidigare arbetat som pastor, bland annat som pionjärpastor i Gnesta, en ort starkt präglad av alternativ andlighet.

-Jag tror att vi lever i en tid där församlingen på nytt kan visa sig mycket relevant.
När frikyrkan växte fram i mitten av 1800-talet var det i ett samhälle med stora utmaningar. Det var ett samhälle där fattigdom, missär och hopplöshet var utbredd, ett samhälle som präglades av stora klyftor. Esgrim menar att vi på många sätt kan se en liknande situation i dagens Sverige.

-Precis som då behöver olika samhällsaktörer kroka arm för att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Så gott som dagligen ”möter” vi människor som i media uttrycker en uppgivenhet och resignation över den utveckling vi ser i vårt samhälle. Och de existentiella livsfrågorna har fått ökad aktualitet, kanske i upptäckten av att materiella rikedomar är en bräcklig grund att bygga sitt liv på. Här behöver vi som Guds församling gå in och förmedla tro, hopp och kärlek.

Men varför behöver vi fler församlingar?

-Det finns många platser i Sverige som helt saknar en kristen närvaro. Hur ska människor där lära känna Jesus? Det behövs också nya sätt att vara kyrka, där icke kyrkvana människor kan känna sig hemma och vara med och forma innehåll och verksamhet från start.

-Jag tror också att befintliga församlingar lättare kan växa genom att plantera nya församlingar. En ny församling, med nya visioner och drömmar har lättare att locka till sig nya människor. Och det handlar inte bara om att vi ska plantera församlingar i storstäderna. Det är lika viktigt att vi når nya grupper i Småland som i Malmö eller Stockholm

-Jag tror att Svenska Alliansmissionen har mycket att ge. I min roll som pionjärkonsulent hoppas jag kunna få vara med och inspirera både unga och gamla att våga ge sig ut på nya äventyr!

TEXT: MARITA GOOD, KOMMUNIKATÖR
FOTO: CAROLINA OLOFSGÅRD, KOMMUNIKATÖR

Månadens insamling sätter just nu arbetet med församlingsplantering i fokus.
LÄS MER OM HUR DU KAN VARA MED OCH STÖDJA ARBETET HÄR